لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت شاخص ها و آشنایی با تعاریف آنها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت شاخص ها و آشنایی با تعاریف آنها قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

پرسشى که بيشتر اوقات پيش مى‌آيد اين است که : سطح سلامتى داده شده به جامعه چقدر است؟ نشانگرها نه تنها براى اندازه‌گيرى وضعيت بهداشت جامعه به‌کار مى‌آيند بلکه براى مقايسهٔ وضع سلامت يک کشور با کشورى ديگر، براى سنجش نيازهاى بهداشتي، براى تخصيص دادن منابع محدود، و براى پايش و ارزشيابى خدمات بهداشتى و پايش و ارزشيابى برنامه‌ها و فعاليت‌ها هم مورد نياز هستند. نشانگرها کمک مى‌کنند تا دامنهٔ دست‌يابى به اهداف و مقاصد برنامه‌ها اندازه‌گيرى شوند. نشانگرها، همان‌طور که از نام آنها بر مى‌آيد، تنها نشانه‌اى از يک موقعيت معين و يا بازتاب آن موقعيت‌ هستند. تعريف نشانگر در راهنماى WHO براى ارزشيابى برنامه به‌عنوان متغيرهائى که در اندازه‌گيرى دگرگونى‌ها کمک مى‌کنند، آمده است.

اسلاید ۲ :

 • اندازه گیری سطح سلامتی یک جامعه مشکل است و لذا یک نشانگر خاص را نمی توان برای این منظور در نظر گرفت.
 • همانطور که سلامت شامل ابعاد گوناگون است، نشانگرهای گوناگونی نیز برای اندازه گیری سطح سلامت لازم است.
 • تعداد اندکی از نشانگرها واجد تمام ویژگیهای لازم برای یک نشانگر هستند.
 • لذا برای بررسی سطح سلامت یک جامعه باید چندین نشانگر را در نظر گرفت و در مجموع تصمیم گیری نمود.
 • انواع نشانگر سلامت:(۱)

مرگ و میر (mortality)

ابتلا (morbidity)

ناتوانی (disability)

تغذیه (nutrition)

کیفیت زندگی (quality of life)

اسلاید ۳ :

اندازه گیریهای مرگ و میر

 • میزان خام مرگ
 • میزانهای اختصاصی مرگ
 • میزان کشندگی بیماری (Case Fatality Rate)
 • ميزان مرگ نسبتي (Proportional Mortality Rate)
 • میزان بقا (Survival Rate):

اسلاید ۴ :

فرایندهای موثر بر تغییر جمعیت

 • میزان موالید خام (CBR)
 • میزان باروری عمومی (GFR)
 • میزان باروری اختصاصی سنی (ASFR)
 • میزان باروری کلی (TFR)
 • نسبت جنسی
 • درصد مرده زایی

اسلاید ۵ :

 • میزان موالید خام (Crude Birth Rate=CBR):

(تعداد موالید زنده در یک سال تقسیم بر جمعیت منطقه در وسط سال) ضربدر ۱۰۰۰

اسلاید ۶ :

نكاتي درباره ميزان مواليد خام

 • اين شاخص معلوم مي كند كه در يك منطقه در سال به ازاي هر ۱۰۰۰جمعيت چند بچه زنده به دنيا مي آيد
 • برنامه هاي تنظيم خانواده در كاهش اين شاخص تاثير فراواني دارد
 • عوامل موثر ديگر در اين ميزان:تحصيلات؛وضعيت اقتصادي؛ساختار سني :اگر افراد زیر ۱۵ سال یا سالمند زیاد باشند CBR پایین خواهد بود

اسلاید ۷ :

 • قابلیت تولید مثل یا توانایی بالقوه برای باروری (fecundity)
 • عمل حقیقی تولید مثل یا توانایی بالفعل برای باروری (fertility)
 • تعداد موارد باروری بستگی دارد به:

 سن ازدواج

 سطح تحصیلات

 سطح اجتماعی اقتصادی (socioeconomic status)

 تنوع و دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری

اسلاید ۸ :

 • میزان باروری عمومی (Gross Fertility Rate=GFR):

(تعداد موالید زنده در یک سال تقسیم بر تعداد زنان ۱۵ تا ۴۹ساله در وسط سال) ضربدر ۱۰۰۰

در ایران: ۶۱

üGFR بیان می کند که از هر هزار زن در سن باروری چند فرزند زنده متولد می شود

اسلاید ۹ :

 • میزان باروری عمومی نکاحی

    (Marital General Fertility Rate=MGFR):

از آنجا که همه زنان ۴۵-۱۵ سال در معرض باروری قرار ندارند لذا در این میزان جمعیت مخرج کسر به زنان ۴۵-۱۵ ساله ازدواج کرده محدود میشود.

۱۰۰۰ MGFR=                                             x

üچرا میزان باروری عمومی نکاحی بیشتر از میزان باروری عمومی است؟

اسلاید ۱۰ :

تفاوت ميزان باروري عمومي وميزان باروري نكاحي

 • در ميزان باروري عمومي مخرج كسر كليه زنان در سن باروري يعني زنان ۴۹-۱۵ساله هستند،در صورتيكه در مخرج كسر ميزان باروري نكاحي زنان۴۹-۱۵ ساله همسر دار هستند