لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت شاخصهای سلامت توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت شاخصهای سلامت قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

نکات مهم در مورد شاخصهای سلامت

 • اندازه گیری سطح سلامتی یک جامعه مشکل است و لذا یک شاخص خاص را نمی توان برای این منظور در نظر گرفت.
 • همانطور که سلامت شامل ابعاد گوناگون است، شاخصهای گوناگونی نیز برای اندازه گیری سطح سلامت لازم است.
 • تعداد اندکی از شاخصها واجد تمام ویژگیهای لازم به عنوان شاخص سلامت هستند.
 • لذا برای بررسی سطح سلامت یک جامعه باید چندین شاخص را در نظر گرفت و در مجموع تصمیم گیری نمود.

اسلاید ۲ :

فرایندهای موثر بر تغییر جمعیت

 • میزان موالید خام (CBR)
 • میزان باروری عمومی (GFR)
 • میزان باروری اختصاصی سنی (ASFR)
 • میزان باروری کلی (TFR)
 • ميزانهاي مرگ و مير
 • مهاجرتها

اسلاید ۳ :

 • میزان موالید خام (Crude Birth Rate=CBR):

(تعداد موالید زنده در یک سال تقسیم بر جمعیت منطقه در وسط سال) ضربدر ۱۰۰۰

اسلاید ۴ :

نكاتي درباره ميزان مواليد خام

 • اين شاخص معلوم مي كند كه در يك منطقه در سال به ازاي هر ۱۰۰۰جمعيت چند بچه زنده به دنيا مي آيد
 • برنامه هاي تنظيم خانواده در كاهش اين شاخص تاثير فراواني دارد
 • عوامل موثر ديگر در اين ميزان:تحصيلات؛وضعيت اقتصادي؛ وساختار سني است
 • اگر افراد زیر ۱۵ سال یا سالمند زیاد باشند CBR پایین خواهد بود

اسلاید ۵ :

باروری

 • قابلیت تولید مثل یا توانایی بالقوه برای باروری (fecundity)
 • عمل حقیقی تولید مثل یا توانایی بالفعل برای باروری (fertility)
 • تعداد موارد باروری بستگی دارد به:

سن ازدواج

سطح تحصیلات

سطح اجتماعی اقتصادی

تنوع و دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری

اسلاید ۶ :

 • میزان باروری عمومی (Gross Fertility Rate=GFR):

(تعداد موالید زنده در یک سال تقسیم بر تعداد زنان ۱۵ تا ۴۹ساله در وسط سال) ضربدر ۱۰۰۰

در ایران: ۶۱

üGFR بیان می کند که از هر هزار زن در سن باروری چند فرزند زنده متولد می شود

اسلاید ۷ :

 • میزان باروری عمومی نکاحی

    (Marital General Fertility Rate=MGFR):

از آنجا که همه زنان۴۹-۱۵  سال در معرض باروری قرار ندارند لذا در این میزان جمعیت مخرج کسر به زنان ۴۹- ۱۵ ساله ازدواج کرده محدود میشود.

۱۰۰۰ MGFR=                                             x

üچرا میزان باروری عمومی نکاحی بیشتر از میزان باروری عمومی است؟

اسلاید ۸ :

 • میزان باروری اختصاصی سنی

 (Age Specific Fertility Rate=ASFR):

(تعداد موالید زنده یک سال در هر گروه سنی تقسیم بر تعداد زنان همان گروه سنی در وسط سال) ضربدر ۱۰۰۰

به صورت تک سال یا گروههای سنی ۵ ساله

نشاندهنده الگوی باروری جامعه است(باروري در كدام گروه سني بيشتر انجام شده است)

با داشتن اين ميزان آموزش تنظيم خانواده آسان تر مي شود

اسلاید ۹ :

 • میزان باروری کلی (Total Fertility Rate=TFR):

مجموع میزانهای باروری اختصاصی سنی ضربدر ۵ تقسیم بر۱۰۰۰

اين ميزان عبارت است از تعداد فرزنداني كه يك زن در طول باروري خود مي تواند به دنيا آورد. اين شاخص مركب از شاخص هاي باروري اختصاصي سني است وشامل تمام سنين مي باشد.

در ایران: ۱/۸۵(کشورهای در حال توسعه  ۳٫۳و در توسعه یافته ها ۱٫۶)

اسلاید ۱۰ :

مرگ ومیر

ميزان خام مرگ و مير (CDR يا ‍Crude Death Rate)

تعداد مرگ در يك سال به ازاء هزار نفر جمعيت

 • اين شاخص عبارت است از“تعداد مرگ هاي ناشي از كليه علل در هزارنفر جمعيت در وسط سال ودر يك منطقه معين“
 • براي تعيين رشد طبيعي جمعيت بكار برده مي شود.