لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت سیستم قلبی عر وقی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت سیستم قلبی عر وقی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

Heart(…card…)

 • در مدیاستینوم تحتانی قرار گرفته است(مدیاستینوم فضای بین دو ریه است).
 • هرمی شکل
 • وزن: ۲۷۵گرم
 • از دنده ی ۲ تا دنده ی ۶
 • سه سطح(قدامی، طرفی-چپ، تحتانی)، سه کنار، یک قاعده یا سطح خلفی، یک راس یا Apex
 • Base یا قاعده در راست و متمایل به عقب، و بخش فوقانی قلب را تشکیل میدهد
 • راس در چپ و کمی متمایل به جلو
 • شیار کوروناری بین دهلیزها و بطن ها قرار گرفته است.

 

اسلاید ۲ :

سطوح قلبی

 • سطح قدامی یا استرنوکاستال شامل منطقه ی دهلیزها و بطنها است که توسط شیار کوروناری از هم جدا میشوند. عمدتا از دهلیز راست و بطن راست تشکیل شده است.
 • سطح طرفی چپ(ریوی)، با دهلیز چپ و بطن چپ مجاور است.
 • سطح تحتانی(دیافراگمی)، عمدتا از بطن راست و بطن چپ تشکیل شده است.
 • سطح خلفی(قاعده): تمام دهلیز راست و کمی از دهلیز چپ
 • آپکس یا راس قلب : در پنجمین فضای بین دنده ای چپ، ۱۰-۸ سانتیمتر تا خط وسط
 • کنار راست: از دهلیز راست تشکیل شده
 • کنار چپ از دهلیز چپ(گوشک) و بطن چپ تشکیل شده است.
 • کنار تحتانی: عمدتا از بطن راست تشکیل شده، و جزیی از دهلیز راست و بطن چپ

اسلاید ۳ :

حفرات قلب

 • دهلیزها(Atrium)و بطن ها(ventricle)
 • دهلیز راست و بطن راست، بخش راست قلب را تشکیل میدهند و محتوی خون تصفیه نشده اند.
 • دهلیز چپ و بطن چپ، بخش چپ قلب را تشکیل میدهند و محتوی خون اکسیژن دارند.
 • سپتوم بین دهلیزی، سپتوم بین بطنی
 • دهلیز راست و بطن راست: دریچه ی دهلیزی بطنی راست: سه لتی (tricuspid)
 • دهلیز چپ و بطن چپ: دریچه ی دهلیزی بطنی چپ: دو لتی(میترال)Bicuspid

اسلاید ۴ :

دهلیز راست

 • شامل حفره ی اصلی و بیرون زدگی کیسه ی شکل گوشک (Aueicle)
 • ستیغ انتهایی(کریستا ترمینالیس) محل اتصال دهلیز راست و گوشک آن و مزر بین بخش صاف و بخش خشن دهلیزاست.
 • عضلات شانه ای(pectinati)
 • ورودیها:
 • ورودی ورید اجوف فوقانی
 • ورودی ورید اجوف تحتانی(دریچه ی ابتدایی و بدون عمل)
 • سینوس کوروناری
 • سپتوم اینتر اتریال یا بین دهلیزی:
 • فوسا اووالیس یا حفره ی بیضی.

اسلاید ۵ :

بطن راست

 • اینفاندیبولوم یا قیف (محل آغاز شریان ریوی)
 • سوراخ دهلیزی- بطنی(از سوراخ دهلیزی-بطنی چپ بزرگتر است).
 • سطح خود بطن حاوی ترابکولهای عضلانی (Trabeculae carnae) که سه نوع هستند:
 • عضلات پاپیلاری یا ستونی(محل آغاز طنابهای وتری)، نوارهای قوسی یا پلی(`باند واسطه)، ستیغها
 • دریچه ی دهلیزی- بطنی: سه لتی
 • لتها مثلثی شکل(قدامی، خلفی، سپتال)
 • هر لت از دولایه اندوکاردیم ویک لایه ی لیفی در وسط
 • سطح دهلیزی هر لت صاف و سطح بطنی آن خشن است.
 • سطح بطنی آن محل اتصال الیاف وتری
 • دریچه ی تنه ی شریان ریوی، از سه لت هلالی، در لبه ی آزاد آن ندول یا گره

اسلاید ۶ :

دهلیز چپ

 • در پشت دهلیز راست قرار گرفته است.
 • بخش عمده ی قاعده ی قلب را تشکیل میدهد.
 • جدارآن صاف است به جز گوشک
 • ورودیها:
 • وریدهای ریوی به دیواره ی خلفی

اسلاید ۷ :

بطن چپ:

 • ضخامت دیواره سه برابر بطن راست
 • سوراخ دهلیزی- بطنی
 • دریچه ی میترال: دو لت دارد از لتهای سه لتی بزرگتر وضخیمترند
 • سوراخ آئورتی: از سه لت هلالی
 • عضلات پاپیلاری

اسلاید ۸ :

Heart Wall دیواره ی قلب:

Epicardium اپی کارد

Myocardium میو کارد

 Endocardium  اندوکارد

پریکاردیوم:

پوششی لیفی- سروزی است:

پریکارد لیفی بخش محکم کیسه ی پریکارد است.

پریکارد سروزی: لایه ی جداری ولایه ی احشایی(به میوکارد قلب چسبیده است)

حفره ی پریکاردی(فضای بین دو لایه ی فوق)

پریکارد فیبروزی یا لیفی: پریکارد فیبروز را در بر میگیرد.

اسلاید ۹ :

Coronary Vessels

 • Right Coronary Arteries

شریان کروناری راست:

– کناری یا مارژینال

– بین بطنی خلفی

Left Coronary Arteries

شریان کروناری چپ:

بزرگتر از شریان کروناری راست است.

 – بین بطنی قدامی

-چرخشی

-کناری

-خلفی بطن چپ

وریدها:

ورید کاردیاک کوچک

ورید کاردیاک بزرگ

ورید کاردیاک میانی

ورید خلفی بطن چپ

همه به سینوس کروناری میریزند.

اسلاید ۱۰ :

Valves of the Heart

 • L Atrioventricular

–Mitral

–Heart sounds

 • Aortic

–Semilunar

–Heart sounds

 • R Atrioventricular

–Tricuspid

–Heart sounds

 • Pulmonary

–Semilunar

–Heart sounds