لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت سيستم شبكه در نظام خدمات بهداشتي ايران توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت سيستم شبكه در نظام خدمات بهداشتي ايران قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

نظام بهداشتي و درماني کشور ايران

نظام بهداشتي و درماني کشور ايران همانند بسياري از کشورهاي در حال توسعه از نوع تعاون همگاني مي باشد.

اين نظام در طي ساليان اخير تحولات بسياري را به خود ديده است، ولي همواره وسعت کشور، پراکندگي جمعيت و وجود شرايط اقليمي متفاوت، از عوامل مؤثر در نابرابري و دسترسي افراد مختلف به خدمات بهداشتي و درماني بوده است.

از همين رو ايجاد شبکه گسترده بهداشتي و درماني همواره به طور خاص مدنظر بوده است.

اسلاید ۲ :

نظام بهداشتي و درماني، در قالب يک شبکه منسجم فعاليت مي کند که سه سطح به شرح زير، شبکه مذکور را تشکيل مي دهند :

سطح اول

سطح دوم

سطح سوم

اسلاید ۳ :

شامل واحدهايي است که اولين و وسيع ترين تماس جامعه با نظام ارائه خدمات بهداشتي در آن به وقوع مي پيوندد.

واحدهاي مورد نظر عبارتنداز : خانه هاي بهداشت و مراکز بهداشتي ودرماني روستايي و شهري.

افرادي که در خانه هاي بهداشت مشغول فعاليت هستند، عمدتاً  شامل بهورز زن و مرد و در مراکز بهداشتي و درماني، پزشک عمومي، کاردان ها و تکنسين هاي بهداشتي مي باشند.

اسلاید ۴ :

اين سطح شامل واحدهايي است که قادرند خدمات بهداشتي و درماني را در سطح تخصصي تري ارائه دهند که اين واحدها شامل مراکز بهداشت و بيمارستان شهرستان مي باشند.

در مراکز بهداشت پزشکان عمومي با آموزش و تجارب بهداشتي و با مجموعه اي از کارشناسان خدمات بهداشتي، امکانات تشخيصی مثل آزمايشگاه و راديولوژي، دندانپزشکي و مامايي خدمت مي کنند.

بيمارستان مرکز ارجاع بيماران، براي دريافت خدمات بستري و سرپايي تخصصي است.

در کشور ايران، مجموعه واحدهاي سطح اول و دوم را، در محدوده جغرافيايي شهرستان، شبکه بهداشتي و درماني آن استان مي نامند.

اسلاید ۵ :

اين سطح خدمات تخصصي تر و فوق تخصصي آموزشي را در برمي گيرد و مکمل سطح دوم است.

بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي در مرکز بهداشت استان، در اين سطح قرار دارند.

در اين سطح غالباً خدمات آموزش پزشکي و پيراپزشکي نيز ارائه مي شود.

حرکت بيماران بين سطوح مذکور، در قالب سيستم ارجاع صورت مي‌گيرد

اسلاید ۶ :

نماي سازماني و شرح مختصر واحدهاي عرضه خدمات بهداشتي

در تهيه طرحهاي گسترش نظام بهداشتي  درماني کشور، هر شهرستان به عنوان يک واحد جغرافيايي در نظر گرفته مي شود.

اصولاً در شبکه بهداشتي  درماني هر شهرستان به طور عمده سه نوع واحد اصلي شامل خانه بهداشت و پايگاه بهداشتي در روستا و شهر، مراکز بهداشتي  درماني شهري و روستايي و بيمارستان وجود دارد.

اسلاید ۸ :

واحدي است که در روستا مستقر مي باشد و غالباً چند روستاي ديگر ( روستاهاي قمر ) را نيز  پوشش مي دهد.

ميانگين جمعيت تحت پوشش هر خانه بهداشت ۱۵۰۰ نفر است. بهورزان زن و مرد کارکنان خانه بهداشت را تشکيل مي دهند.

بومي بودن بهورزان، ارتباط دائم آنان با مردم، مباني ثبت دقيق اطلاعات بهداشتي و نظارت مستمر بر فعاليت خانه هاي بهداشت از عوامل عمده پوشش مطلوب خانه هاي بهداشت است.

وظيفه اصلي خانه بهداشت، ارائه مراقبتهاي اوليه بهداشتي به جمعيت تحت پوشش مي باشد

اسلاید ۹ :

مهمترين وظايف خانه بهداشت به شرح زير است

الف) سرشماري سالانه از جمعيت تحت پوشش

ب) آموزش مردم و جلب مشارکت آنان در زمينه هاي مختلف

ج) ارائه خدمات بهداشت خانواده

–        مراقبتهاي دوران باردراي، زايمان و شيردهي          –        مراقبت از کودکان زير پنج سال

–        مراقبت از دانش آموزان مدرسه ها                       –        مراقبتهاي مربوط به تنطيم خانواده

–        واکسيناسيون                                                –         پي گيري موارد ترک و يا تاخير در مراجعه از طريق بازيد منزل

 

د) خدمات مربوط به مبارزه با بيماريها شامل

–        بيماريابي ، اجراي موازين پيشگيري و پي گيري درمان مواردي که بايد تحت مراقبت باشند مانند سل، جذام، مالاريا، و …

–        کمکهاي اوليه و درمانهاي علامتي، بخصوص در مورد بيماريهاي خاص مانند عفونتهاي حاد تنفسي و بيماريهاي اسهالي

 

ه) فعاليتهاي بهداشت محيط شامل

–        بازديد از اماکن تهيه، توزيع، نگهداري و فروش مواد غذايي و مصرفي

–        بهداشت محيط مدارس                                –        بهداشت محيط کارگاهها

–        پيشنهاد بهسازيهاي اساسي محيط                   –        توجه به جمع آوري مواد زائد جامد و دفع بهداشتي زباله ها

–        کلرينه کردن آبهاي بهداشتي                          –        مشارکت در اجراي پروژه هاي بهسازي و نگهداري آنها

 

و ) جمع آوري، ثبت و نگهداري آمار و تنظيم گزارش

اسلاید ۱۰ :

يک بهورز زن ‌‌عمدتاً مسئول کارهايي است که در درون خانه بهداشت جريان دارد

( پذيرش مراجعان، مراقبت از افراد تحت پوشش، واکسيناسيون، ثبت داده ها، درمانهاي اوليه و دادن دارو و … )

يک بهورز مرد مسئوليت فعاليت هايي که در خارج از خانه بهداشت ضروري است، به عهده دارد ( پي گيري بيماران مبتلا به بيماريهاي واگيردارد، بيماريابي، بهداشت محيط، واکسيناسيون و انجام مراقبتها در روستاهاي اقماري و … )

بهورزان بايد حتماً بومي باشند. ترجيح دارد که بهورز از همان روستاي محل استقرار خانه بهداشت انتخاب شود ولي اگر ميسر نباشد از روستاهاي تحت پوشش انتخاب گردد .