لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت صرف و نحو كاربردي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت صرف و نحو كاربردي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

الف :مباحث صرفي

شامل موارد زیر است:

حالات مختلف اسم منسوب

احکام تصغیر

اسلاید ۲ :

ب :مباحث نحوي شامل

حال

تمييز

استثنا

منادي

مشغول عنه

 تنازع

اعراب انواع جمله

 

اسلاید ۳ :

۱-شناختن اسم منسوب

۲-نحوه ساختن اسم منسوب

اسلاید ۴ :

هدفهاي آموزشي
دانشجويان پس از بررسي درس بايد بتوانند به مطالب زير احاطه پيدا نمايند

 • الف :تعريف نسبت
 • ب :ساختن اسم منسوب از:

 ۱- اسامي مؤنث

 ۲- اسامي مثني و جمع مذكر سالم و جمع مكسر

 ۳- اسامي مقصور , منقوص , ممدود

 

اسلاید ۵ :

۴- اسمهاي مركب اضافي , مزجي و اسنادي

  ۵- اسمهاي مختوم به ياء مشدده

  ۶- از اسمهاي بر وزن فَعِيله و فُعَيله

  ۷- از اسمهايي كه حرفي از آنها محذوف است

   ج: آشنايي با اسمهاي منسوب بدون ياء نسبت

اسلاید ۶ :

نسبت چيست؟

 • نسبت عبارت است از:
 • نسبت دادن چيزي را به چيز ديگر بوسيله
 • آوردن ياء مشدده ماقبل مكسور به آخر اسم
 • اسمي كه داراي ياء نسبت باشد منسوب ناميده مي شود مانند اصفهاني

اسلاید ۷ :

۱- اسم منسوب چه نوع كلمه اي بوده و در جمله داراي چه نقشي مي باشد؟

 • اسم جامد بوده و در جمله نقش صفت دارد
 • زيرا مفهوم ”موصوف بهذه النسبة“ در تقدير است

اسلاید ۸ :

۲- اسم منسوب چگونه ساخته مي شود؟

 • با آوردن ياء مشدده ما قبل مكسور به آخر اكثر اسامي , اسم منسوب ساخته مي شود مانند:
 • ايران + ي ّ = ايراني

اسلاید ۹ :

۳- اسم منسوب از اسمهاي مؤنث مختوم به  تاء تانيث چگونه ساخته مي شود؟

 • ۱-تا تانيث حذف مي شود
 • ۲-ياء نسبت اضافه مي شود مانند
 • مكة + ي = مكي
 • كوفة + ي = كوفي
 • بصرة + ي= بصري

اسلاید ۱۰ :

۴-ساختن اسم منسوب از اسمهايي كه به ”ياء“ مشدد ختم شده اند,
 با توجه به چه نكته اي بر چند دسته تقسيم مي شوند؟

 • به سه دسته
 • بر اساس تعداد حروف ما قبل از ياء مشدد
 • ۱- يك حرف
 • ۲- دو حرف
 • ۳- بيش از دو حرف