لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت شناسايي و ارزيابي جنبه هاي زيست محيطي/ريسك هاي ايمني و بهداشتي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت شناسايي و ارزيابي جنبه هاي زيست محيطي/ريسك هاي ايمني و بهداشتي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

تعاريف قابل کاربرد در مديريت ريسک

۱ – خطر ( Hazard )

منبع، وضعیت یا۱ – خطر ( Hazard )

 فعالیت دارای آسیب بالقوه به شکل جراحت یا بیماری، يا تركيبي از آنها. مثل وسيله نقليه اي كه در جاده حركت مي كند، داربست، حمل باردستي و ….

۲ – بيماري شغلي ( Ill- health )

شرایط نامناسب قابل شناسایی جسمی یا روحی که ناشی از فعالیت  کاری یا شرایط مرتبط با کار بوده و یا در اثرآن بوجود می آید.

اسلاید ۲ :

۳-  شبه حادثه NEAR-MISS))

به اتفاقي كه در آن هيچگونه بيماري، جراحت، خرابي و يا زياني حادث نشده باشد،  قريب الوقوع ياNEAR-MISS  گفته مي شود.  

۴ارزيابي ريسك/مخاطره سنجي( (Risk assessment

فرايند ارزيابي مخاطرات/ريسك هاي ناشي از خطرات، با توجه به كفايت هر گونه كنترل هاي موجود وتصميم گيري در خصوص اينكه آيا ريسك ها قابل قبول است يا خير.

 ۵ مخاطره قابل قبول

مخاطره ای که به سطحی کاهش یافته باشد که با توجه به مقررات قانونی و خط مشی ایمنی و بهداشت شغلی برای سازمان قابل تحمل باشد.

۶- ريسك ( Risk )

به احتمال بوجود آمدن آسيب و صدمه از يك خطر معين، ريسك گويند. در واقع به شانس يا احتمال اينكه كسي از خطر آسيب بيند يا اموالي دچار صدمه گردد ريسك اطلاق مي گردد. مثال: رانندگي در جاده،آسيب ديدن كمر در اثر بلند كردن بار، كار كردن روي داربست در ارتفاع و….

اسلاید ۳ :

الزام استاندارد : بند ۴-۳-۱جنبه هاي زيست محيطي/ ريسك هاي ايمني و بهداشت حرفه اي

سازمان بايد روش اجرايي براي شناسايي جنبه هاي زيست محيطي / ريسك هاي ايمني و بهداشت حرفه اي فعاليت ها ، محصولات يا خدمات خود كه مي تواند آنها را كنترل كند و بتوان انتظار داشت كه برآنها تاثير گذار باشد، به منظور تعيين آن جنبه ها/ريسك هايي كه پيامدهاي بارزي داشته يا مي توانند داشته باشند ايجاد نموده و برقرار نگهدارد.

سازمان بايد اطمينان حاصل نمايد  كه اين پيامدهاي بارز در تعيين اهداف كلان منظور شده است .

جنبه ها/ريسك هاي مذكور سالي يكبار توسط ( گروه هاي اجرايي ) مورد بازنگري قرار گرفته و در صورت تغيير در قوانين و يا اضافه شدن فعاليت هاي جديد به روز آوري گردد.

اسلاید ۴ :

برخي از تكنيك هاي شناسايي و ارزيابي خطرات / جنبه ها

۱ـ تجزيه و تحليل مقدماتي خطرات (PHA)   (Pre Hazard Analysis)   

۲ـ  تجزيه و تحليل ايمني شغل (JSA) ( Analysis Safety Job)

۳ـ تجزيه و تحليل وخامت عوامل شكست (FMEA) (Failure Mode and Effects Analysis)

۴ـ  تجزيه و تحليل درخت خطا (FTA)(Falt Tree Analysis)

۵ـ  نظارت مديريت و تجزيه و تحليل درخت ريسك (MORT) (Management Oversight and Risk Tree)

۶ـ  مطالعه و عملیات خطر(HAZOP)(Hazard and Operatin)

اسلاید ۵ :

متدولوژي ارزيابي مخاطرات

تاريخچه:

تكنيكي است كه براي اولين بار در ارتش آمريكا مورد استفاده قرار گرفته است . استانداردهاي نظامي mil-p-1629 با عنوان (روش آناليز عيب تاثيرات مربوط و ميزان اهميت آن) در نهم نوامبر ۱۹۴۹ انتشار يافت . اولين كاربرد رسمي اين تجزيه تحليل تحت عنوان FMEA در صنعت هوا فضاي ايالات متحده امريكا استفاده شد .

اسلاید ۶ :

متد ارزيابي FMEA:

يكي ديگر از روش هاي ارزيابي ريسك ايمني و بهداشت حرفه اي/جنبه هاي زيست محيطي و نهايتا ارزيابي و اولويت بندي آنها استفاده از تكنيك FMEA مي باشد.

   FMEA يك تكنيك مهندسي است كه جهت شناسايي و کاهش ویا حذف خطاها و عوامل وقوع اشكالات بالقوه و بالفعل در سيستم هاي مديريتي مورد استفاده قرار مي گيرد .

در اين تكنيك خطا/ريسك بالقوه و بالفعل تشخيص داده شده، علل بروز خطا و آثار ناشي از آن تعيين و بر اساس عدد اولويت ريسك، اولويت بندي مي گردد.

مزايای FMEA

  • يک ابزار پيشگيری از خطرات است .
  • يک روش مناسب کمی برای ارزيابی ريسک است .
  • یک روش مطمئن برای پیش بینی مشکلات و موثرترين و کم هزينه ترين راه حل های پيشگيری است.

اسلاید ۷ :

۱شناسایی فرایندها/ فعاليت هاي اصلي مربوط به واحدهای مرتبط با سیستم مدیریت یکپارچه،

۲- منبع اثر که بصورت بالقوه یا بالفعل، پیامد/اثرات مربوطه را باعث شود،

اسلاید ۸ :

عوامل زيان آور محيط كار

۳-تعيين جنبه ها/ریسک های مرتبط با هر فعالیت،

۱ – عوامل فيزيكي :

 سر و صدا، ارتعاش، گرما، سرما، روشنايي، فشار، پرتوها، …

۲ – عوامل شيميايي :

كه منجر به بيماري ها و يا مسموميت هاي شغلي مي شود

۳ – عوامل زيست محيطي :

ويروس ها، باكتري ها، انگل ها، قارچ ها ، …

۴ – عوامل ارگونوميكي :

وضعيت نامطلوب بدن هنگام كار، عدم تناسب جسماني و رواني بين انسان و كار

۵ – عوامل مكانيكي:

لغزش/افتادن روي سطح، سقوط از ارتفاع، خطرات وسايل نقليه

۶ – عوامل روانی یا استرس: تماس با بیمار

اسلاید ۹ :

۴-تعيين پيامد و اثرات جنبه/ریسک با توجه به اطلاعات موجود،

اسلاید ۱۰ :

۴- تعیین وضعيت جنبه/ریسک ( نرمال، Emergency , Abnormal ) با توجه به نحوه بروز آن

عادي : جنبه ها/ریسک ايجاد شده حاصل از فعاليت نرمال فرايند،

غير عادي : جنبه ها/ریسک ايجاد شده بر اثر حالت غير عادي نظير خرابي سيستم و يا نحوه عملكرد نامناسب فرايند،

اضطراري : جنبه ها/ریسک ايجاد شده بر اثر وقوع حوادث، سوانح و شرايط اضطراري،