لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت شبكه هاي كامپيوتري۲ توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت شبكه هاي كامپيوتري۲ قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

 • به ازای این پنج عملکرداولیه یک تابع کتابخانه ای خاصی وجود دارد که سرویس مربوطه راپیاده کرده است.
 • Connum=LISTEN(local)
 • Connum=CONNECT (local,remote)
 • Status=SEND(connum,buffer,bytes)
 • Status=RECEIVE(connum,buffer,bytes)
 • Status=DISCONNECT(connum)

اسلاید ۲ :

 • تعامل بالایه شبکه ازطریق پروسیجرهای to net(واحد انتقال این پارامترها راپس ازمقداردهی دراختیار لایه شبکه قرا می دهد)وfrom net(لایه شبکه این پارامترهاراازبطن بسته های ورودی بیرون کشیده وتحویل واحدانتقال می دهد)انجام می شود.
 • هریک ازاین پروسیجرها ۶پارامتردارند:
 • ۱-شناسه اتصال مدارمجازی رامشخص می کند.
 • ۲-بیتQ
 • ۳-بیتM
 • ۴-نوع بسته رامشخص می کند.
 • ۵-اشاره گر که آدرس محل شروع داده ها رامشخص می کند.
 • ۶-یک عددصحیح که تعدادبایتهای داده راتعیین می کند.

اسلاید ۳ :

هراتصال دریکی ازهفت وضعیت زیر قراردارد:

۱-IDLE

۲-WAITING

۳-QUEUED

۴-ESTABLISHED

۵-SENDING

۶-RECEEVING

۷-DISCONNCTING

اسلاید ۴ :

پروتکل های لایه انتقال دراینترنت

 • UDP:پروتکل های بدون اتصال
 • TCP:پروتکل های اتصال گرا
 • UDP: UDPامکان آن رافراهم آورده که برنامه های کاربردی بتوانندبدون ایجادهرگونه اتصال وهماهنگی قبلی ،داده ای رادرون یک دیتا گرام IPجاسازی کرده وآن را بفرستند.

اسلاید ۵ :

 • پروتکل UDP کنترل جریان وکنترل خطاندارد ودرصورت دریافت یک قطعه داده خراب ،آن را ارسال مجدد نخواهدکردپس تمام این عملیات برعهده پروسه کاربر است.
 • فراخوانی پروسیجرهای راه دورRPC:به برنامه اجازه داده می شود پروسیجر هایی را برروی ماشین های راه دور فراخوانی نمایند.

اسلاید ۶ :

 • مشکلات :RPC
 • ۱-ارسال پارامترهای نوع اشاره گر غیرممکن است.
 • ۲-اگراندازه پارامترها رانداندنمی توانداستخراج،سازماندهی وارسال نماید.
 • ۳-نمی توان نوع داده ای پارامترها راازروی توصیف رسمی یاکدبرنامه استنتاج کرد.
 • ۴-متغیرهای سراسری برنامه که درماشین راه دورنامعتبروغیرقابل استفاده هستند.

اسلاید ۷ :

پروتکل انتقال بی درنگRTP:
RTP درفضای پروسه کاربرقرارگرفته وازطریق UPD اجرامی شود.

اسلاید ۸ :

 • عملکرداصلی پروتکل RTPآن است که چندین استریم ازداده های بی درنگ رادریک استریم ازبسته های UPDمالتی پلکس کند.
 • پروتکلRTPهیچ مکانیزمی برای کنترل جریان،کنترل خطا،اعلام وصول بسته (ACK)یاتقاضای ارسال مجدد ندارد.