لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت شبه پتانسیل توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت شبه پتانسیل قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

انتخاب شعاع مغزه

شعاع مغزه با توجه به نکات زير تعيين مي شود شبه پتانسيل در ضمن اينكه لازم است انتقال پذير باشد بايد دقت لازم را نيز داشته باشد. اين امر باعث مي شود كه تا حد امكان Rc كوچك انتخاب  شود از طرفي هر چه Rc كوچكتر باشد. ناحيه اي که در آن تابع واقعي بر شبه تابع منطبق نيست کوچکتر شده و محاسبات با حظاي کمتري انجام مي پذيرد. ولي در عوض نوسانات شبه تابع موج افزايش مي يابد در نتيجه تعداد امواج پايه افزايش يافته و باعث افزايش حجم محاسبات مي شود. حال آنکه اگر ناحيه مغزه را بزگ انتخاب کنيم، ناحيه اي که در آن شبه تابع موج بر تابع موج واقعي منطبق نيست افزايش يافته و سرانجام محاسبات با خطاي بيشتري انجام مي شود. بنابراين با توجه به  اين دو مطلب بهينه شعاع مغزه انتخاب مي شود.

اسلاید ۲ :

 ۱-  ويژه مقادير انرژي الكترونهاي والانس متناظر با شبه تابع موج و تابع موج  واقعي برابرند

۲-تابع موج الكترونهاي واقعي و شبه تابع موج  و در نتيجه پتانسيل و شبه پتانسيل خارج مغزه بر هم منطيق اند.

۳- مقدار بار ناشي از الکترون هاي محصور در ناحيه مغزه که از شبه پتانسيل به دست مي آيد با بار ناشي از الکترون هاي محصور در ناحيه مغزه که از پتانسيل به دست  مي آيد با هم  برابرند  ( norm-conserving)

۴- پراش امواج در پتانسيل واقعي و شبه پتانسيل يکسان است. مشتق لگاريتمي  شبه تابع موج و تابع موج و مشتق اول آنها نسبت به انرژي در Rc برابرند

اسلاید ۳ :

آثار نسبيتي  مانند برهم كنش اسپين-مدار را مي توان در توليد شبه پتانسيل لحاظ نمود و با بکار بردن معادله ديراک آثار نسبيتي را لحاظ نمود در اين مورد شبه پتانسيل اتمي براي هر الكترون با تکانه زاويه اي             و           بصورت زير بدست مي آيد