لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت سیستم های اطلاعاتی مدیریت توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت سیستم های اطلاعاتی مدیریت قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

مدلسازی داده ای تکنیکی است که داده های سیستم را سازماندهی کرده و مستند می کند.  يكي از ابزارهاي مهم در مدلسازي داده اي نمودار نهاد رابطه يا نمودار ارتباط بين موجوديت‌ها مي باشد.

نمودار ارتباط بين موجوديت‌ها شامل ۳ قطعه اطلاعات مرتبط به هم است:

۱- موجودیت یا شی ء داده ای

۲- صفاتی که موجودیت ها را توصیف می کند.

۳-رابطی که این موجودیت ها را به هم مرتبط می کند.

 به مدلسازی داده ای مدلسازی پایگاه داده نیز گفته می شود زیرا زمینه را برای ایجاد پایگاه داده فراهم می کند. در برخی از مواقع به آن مدلسازی اطلاعات نیز گفته شده است.

اسلاید ۲ :

یک موجودیت مجموعه ای از اشخاص ، مکان ها ، اشیاء ، رخدادها و یا مفاهیم می تواند باشد که اطلاعات و داده های مرتبط به آنها می بایست جمع آوری و نگهداری گردند.

اسلاید ۳ :

مشخصه، خصوصیت های موجودیت را تعریف می کند که به آن عنصر داده ای یا صفت داده ای نیز گفته می شود.

اسلاید ۴ :

An entity instance :

 یک نمونه از موجودیت، یک ارزش از رخدادهای موجودیت می باشد. یک نمونه از ارزشهائی که بک موجودیت می تواند اختیارکند.

Example: instances of the entity STUDENT may include

اسلاید ۵ :

:Reza hosseini

:۸۶۳۴۵۶۱۲

:Industrial engineering

:Tehran

:۰۹۱۱۳۴۵۰۰۰۰

:۱۹۸۲/۱۲/۰۴

اسلاید ۶ :

A relationship:

این عبارت چگونگی ارتباط بین یک موجودیت با یک یا چند موجودیت دیگر را در سیستم نشان می دهد. در واقع رابطه ها وقایعی را بیان می کنند که به آن دلیل موجودیت ها به هم مرتبط و متصل می شوند. این عبارت معمولا با یک فعل یا یک اسم مصدر بیان می شود.

اسلاید ۷ :

An entity instance :

 یک نمونه از موجودیت، یک ارزش از رخدادهای موجودیت می باشد. یک نمونه از ارزشهائی که بک موجودیت می تواند اختیارکند.

Example: instances of the entity STUDENT may include

:Reza hosseini

:۸۶۳۴۵۶۱۲

:Industrial engineering

:Tehran

:۰۹۱۱۳۴۵۰۰۰۰

:۱۹۸۲/۱۲/۰۴

اسلاید ۸ :

A relationship:

این عبارت چگونگی ارتباط بین یک موجودیت با یک یا چند موجودیت دیگر را در سیستم نشان می دهد. در واقع رابطه ها وقایعی را بیان می کنند که به آن دلیل موجودیت ها به هم مرتبط و متصل می شوند. این عبارت معمولا با یک فعل یا یک اسم مصدر بیان می شود.

اسلاید ۹ :

Cardinality

كارديناليتي بيانگر تعداد ارتباط بين رخدادهاي يك موجوديت با رخدادهایی از موجوديت های ديگر مي باشد. کاردینالتی معمولا به صورت ساده (یک) یا (چند) بیان می شود.

از آنجائيكه تمام ارتباط ها بین دو موجودیت دو طرفه مي باشد لذا كارديناليتي بايد در دو جهت تعريف شود.

 

اسلاید ۱۰ :

modality

كارديناليتي عبارت است از حداکثر تعداد روابط بین یک موجودیت با موجودیت دیگر که

 می توانند در یک رابطه شرکت کنند. ولی نشان نمی دهد که آیا یک موجودیت باید

در رابطه با یک موجودیت دیگر شرکت کند یا نه؟ برای مشخص کردن این اطلاعات، مدل داده ها مفهوم مدالیتی را به رابطه ها می افزاید.

 اگر مدالیتی صفر باشد، یعنی نیاز صریحی برای رخ دادن یک رابطه وجود نداشته است یا آن رابطه اختیاری می باشد. ولی اگر مدالیتی یک باشد، رخ دادن رابطه اجباری است.