لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت سیگنال ها و سیستم ها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت سیگنال ها و سیستم ها قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

موضوعات این جلسه

¨تبدیل فوریه

¨مثال‌هایی از تبدیل فوریه

¨تبدیل فوریه سیگنال‌های پریودیک

¨خصوصیات تبدیل فوریه

اسلاید ۲ :

تبدیل فوریه سیگنال پیوسته در زمان

¨x(t) را یک سیگنال غیرپریودیک در نظر بگیرید

¤این سیگنال را می‌توانید یک سیگنال پریودیک با پریود بی‌نهایت فرض کنید

¨برای یک سیگنال پریودیک، هارمونیک‌ها به فاصله‌ی ω۰=۲π/T از هم قرار دارند

¨پس اگر T¨∞ بنابراین ω۰¨۰ و لذا اجزای هارمونیک‌ها در بعد فرکانس به هم نزدیک و نزدیکتر می‌شوند

¨

سری فوریه  تبدیل می‌شود به   تبدیل فوریه

اسلاید ۳ :

تبدیل فوریه سیگنال پیوسته در زمان

¨یک مثال جالب: موج مربعی

¨

اسلاید ۴ :

¨بنابراین برای محدوده –T/2<t<T/2

 

¨همچنانکه T¨∞، Σω۰¨∫dω، ما به جفت رابطه‌ی تبدیل فوریه خواهیم رسید

¨

اسلاید ۵ :

برای چه سیگنال هایی می توان از تبدیل فوریه استفاده کرد

¨این تبدیل حتی برای سیگنال‌ x(t) که تا بی‌نهایت مقدار داشته باشد قابل استفاده است. البته با تحقق این شرط‌ها

انرژی محدود داشته باشد

در این حال انرژی خطا صفر است

 

شرایط دیریکله

 

اسلاید ۶ :

برای چه سیگنال هایی می توان از تبدیل فوریه استفاده کرد

¨مثال ۱:

الف)

 

ب)

اسلاید ۷ :

¨مثال ۳: پالس مربعی در حوزه زمان¨

 

¨واقعیت‌های مفید در رابطه با تبدیل فوریه پیوسته در زمان

اسلاید ۸ :

خصوصیات تبدیل فوریه پیوسته در زمان

¨خطی بودن

 

¨شیفت زمان

اثبات

 

دامنه تبدیل فوریه تغییر نکرده

تغییر در فاز تبدیل فوریه

¨

¨

اسلاید ۹ :

¨اسکیل زمانی

 

الف) x(t) سیگنال حقیقی و زوج

 

ب) x(t) سیگنال حقیقی و فرد