لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت شناسائي گونه هاي علف هاي هرز اموزشكده كشاورزي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت شناسائي گونه هاي علف هاي هرز اموزشكده كشاورزي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

بنام خداوند بخشنده مهربان

 پس از جستجوي فراوان وبا همكاري اساتيد ارجمند ودستاندر كاران محترم اموزشكده كشاورزي نيشابور موفق شديم گونه ها ئي از علف هاي هرز اين اموزشكده را شناسا يي و با كمك از مطالب و تصاوير بر گرفته از اينترنت ‘ اين پاور پينت علمي و تحقيقاتي  را تهيه كنيم

اسلاید ۲ :

مقدمه                                                            علفهاي هرز بعنوان جزء جدايي ناپذير اكوسيستمهاي زراعي و غير زراعي و يكي از مهمترين عوامل كاهش دهنده محصولات كشاورزي  به شمار مي‌روند، به طوريكه مشكلات اين گياهان،ميليونها كشاورز و هزاران محقق را به خود مشغول داشته است. به عقيده برخي از محققين، خسارت علفهاي هرز به محصولات زراعي مي تواند بين۱۰ تا ۱۰۰ درصد متغير باشد و به طوري كه اگر اين گياهان بدرستي كنترل يا مديريت نشوند، زيان آنها به توليدات كشاورزي مي تواند بيش از آفات وبيماريها باشد

اسلاید ۳ :

از ۲۵۰۰۰۰ گونه گياهي شناخته شده حدود ۲۵۰ گونه (۱/۰ درصد) آن علف هرز مي باشند كه ۷۶ گونه از آنها جزء مضرترين علفهاي هرز دنيا به شمار مي روند. اين ۷۶ گونه به ۳۰ خانواده گياهي تعلق دارند كه حدود نيمي از آنها متعلق به دو خانواد ه گندميان(Poaceae) و كاسني(Asteraceae) ميباشند.

مشکل علفهای هرز و کنترل آنها با آنکه در کشور ما سابقه طولانی دارد اما تا دهه های اخير بعنوان فعاليتي جنبی به حساب می آمد. شناخت بيشتر نقش علفهای هرز در کاهش توليد باعث آن گرديده كه در سالهای اخير توجه به شناخت و کنترل اين گياهان بيشتر شود . به طوری که امروزه تلاش تعدادي از کشاورزان ما درجهت کنترل علفهای هرز، مبتنی بر روشهای علمی است که در کشورهای پيشرفته رايج می باشد. از طرف ديگر مشکلات زيست محيطي ناشی از کاربرد بي رويه علف کشها سبب شده که در رابطه با کنترل علفهای هرز قبل از هر چيز توجه ويژه ای به شناخت بيولوژی و اکولوژی اين گياهان معطوف شود.

اسلاید ۴ :

برای دست يابی به يك نظر جامع در مورد مسئله علفهای هرز، شناخت دقيق فلور علفهای هرز ضروری است، در حقيقت ماهيت فلور علفهای هرز تا حد زيادی زمان و روش کنترل را تعيين می کند. بنا بر اين شناسايي و برآورد جمعيت علفهای هرز هر منطقه به عنوان يك نياز اوليه برای اتخاذ روشی مؤثر در اجرای برنامه های کنترل مطرح است.

شناسايي فلور علفهای هرز يك منطقه علاوه بر نقشی که در مديريت اين گياهان دارد، مي تواند در زمينه استفاده های دارويي و مرتعی از اين گياهان نيز حائز اهميت باشد.

اسلاید ۵ :

فهرست بندي تاپيك علفهاي هرز
_______________________________________________
۱٫
فهرست بندي تاپيك علفهاي هرز
۲٫
دم روباهي باريك
۳٫
بو مادران
۴٫
خارشتر
۵٫
بيدگياه(علف گندمي)
۶٫
يولاف وحشي (جو دوسر)
۷٫
سيرموك(سيروحشي)
۸٫
گون
۹٫
برموس آويخته(علف پشمكي)
۱۰٫
كيسه كشيش
۱۱٫
سلمه تره(سلمك)
۱۲٫
اويارسلام

اسلاید ۶ :

۱۳      . گل گندم(شش بر تيغ(
۱۴٫
گنگر صحرايي(خارلته يا خار كنگر)
۱۵٫
اُزمك
۱۶٫
پيچك صحرايي
۱۷٫
سس
۱۸٫
مرغ(بندواش)
۱۹٫
هويج وحشي
۲۰٫
سوروف(دژگال)
۲۱٫
فرفيون(شيرسگ)
۲۲٫
منداب
۲۳٫
شيرين بيان(محک)
۲۴٫
بي تي راخ(شيرپنير)
۲۵٫تاج خروس [/b]
۲۶٫جو موشي
۲۷٫
کاهوي وحشي(گاو چاق كن)

اسلاید ۷ :

n2. چچم
۲۹٫پنیرك(توله)
۳۰٫
گل جاليز
۳۱٫شقايق وحشي(گل چشم درد)
۳۲٫علف قناري(علف خوني ياخوني واش)
۳۳٫
خرفه(پروين)
۳۴٫
علف هفت بند
۳۵٫
بارهنگ سرنيزه اي(كاردي)
۳۶٫
تربچه وحشي
۳۷٫
ترشك
۳۸٫
سيلن(كوزه قلياني يا قليانك)
۳۹٫
چسبك(چسبونك)
۴۰٫
خردل وحشي

اسلاید ۸ :

۴۱٫خاكشير
۴۲٫
تاجريزي
  ۴۳قياق
۴۴٫ گل قاصد
۴۵٫
لوئي(ني)
۴۶٫
خارخسك
۴۷٫
جغجغك
۴۸٫
توق                                           ۴۹.تلخه                                       ۵۰٫كاهوك

اسلاید ۹ :

۵۱٫ خارزن بابا

۵۲٫ شير تيغي

۵۳٫ شنگ

۵۴٫ خار ايتا ليا يي(تا تاري)

۵۵٫ گلرنگ وحشي

۵۶٫  شكرتيغا ل

۵۷٫ تاج خروس خوابيده

۵۸٫ پنچه مرغي

۶۰٫ تا توره

۶۱٫ دم اسب

۶۲٫ شيرين بيان

۶۳٫ شاه تره

۶۴٫ يونجه زرد

۶۵٫ لاله اتشي

۶۶٫ مادر گند م(جو هرز)

۶۷٫ ختمي

۶۸٫ گاو زبان بدل

۶۹٫ علف چسبك

۷۰٫ گل گند م خا ر دا ر

اسلاید ۱۰ :

دم روباهي باريك

Alopecurus myosuroides

Foxtail grass(Slender foxtail)

از علفهاي هرز يكساله با ساقه هاي باريك است.از خانواده poaceae كه توسط بذر تكثير مي يابد .با ساقه هايي كه درازاي ان تا۶۰سانتي متر ميرسد و به صورت توده هاي نزديك به هم ديده ميشوند.در انتهاي هرساقه، سنبله باريك و طويل ريشكدار به طول ۳-۱۰سانتيمتر قرار دارد.گل اذين از نوع Spike و متراكم ،شبيه به دم روباه است. برگها داراي ليگول غشايي و محل اتصالشان به ساقه متورم است.