لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت شيوه هاي ارزيابي پوسچر در ارگونومي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت شيوه هاي ارزيابي پوسچر در ارگونومي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

Occupatio al Safety a d Health Admi istratio :osha درطبقه بندي WMSDs

رتبه دوم بيماريها وعوارض ناشي ازكار را به خود اختصاص داده

داراي رتبه نخست از نظربروز درد ورنجي كه گريبانگير فرد مي شود

جز عمده ترين عوامل از دست رفتن زمان كار، افزايش هزينه ها وآسيبهاي انساني

علت يك سوم درخواست غرامت هاي ناشي از كار

۶۰ درصد از كل موارد جديد بيماري در محيط كاردر آمريكا با يك رشد۵ درصدي درسال

اسلاید ۲ :

۴۴% از بيماريهاي اسكلتي-عضلاني درآمريكا

۳۳% از بيماريهاي اسكلتي-عضلاني در فنلاند

هزينه اي برابر۳ تا ۵ درصد توليد ناخالص ملي در كشورهاي حوزه اسكانديناوي

هزينه اي برابر.۵/۰تا ۲ درصد توليد ناخالص اتحاديه اروپا

 

 

 

اسلاید ۳ :

    هدف برنامه ي ايمني وبهداشت در محيط كار پيشگيري از آسيب ها وبيماريها از طريق حذف علل آنها مي باشد.در ارگونومي اين هدف حذف يا كاهش مواجهه ي كارگر باخطرات ارگونوميك مي باشد كه باعث WMSDsمي شوند.

اسلاید ۴ :

پوسچر نامناسب يا ثابت

اعمال نيروي زياد

تكرار حركت

بلند كردن وحمل بار

فشار تماسي

ارتعاش تمام بدن يا موضعي

دماي پايين

روشنايي نامطلوب

اسلاید ۵ :

آسيب همان تخريب مكانيكي بافت است كه درآن انسجام بافت مورد حمله قرارمي گيرد.

اين مواجهه و انباشتگي تنش هاي پياپي است كه در درازمدت از ترميم كامل آسيب ها جلوگيري مي كند ومانع تغييرات سازشي براي خنثي سازي اثرات بيومكانيكي مي شود.

ماهيت ويسكوالاستيك بافت هاي كلاژن دارموجب مي شود نيرو به شكل كششي انتقال داده يا تحمل شود از آنجاكه اين محدوده -ي تغييرشكل كششي حداكثر ۴% مي باشد اعمال كشش هاي بيش از آن منجر به:

اسلاید ۶ :

 

تغيير شكل بافت در طولاني مدت

پارگي بافت دراثرتغيير شكل ۱۰-۸%

كاهش سطح مقطع بافت

افزايش شدت استرس

كاهش ظرفيت تحمل فشار

ودر نهايت احتمال وقوع آسيب افزايش مي يابد.

 

اسلاید ۷ :

عوامل ژنتيكي

عوامل مورفولوژيك

عوامل رواني- اجتماعي

عوامل بيو مكانيكي

اسلاید ۸ :

شيوه هاي دستگاهي يا مستقيم

شيوه هاي خود گزارشي

شيوه هاي مشاهده اي كه خود شامل:

قلم – كاغذي

فيلمبرداري وواكاوي پوسچر به وسيله كامپيوتر

كه در اين جا به طور اختصاصي به شيوه هاي قلم- كاغذي پرداخته مي شود:

OWAS

RULA

REBA

QEC

 

اسلاید ۹ :

برگه پوسچر گرام

انتخاب پوسچر خطرناك

ترسيم طرح شماتيك

طبقه بندي براساس وضعيت قرارگيري ۱۴ عضوبدن نسبت به سه صفحه مرجع

بيان پوسچر به صورت داده هاي عددي

كاربرد براي كارهاي استاتيك

ازمعايب آن

زمان زياد مورد نياز براي واكاوي

عدم كارايي براي كارهاي ديناميك

اسلاید ۱۰ :

براي ارزيابي شدت فشار وضعيتي به ويژه براي كارهاي ايستاكه براساس روشOWAS  وبااستفاده از مفاهيم نظري آن پايه ريزي شده است.

درآن تجزيه وتحليل براي اندام هاي  :

گردن

تنه

بازو

ساعد ومچ دست

پاها

به كمك كدگذاري براي  انحراف از وضعيت طبيعي هر اندام كه با افزايش انحراف كدمتعلقه بزرگتر  مي گردد.