لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت طراحي كارخانه چاي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت طراحي كارخانه چاي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

آب مورد مصرف پرسنل :

ميزان آب مصرفي پرسنل = تعدا د افراد × تعداد روزكاري × آب مصرفي هر نفر

Lit 912000 = 48 × ۱۹۰× ۱۰۰

فضاي سبز m3000 به هر متر مربع ۳ ليتر

Lit1430000 = lit3× ۲۷۰روز × m3000 = آب مصرفي فضاي سبز

آب مصرفي توليد

Lit57000000 = lit3000000 × ۱۹۰

محاسبه سوخت مصرفي كارخانه در يك سال :

مصرف گازوئيل ساليانه كارخانه :  

Lit760000 = lit4000 × ۱۹۰

اسلاید ۲ :

مصرف بنزين وسايل نقليه :

Lit2850 = lit15 × ۱ × ۱۹۰ = پيكان

Lit3800 = lit10 × ۲ × ۱۹۰ = وانت نيسان

جمع كل بنزين مصرفي كارخانه در يك سال : lit6650

¨

اسلاید ۳ :

برآورد كل سرمايه در گردش :

۳۰۸۸۸۱۶۶۴۰۳ = (بدون هزينه بيمه كارخانه) سرمايه در گردش موقت

سرمايه ثابت موقت+سرمايه در گردش موقت=(بدون هزينه بيمه در كارخانه)سرمايه به كل طرح موقت

۲۷۳۶۰۲۴۰۱۰ + ۳۰۸۸۸۱۶۶۴۳               ۳۰۴۴۹۰۵۷۳۴

۳۱۳۴۴۹۰۲۲۹ = (با هزينه بيمه كارخانه)سرمايه در گردش دائم طرح

سرمايه ثابت موقت + سرمايه در گردش دائم = سرمايه كل طرح تصحيح شده

     ۲۷۳۶۰۲۴۰۷۰  + ۳۱۳۴۴۹۰۲۲۹    = ۳۰۴۹۴۷۳۰۹۳  

¨

اسلاید ۴ :

سرمايه در گردش طرح + سرمايه ثابت طرح = سرمايه كل طرح

۳۲۸۲۸۷۶۲۶۹۶۳ = سرمايه كل طرح

۱۰ × ۵/۲ = ميزان تسهيلات (وام دريافتي)

¨

اسلاید ۵ :

تعيين سود و زيان ويژه :

۱۵۴۱۰۸۳۴۶ = هزينه هاي توليد – فروش كل = سود و زيان ويژه

تعيين ارزش افزوده ناخالص طرح :

۱۴۶۳۶۵۱۲۰۰ = (هزينه تعمير و نگهداري + هزينه انرژي + هزينه مواد و بسته بندي) – فروش كل = ارزش افزودن ناخالص طرح

تعيين ارزش افزوده خالص طرح :

۱۲۶۲۶۸۷۹۹۳ = هزينه هاي استهلاك – ارزش افزوده ناخالص = ارزش افزوده خالص طرح

اسلاید ۶ :

درصد افزوده ناخالص به فروش=۲٫۲۲۴%

درصد افزوده خالص به فروش=۱٫۹۳۷%

نسبت افزوده خالص به كل سرمايه گذاري=۰٫۳۸۴

سرمايه ثابت سرانه=۶۶۰۹۲۸۳۴

كل سرمايه گذاري سرانه=۶۸۴۹۲۲۲۰۴

نرخ بازدهي سرمايه=۰٫۰۴۸

دوره بازگشت سرمايه =۹٫۱۱

قيمت تمام شده محصول=۶٫۶۹۵

ظرفيت در يك سال=۹۵۰۰۰۰

سرمايه شركت=۷۸۷۶۲۶۹۶۳

سود مجاز شركت در سال=۱۵۷۵۲۵۳۹۲۶

قيمت فروش واحد=۶۸۶

قيمت فروش در بازار=۱۲۰۰۰