لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت سيستم هاي انرژي الکتريکي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت سيستم هاي انرژي الکتريکي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

كليات

برق‌رساني با كيفيت خوب

 

بارهايي كه در آنها تغييرات سريع در جريان بار ممكن است باعث نوسان ولتاژ در پايانه‌هاي ورودي مشتركين شود ،كورة قوسي توليد فولاد تجهيزات جوشكاري،كوره‌هاي القائي، سيستم رانش تجهيزات ريلي.

 

تعدادي از تجهيزات، همانند رايانه‌ها و تجهيزات كنترل به كيفيت منابع ولتاژ حساس مي‌باشند.

 

 

اثر كلي اين “بارهاي مُخِل “ بر روي منابع ولتاژ به فاكتورهايي همانند اندازه، زاوية فاز و نرخ تغييرات جريان كشيده شده توسط بار، و اينكه تغييرات بار به صورت توالي‌هاي منظم يا اتفاقي روي مي‌دهد وابسته مي‌باشد.

 

اسلاید ۲ :

كوره‌هاي قوس الكتريكي

مشخصه‌هاي بار

 

خصوصيت بارز عملكرد كوره‌هاي قوس الكتريكي به وجود آمدن اتصال كوتاه متناوب بين الكترودها و فلزات قراضه مي‌باشد.

 

معمولاً در هنگامي كه فلزات قراضة ذوب شده از الكترود دور مي‌شوند، قوس خاموش شده و جريان عبور نخواهد كرد.

 

در هنگام ذوب شدن جريان به صورت اتفاقي با اتصال كوتاه شدن به صورت دوفاز يا سه‌فاز، و يا يك فاز با مدار باز تغيير مي‌كند.

 

نوسان مربوطه، به باس‌بار اتصال يافته و از آنجا به ساير مشتركين بر روي شبكة يكسان تحميل مي‌شود، كه معمولاً اين نقطه به عنوان نقطة اتصال مشترك شناخته مي‌شود.

اسلاید ۳ :

نوسانات ولتاژ و فليكر لامپ

üنوسان ولتاژ منبع كه در هنگام ذوب شدن فلزات قراضه روي مي‌دهد، مي‌تواند باعث ايجاد فليكر در لامپهاي التهابي شود كه چشم انسان به آن بسيار حساس مي‌باشد.

اسلاید ۴ :

نوسانات ولتاژ

üافت ولتاژ اتصال كوتاه، درصد تغيير ولتاژ در نقطة اتصال مشترك مي‌باشد.

ü

ü هنگامي كه الكترودهاي كوره از حالت مدار باز به حالت اتصال كوتاه در اثر فرو رفتن آنها در داخل فلز ذوب شده تغيير وضعيت مي‌دهند.  را مي‌توان با دقت قابل قبولي به صورت زير محاسبه كرد:

كه در آن      قدرت اتصال كوتاه ظاهري كورة قوسي كه از نقطة اتصال مشترك ديده مي‌شود است و          سطح اتصال كوتاه در نقطة اتصال مشترك مي‌باشد.

اسلاید ۵ :

نوسانات ولتاژ

براي تعدادي از كوره‌هاي داراي قدرتهاي اتصال كوتاه ظاهري ،  و  و غيره، اين توان اتصال كوتاه معادل  به صورت ريشة ام مجموع توان ام توانهاي اتصال كوتاه هر كورة قوسي در نقطة اتصال مشترك مي‌باشد؛ يعني:

كه در آن سهم فليكر  از نصب مورد مطالعه، به علاوة آنهايي كه هم اكنون نصب مي‌باشند، به صورت درصد ولتاژ منبع در نقطة اتصال مشترك مي‌باشد.  مي‌تواند بين ۲ و ۴ وابسته به وضعيت بهره‌برداري هر كوره كه نصب مشخص شده را تحت تأثير قرار مي‌دهد.

اسلاید ۶ :

üباز آرايي اتصالات منبع

اسلاید ۷ :

جبران‌سازي خازني

üبار يك كورة قوسي به صورت راكتيو مي‌باشد، زيرا كه عبور جريان در هنگامي آغاز مي‌گردد، كه ولتاژ ميان الكترود و فلز به اندازة كافي براي ايجاد قوس بالا باشد ؛ يعني جريان نسبت به ولتاژ پسفاز مي‌باشد.

اسلاید ۸ :

دورة بارگذاري و تلفات ترانسفورماتورها

شكل تقاضاي متوسط ثبت شده براي هر ۵/۷ دقيقه در كارخانة فولاد سازي با چند كوره تغذيه شده از طريق ترانسفورماتورهاي HV/MV در طي ۲۴ ساعت مي‌باشد.

 

نوسانات به اندازة ۶۰ مگاولت‌آمپر را مي‌توان ملاحظه كرد، ولي نوسان مشترك ۴۰ مگاوات آمپر مي‌باشد.

اسلاید ۹ :

مبدلها

يكسوسازها AC را به DC و اينورترها DC را به AC تبديل مي‌كنند.

 

استفاده از يكسوسازها و اينورترهاي با جريان بالا به طور قابل ملاحظه‌اي به دليل پيشرفت در كنترل كننده‌هاي دور موتور DC و AC با سرعت متغير توسعه يافته‌اند.

 

اين سيستمها داراي كاربردهاي وسيعي در صنايع و سيستم‌هاي رانش تجهيزات ريلي مي‌باشند.

 

اين تجهيزات مي‌توانند منابع اغتشاش هارمونيكي تأثيرگذار بر مشتركين ديگر باشند.

اسلاید ۱۰ :

a شماتيك اتصالات

b شكل موجهاي ولتاژ جريان ورودي

c شكل موجهاي جريان ورودي ايده‌آل

d شكل موجهاي جريان خروجي ايده‌آل