لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت شيمي عمومي رشته تربيت بدني توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت شيمي عمومي رشته تربيت بدني قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

تاريخچه اتم

 

– توجه به ايده اتم و پيدايش آن

– ايده اوليه يونانيان قديم(B.C 400)

– دموكريتوس و لئوكيپوس فيلسوفان معروف يوناني

اسلاید ۲ :

نظريه اتمي دالتون سالهاي ۱۸۰۷-۱۸۰۳

۱- تمامي مواد از ذرات ريز و غير قابل رويت بنام اتم ساخته شده اند.

۲- اتمهاي يك عنصر يكسان ولي اتمهاي عناصر مختلف متفاوتند.

۳- اتمهاي عناصر مختلف به نسبتهاي معيني با هم

تركيب شده وتركيبات را مي سازند.

۴-واكنشهاي شيميايي شامل نو آرائي اتمها بوده ، نه اتم جديدي توليد و نه اتمي از بين مي رود.

اسلاید ۳ :

دو قانون مهم منتج از نظريه اتمي دالتون

۱- قانون بقاي جرم(لاووازيه)

-در يك واكنش شيميايي معمولي تغيير قابل تشخيصي در جرم مواد روي نمي دهد.

۲-قانون نسبتهاي ثابت

-يك تركيب هميشه متشكل از عناصر با نسبتهاي جرمي ثابت مي باشد.

اسلاید ۴ :

قانون نسبتهاي اضعافي يا چند گانه

 جرمهايي از يك عنصر كه با جرم ثابتي از عنصر ديگر تركيب مي شوند، با يكديگر نسبتهاي عددي ساده اي را تشكيل مي دهند.

بعنوان مثال: ممكن است در اثر واكنش عنصر  A با عنصر  B، دو تركيب AB و AB2 تشكيل شود.

در نتيجه در دو تركيب AB2  و  AB ، نسبت جرم عنصر  B  كه با مقدار ثابتي  A  تركيب شده است ، ۲به ۱ مي باشد.مثل  CO و  CO2

اسلاید ۵ :

انواع مواد در طبيعت

۱ – خالص

 –  عناصر ، كه با روشهاي شيميايي نمي توان آنها را به مواد ساده تري تبديل كرد

  –  تركيبها، كه مي توان با روشهاي شيميايي آنها را به چند عنصر يا    تركيب ساده تر تبديل نمود.

۲- مخلوط

– مخلوطهاي همگن( محلولها)

– مخلوطهاي نا همگن

اسلاید ۶ :

تركيبها

nعناصر با هم واكنش مي دهند و مواد پيچيده تري را توليد مي نمايند.

nهر تركيب از دو يا چند عنصر به نسبت ثابت و مشخص تشكيل شده است، مانند آب،  H2O  ، كه از نظر جرمي متشكل از ۱۹/۱۱% هيدروژن و ۸۱/۸۸% اكسيژن است.

nخواص فيزيكي و شيميائي تركيب با عناصر سازنده فرق دارد.

nتركيبهاي شيميائي ساختار مولكولي يا يوني دارند.

اسلاید ۷ :

اجزاي سازنده اتم

nدموكريتوس و دالتون اتم را غير قابل تجزيه مي پنداشتند.

nآزمايشات انجام شده توط جي.جي. تامسون، ميليكان ، رادرفورد و ديگران نشان داد كه اتمها قابل تجزيه بوده و ذرات ريز تر از اتم هم وجود دارند.

nامروزه در برخي كتابها تا ۷۰۰ ذره ريز اتمي اشاره شده است.

اسلاید ۸ :

نتايج آزمايشات تامسون

nبا طراحي لوله كاتدي و انجام آزمايشات تامسون  وجود ذرات ريز اتمي اثبات گرديد.

nاگر لوله كاتدي به اندازه كافي تخليه گردد، جريان الكتريسيته از طرف كاند به طرف آند  بصورت جرياني از الكترونها بر قرار مي شود.

nجريان حاصل از كاتد ،هم توسط ميدان الكتريكي و هم توسط ميدان مغناطيسي منحرف مي شود.

اسلاید ۹ :

ادامه نتايج آزمايشات تامسون

nبراساس اين ويژگيها تامسون نشان داد كه اشعه كاتدي جرياني از ذرات باردار منفي است و او اين ذرات را الكترون ناميد.

nتامسون توانست نسبت بار به جرم الكترون را به دست آورد. m/e = 5/69* 10 -9  g/coul               

nنسبت  m/e مستقل از نوع گاز داخل لوله بوده و ثابت است، اين واقعيت نشان مي دهد كه الكترون يك ذره بنيادي و مشترك درتمام  اتمهاست.

اسلاید ۱۰ :

آزمايش ميليكان

nدر سال ۱۹۰۹ ميليكان با آزمايش  ساده اي بار الكترون را تعيين كرد.

nاو با اندازه گيري سرعت سقوط قطرات روغن باردار در يك ميدان الكتريكي ، بار الكتريكي اين قطرات را تعيين نمود.

nميليكان مشاهده نمود كه بار الكتريكي قطرات روغن هميشه مضرب صحيحي ازعدد ۱٫۶ * ۱۰ -۱۹   است(بار الكترون بر حسب كولن)

nبا مشخص شدن بار الكترون جرم آن نيز مشخص شد.

nm= 9.11* 10 -28  g