لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت سوختگي ها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت سوختگي ها قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

تعريف سوختگي

—يك نوع تروما

—باعث ازبين رفتن سطوح پوست و مخاط ها ميگردد

—

اسلاید ۲ :

عوامل ايجاد كننده سوختگي

.۱سوختگي با آب داغ

.۲سوختگي با روغن داغ

.۳سوختگي با شعله

.۴سوختگي ناشي از انفجار

.۵سوختگي تماسي

.۶سوختگي شيميايي

.۷سوختگي الكتريكي

اسلاید ۳ :

سوختگي با آب داغ

شايعترين سوختگي خانگي است

مواد غذايي آب دار مانند سوپ ها و شير

بيشتر روي پوست ميمانند و سوختگي عميقتر ميشود

نواحي بدون پوشش كمتر از نواحي پوشيده مي سوزند

لباسها مايعات داغ را بيشتر در تماس با پوست نگهميداند

 در نواحي پوشيده ، سوختگي عميقتر است

 

اسلاید ۴ :

سوختگي با روغن يا قير داغ

مدت  بيشتري روي پوست باقي ميمانند

پس از ريختن روي پوست ، ديرتر خنك مي شوند

معمولاً سوختگي هاي عميق هستند

تمام ضخامت پوست مي سوزد

 

اسلاید ۵ :

سوختگي با شعله

—دومين سوختگي شايع است

—مدت بيشتري براي سوزاندن تمام لايه پوست لازم است

—به دليل ايجاد درد و احساس حرارت فرد در صورت امكان از آن دوري ميكند

—در صورت آتش گرفتن لباسها تمام ضخامت پوست درگير ميشود

اسلاید ۶ :

سوختگي ناشي از انفجار

—در مدت بسيار كوتاه ،‌حرارت  خيلي زيادي ايجاد مي كند

—لباس ها در صورت مشتعل نشدن ، محافظ خوبي هستند

—در نواحي بدون پوشش سوختگي بيشتر و عميقتر است

اسلاید ۷ :

سوختگي تماسي

—شايعترين نوع سوختگي در صنايع و تصادفات است

—ممكن است همراه صدمات ديگر باشد(شكستگي، خونريزي و …)

—در نتيجه تماس با فلزان ، پلاستيك ، شيشه ، ذغال و …

—معمولاً وسعت كم ولي عمق زيادي دارند

—

اسلاید ۸ :

سوختگي شيميايي

—سوختگي با مواد اسيدي

—سطحي تر ولي وسعت زياد است

—سوختگي با مواد قليايي

—عميق تر ولي وسعت كمتر است

—سوختگي با سموم

—خود سم سلولهاي پوست را ازبين ميبرد

اسلاید ۹ :

سوختگي الكتريكي

—هميشه دو نقطه سوختگي وجود دارد

—نقطه ورود جريان برق به بدن

—نقطه خروج برق از بدن به زمين

—برق در مسير اعصاب و عروق حركت ميكند

—شدت سوختگي به شدت جريان (آمپر) برق بستگي دارد

—به ولتاژ خيلي مرتبط نيست

—بايد نوار قلب گرفته شود وحتي در صورت طبيعي بودن ، بازهم بايد به منظور مونيتورينگ قلبي ۲۴ ساعت بيمار تحت نظر باشد

اسلاید ۱۰ :

ساختمان طبيعي پوست

—پوست دو لايه مشخص اصلي دارد

لايه اپيدرم

–لايه نازك بيروني

لايه درم

–لايه ضخيمتر داخلي از جنس بافت همبندي

–اعصاب ، عروق ، فوليكولهاي مو ، غدد عرق

–لايه زير جلدي (Subsubcutaneous)

–چربي و …