لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت شیمی فیزیک ۱ توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت شیمی فیزیک ۱ قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

                       اهداف رفتاري:
 
– بيان قانون ايده ال
  – معادلات مخلوط گاز ايده ال
  – معادلات گازهاي حقيقي
  – رابطه اثر فشار بر فشار گازها
  – مفهوم انرژي پتانسيل بين مولكولي
  – نظريه سينتيك گازها
  – معادله توزيع ماكسول-بولتزمن
  – پديده نفوذ مولكولي
  – توزيع انرژي مولكولي

اسلاید ۲ :

قانون بویل :

در یک مقدار معین از یک گاز ، حاصلضرب فشار در حجم،  مقداری است ثابت .

اسلاید ۳ :

واحد های فشار(p):

الف: پاسکال(Pa) : یک پاسکال عبارت است از

فشار حاصل از نیروی یک نیوتون بر متر مربع .

ب: اتمسفر: واحد فشار در اندازه گیری های عملی که عبارت

 است از فشار ستونی از جیوه برابر ۷۶ سانتیمتر جیوه.

اسلاید ۴ :

پ: تور(torr ) : واحد فشار در اندازه گیری های عملی ومعادل یک میلی متر جیوه .

ج: میلی تور(mtorr ): واحد فشار در سیستم های خلأ و فشار های پایین و برابر یک هزارم تور.

اسلاید ۵ :

نقطه سه گانه آب :

یک ثابت ترمودینامیکی و دمایی که در آن سه فاز آب ، بخار آب و یخ می توانند با هم در تعادل باشند.

اسلاید ۶ :

قانون شارل – گیلوساک

با تغییر حجم گازی V1  و دمای T1 به حجم گازی

 V2  و دمای T2 در فشار ثابت، روابط زیر را داریم :

به طور کلی در فشار ثابت :

اسلاید ۷ :

قانون شارل – گیلوساک در حجم ثابت:

و به طور کلی می توان نوشت :

اسلاید ۸ :

شیب منحنی های حاصل در دمای صفر درجه سلسیوس :

در گاز ایده آل                     و در نتیجه

اسلاید ۹ :

گاز ایده آل : گازی که نیروهای بین مولکولی آن صفر ، یعنی نبودن هیچ گونه نیروی جاذبه یا دافعه  بین مولکولهای آن .

گاز حقیقی در صورتی ایده آل است که :

الف: بسیار رقیق

ب: میل کردن فشار آن به سمت صفر

در این صورت به دلیل ناچیز بودن نیروهای بین مولکولی گاز حقیقی خصلت گاز ایده آل را داردو داریم:

اسلاید ۱۰ :

مقدار R ، به مقدار کمیت های P و V و T بستگی دارد. داریم :

کالری : افزایش دمای یک گرم آب به اندازه یک درجه در دمای داده شده .