لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت سیستم های تنظیم ولتاژ توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت سیستم های تنظیم ولتاژ قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

 اهداف:

راهکارهای موجود برای تنظیم ولتاژ

اساس کار سیستم تحریک در تنظیم ولتاژ

اجزای سیستم تحریک

انواع سیستم های تحریک

توابع کنترلی و حفاظتی

اسلاید ۲ :

کانالV-Q  

  • هدف از این اسلاید نشان دادن رابطه توان راکتیو و ولتاژ شبکه میباشد و اینکه کنترل توان راکتیو و ولتاژ شبکه در یک راستا میباشند.

     با تزریق توان راکتیو توان تزریقی به نقاطی از شبکه و انجام پخش بار شبکه مشخص میشود که ولتاژ تمام شین ها بالا می رود.بنابراین میتوان گفت توان راکتیو ولتاژ شبکه دارای تغییرات همسویی هستند.

ساعات حداکثربار←افزایش توان راکتیو مورد نظر شبکه

ساعات کم بار    ←کاهش توان راکتیو مورد نیاز شبکه

 در صورت تامین نشدن توان راکتیو مورد نیاز در حالت اول ولتاژ نقاط مختلف شبکه کاهش میابد. ودر حالت دوم  باید توان راکتیو از شبکه به ژنراتور تزریق شود و اگر این عمل به خوبی صورت نگیرد باعث افزایش ولتاژ نقاط مختلف شبکه میگردد.

اسلاید ۳ :

راهکارهای کنترل توان راکتیو و ولتاژ شبکه:

.۱کنترل تحریک ژنراتور

.۲تزریق توان راکتیو به شبکه قدرت توسط جبران سازهای موازی از جمله خازن و کندانسور سنکرون.

.۳جابجا کردن توان راکتیو در شبکه توسط تغییر تپ ترانسفورماتور قدرت

.۴کم کردن راکتانس القایی خطوط انتقال با نصب خازن های سری.

ما در این جلسه به بسط مورد اول خواهیم پرداخت.

اسلاید ۴ :

سیستم تحریک:

  • وظیفه اصلی سیستم تحریک تامین جریان تحریک ماشین سنکرون است بعلاوه با کنترل ولتاژ تحریک وظیفه کنترل و جفاظت یک سیستم قدرت را بر عهده دارد.

   از لحاظ کنترلی موجب کنترل  ولتاژ و توان راکتیو انتقالی و تقویت پایداری سیستم میشود و از لحاظ حفاظتی این اطمینان را فراهم می آورد که از حدود توانایی ماشین سنکرون و سیستم تحریک و دیگر تجهیزات تجاوز نشود.

اسلاید ۵ :

اصول عملکردی سیستم تحریک:

     سیستم تحریک با تغییر جریان dc سیم پیچ تحریک واقع بر روی رتور نیروی محرکه تولید شده ژنراتور را کنترل میکند تغییر با نیروی محرکه ژنراتور نه تنها ولتاژ خرجی تنظیم میشود بلکه ضریب قدرت و دامنه جریان نیز کنترل میشود.

      رسم دیاگرام فازوری ژنراتور در حالات مختلف جریان تحریک ,این تغییرات را به خوبی نشان میدهد.

    لازم به ذکر است که در این حالات توان اکتیو تولیدی ژنراتور ثابت نگه داشته شده است.

اسلاید ۶ :

عملکرد فوق تحریک

 

عملکرد تحریک نرمال

 

عملکرد زیر تحریک

اسلاید ۷ :

اجزاء سیستم تحریک

  • شکل زیر نمودار بلوکی یک نمونه سیستم کنترل تحریک برای یک ژنراتور بزرگ نشان میدهد:

(۱تحریک کننده: تامین توان جریان مستقیم مورد نیاز سیم پیچ تحریک(بخش توان سیستم تحریک)

(۲تنظیم کننده:سیگنالهای کنترل ورودی را به سطح و شکلی که برای کنترل تحریک کننده مناسب است تقویت و پردازش میکند.این بلوک شامل تنظیم کننده ها و نیز توابع پایدار ساز سیستم تحریک میباشد.

(۳مبدل ولتاژ پایانه و جبرانگر بار:

(۴پایدار ساز سیستم قدرت:

(۵مدارهای محدود کننده و حفاظتی:شامل مجموعه وسیعی از توابع کنترلی و حفاظتی برای اطمینان از اینکه از حدود توانایی های تحریک کننده و و ژنراتور تجاوز نشود.

اسلاید ۸ :

سیستم های تحریک جریان متناوب

    در این نوع، از ژنراتورهای جریان متناوب برای تامین تحریک ژنرتور اصلی استفاده میشود.معمولا تحریک کننده ، روی همان محور اصلی توربوژنراتور قرار دارد.خروجی جریان متناوب از طریق یکسوسازها به جریان dc مورد نیاز تحریک ژنراتور در خواهد آمد.

    یکسوسازها یا بدون کنترل هستند(دیودی) یا دارای کنترل میباشند (تریستوری).

    یکسوسازها ممکن است ساکن باشند یا چرخان.

    بر همین اساس سیستم های تحریک به دو صورت مختلف دسته بندی میشوند.

  • سیستم های با یکسوساز ساکن
  • سیستم های با یکسوساز چرخان

اسلاید ۹ :

سیستم های با یکسوساز ساکن

    اگر یکسوسازهای سیستم ساکن باشد،خروجی جریان مستقیم آنها از طریق جاروبکها به سیم پیچ تحریک ژنراتور اصلی اعمال میشود.

  • اگر از یکسوساز بدون کنترل (دیودی) استفاده شود، تنظیم کننده تحریک تحریک کننده جریان متناوب را کنترل میکند که این کنترل منجر به کنترل ولتاژخروجی تحریک کننده و جریان تحریک ژنراتور اصلی میشود.
  • اگر از یکسوسازهای قابل کنترل(تریستوری)استفاده شودتنظیم کننده بدون واسطه ولتاژ dc مورد نیاز تحریک ژنراتور اصلی و در نتیجه جریان تحریک اصلی را کنترل میکند.

 به نظر میرسد که در حالت دوم سرعت پاسخ گویی(ثابت زمانی) کوتاه تر باشد.

اسلاید ۱۰ :

سیستم های با یکسوساز چرخان (سیستم بدون زغال)

   در این حالت خروجی جریان مستقیم (بعد از یکسوساز) بدون نیاز به جاروبک و به صورت مستقیم به تحریک ژنراتور اصلی اعمال میشود.

   آرمیچر تحریک کننده جریان متناوب و یکسوساز دیودی با تحریک ژنراتور اصلی میچرخند.

    یک تحریک کننده کمکی جریان متناوب که دارای رتور مغناطیس ثابت است به همراه همین دسته میچرخد و خروجی یکسوسازی شده استاتور تحریک کننده کمکی ،تحریک ساکن تحریک کننده جریان متناوب را تامین میکند.

    تنظیم کننده ولتاژ تحریک تحریک کننده جریان متناوب را کنترل میکند که آن نیز به نوبه خود تحریک ژنراتور اصلی را کنترل میکند.