لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت شیشه بندی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت شیشه بندی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

تعریف شینه بندی:

نحوه ارتباط الکتریکی فیدرهای مختلف را به یک باس بار و به یکدیگر در هر سوئیچگیر شینه بندی میگویند.

اسلاید ۲ :

۱-مبانی و معیارهای شینه بندی

 • در انتخاب نوع شینه بندی و ارایش کلیدها و سکسیونرهای یک پست عوامل متعددی را باید در نظر گرفت که عبارتنداز:
 • قابلیت اطمینان
 • اقتصادی بودن
 • انطباق با محدودیتها و شرایط فیزیکی
 • سادگی و سهولت بهره برداری و تعمیرات و نگهداری و ایمنی برای پرسنل

اسلاید ۳ :

قابلیت اطمینان

 • در این رابطه می بایست ابتذا حداقل قابلیت اطمینان مورد نظر برای یک سوئیچگیر و مدارهای مختلف آن انتخاب گردیده و سپس بر اساس اطلاعات و آمارهای مربوطه قابلیت اطمینان شینه بندیهای مختلفی را که برای پست مورد نظر مناسب به نظر می رسد ،محاسبه نموده و با توجه بهعوامل ذکر شده در ردیف طرح مناسب و بهینه قرار گیرد.

انتخاب حداقل قابلیت اطمینان مورد پذیرش بایستی با توجه به موارد زیرانجام گیرد.

 • ۱-نقش و ااهمیت سوئیچگیر در رابطه با شبکه منطقه
 • ۲-ولتاژ و ظرفیت سوئیچگیر
 • ۳-تداوم مورد نیاز در تامین بار فیدر های مختلف
 • ۴-تداوم مورد نیاز در ارتباط فیدرهای مختلف از نظر بهم پیوستگی و پایداری شبکه
 • ۵-قابلیت انعطاف موردنظر در بهره برداری ،تعمیرات ویا توسعه

۶-قیمت و پارامترهای اقتصادی

اسلاید ۴ :

اقتصادی بودن

 • هزینه یکی از عوامل تعیین کننده در انتخاب شینه بندی مناسب برای یک پست بوده و در هنگام مقایسه انواع شینه بندیها هزینه های زیر مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرند:
 • هزینه های ناشی از نیاز به استفاده از تجهیزات مختلف ازقبیل سکسیونر ،کلید،ترانسهای جریان و ولتاژ،شین،اسکلت فلزی،کابل و …
 • هزینه های ناشی از نیاز به استفاده از سیستم حفاظت و کنترل
 • هزینه های ناشی از نیاز به فضا و فونداسیون و ساختمان

اسلاید ۵ :

انطباق با محدودیتها و شرایط فیزیکی محیط

 • در بعضی از موارد محدودیتها و شرایط فیزیک خاص محیط نقش تعیین کننده در انتخاب نوع شینه بندی دارند:
 • جهت و نوع فیدر
 • وجود فضای محدود و یا نامناسب
 • گرانی قیمت زمین
 • ناهمواری زمین
 • وجود آلودگیهای محیطی

اسلاید ۶ :

سادگی و سهولت بهره برداری و تعمیرات و نگهداری و ایمنی برای پرسنل

با  توجه به اینکه نوع شینه بندی نقش تعیین کننده در تجهیزات و سیستم حفاظت مورد نیاز از نظر کمی و کیفی داشته و بهره برداری صحیح و مطمئن از طرح مورد نیاز به پرسنل کارآمد برای انجام عملیات و تعمیرات و نگهداری بر روی این سیستمها دارد،لذا لنتخاب نوع شینه بندی نمیتواند بدون در نظر گرفتن سطح مهارتهای فنی پرسنل قابل دسترس در منطقه بعمل آید.علاوه برنحوه استقرار فیزیکی تجهیزات در بعضی موارد نوع شینه بندی نیز نقش اساسی در تامین فضای ایمن کاری برای پرسنل تعمیرات و نگهداری دارد که این مورد نیزدر هنگام شینه بندی باید مورد توجه قرار گیرد.

اسلاید ۷ :

شینه بندی ساده

 • در این نوع شینه بندی یک باس بار وجود دارد و هر مدار از طریق یک کلید و دو سکسیونر به باس بار وصل است.
 • ساده ترین و ارزانترین نوع شینه بندی است .سهولت در بهره برداری و امکان توسعه آسان و فضای کم از ویژگی های آن است.
 • ضریب اطمینان تغذیه سیستم پایین است .امکان برق دار نمودن خطوط (فیدرها)در هنگام تعمیرات کلید وجود ندارد.اتصالی روی باس بار منجر به قطع کامل پست و بی برقی آن میشود.
 • در ضمن جریان نامی کلید متناسب با جریان نامی خط است.برای رفع بعضی از این عیوب و بالا بردن این عیوب و بالا بردن ضریب اطمینان می توان ار تکنیک تقسیم شینه به ۲ یا چند قسمت استفاده کرد.

اسلاید ۸ :

شینه بندی ساده جدا شده

 • در این شینه بندی باافزودن یک کلید (کلید و سکسیونر)که به آن باس سکشن یا سکشنولایزر گفته می شود می توان شینه را بر حسب مورد به ۲ یا چند قسمت تقسیم کرد.
 • ضمن اینکه نحوه ارتباط مدارها مانند شینه بندی ساده است و چنانچه در حالت کار عادی که کلیدهای جدا کننده بسته می باشند خطایی بر روی باس بار و یا سکسیونرهای باس بار بوجود اید فقط همان قسمت از شینه قطع می گردد و سایر مدار های مربوطه به کار عادی خود ادامه می دهند.
 • با افزایش تعداد کلیدهای جداکننده می توان میزان قطعی ها را کاهش دادو چنانچه تنها جدا نمودن شین در هنگام تعمیرات مد نظر باشد می توان به جای کلید جدا کننده از سکسیونر جدا کننده استفاده کرد.ا
 • گر تنها سکسیونر استفاده شود در هنگام تصالی کل پست از دست میرود.در این نوع شینه بندی سعی میشود حتی المقدور فیدر های مشابه در ۲ قسمت شینه تقسیم شوند.

اسلاید ۹ :

شکل u شینه بندی

 • این نوع شینه بندی از نظدر الکتریکی تفاوتی با شینه بندی ساده جدا شده ندارد.
 • ولی از نظر استقلال فیزیکی به نحوی بوده که قطعات شینه ها روبروی هم قرار گرفته و دارای این ویژگی است که زوجهای مختلفی از مدار های مجاور را میتوان به قسمتهای مختلف شینه متصل نمود.و این از مزایای این طرح است.زیرا در طرح شینه بندی ساده شده مدارهای مجاور نمیتوانند به آسانی به قسمتهای مختلف باس بار وصل شوند.
 • و لذا در خارج از پست بایستی از زیر یکدیگر عبور نموده و این کار برای مدارهای از نوع خط هوایی بسیار مشکل است و غیر اقتصادی است.
 • و علاوه بر آن زمانی که تعداد فیدرها زیاد میشود این نوع شینه بندی سبب می گردد از نظر استقلال فیزیکی تجهیزات به جای آنکه در طول بسیار بزرگ شود ،پهنای پست افزایش یابد.

اسلاید ۱۰ :

شنه بندی اصلی و انتقالی

 • در این نوع شینه بندی از یک شینه به عنوان شینه اصلی و از شینه دیگر به عنوان شینه انتقالی استفاده می شود
 • .برای این امر یک کلید کوپلاژ به همراه سکسیونرهای مربوطه و یک سکسیونر بای پس برای هر مدار در نظر گرفته میشود.
 • در حالت عادی تمام مدارها از طریق کلیدهای مربوط به خود به شین اصلی منتقل میشود.مزیت این شینه بندی این است که کلید کوپلاژ میتواند جایگزین کلیدهای قدرت هر یک از فیدرها گرددبه این معنی که در اثر خرابی و یا تعمیرکلید فیدر مربوطه را میتوان ازطریق کلید کوپلاژبه باس اصلی متصل نماید.
 • عیب این شینه بندی در ان است که در صورت بروز عیب بر روی شین اصلی کلیه فیدرها بی برق میشوند که با استفاده از کلید جدا کننده این مشکل حل میشود.