لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت سيستم تنفس فوقاني توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت سيستم تنفس فوقاني قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

PHYSIOLOGY & ANATOMY

 سيستم تنفس فوقاني                   

 بيني

كونكاها (Turbinates)

سينوسها

حلق, لوزه ها, آدنوئيدها

حنجره

 سيستم تنفس تحتاني

   ريه ها                                 

 تارهاي صوتي

 گلوت و اپي گلوت

 غضروف تيروئيد

 غضروف كريكوئيد

   ناي (تراشه)

  برونشها و برونشيولها

اسلاید ۲ :

Pharynx & Larynx

NasoPharynx

Oropharynx

Laryngopharynx

   (Hypopharynx)

اسلاید ۳ :

آلوئول داراي سه نوع سلول مي باشد:

نوع اول: سلولهاي اپي تليال كه ديواره هاي آلوئول  را  تشكيل

             مي دهند.

نوع دوم: فعاليت متابوليك داشته و سورفكتانت ترشح مي كنند.

نوع سوم: ماكروفاژها و سلولهاي فاگوسيتي بزرگ

 

اسلاید ۴ :

عوامل موثر در تهويه

۱- مقاومت راه هوايي

۲-  تغييرات فشار هوا

۳- كمپليانس ريه

عوامل موثر در كمپليانس ريه 

 

كشش سطحي

بافت همبند ريه ها

اسلاید ۵ :

Lung Volumes & Lung Capacities

TV (Tidal Volume) = 500-600 CC ( 7-8 CC/Kg)

IRV (Inspiratory Reserve Volume) = 3000 CC

ERV (Expiratory Reserve Volume) = 1100 CC

RV (Residual Volume) = 1200 CC

FRC (Functional Residual Capacity) = 2300 CC

IC (Inspiratory Capacity) = 3500 CC

VC (Vital Capacity) = 4600 CC

TLC (Total Lung Capacity) = 5800 CC

اسلاید ۶ :

خونرساني ريه

 ريه ها داراي دو نوع جريان خون  مي باشند:

جريان خون ريوي

 جريان خون برونشيال

تعادل بين تهويه و پرفيوژن

عوامل موثر بر پرفيوژن

 فشار سرخرگ ريوي

 نيروي ثقل

 فشار آلوئولي

اسلاید ۷ :

كنترل تنفس

گيرنده هاي تنفسي

(۱ گيرنده هاي مكانيكي

(۲گيرنده هاي شيميايي

مركزي

محيطي

مركز آپنئوستيك: در قسمت تحتاني پل مغز ← دمهاي عميق و طولاني

مركز پنوموتاكسيك: در قسمت فوقاني پل مغز ← تحريك بازدم

رفلكس هرينگ بروئر: مهار دم

اسلاید ۸ :

سرورآميزترين لحظه هاي دل من لحظاتي است كه احساساتم نثار آستان معدود چهره هاي       گرانقدر مي شوند.