لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت طراحي پرسشنامه توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت طراحي پرسشنامه قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

 • انواع روشهاي جمع آوري اطلاعات
 • انواع روشهاي پر نمودن پرسشنامه
 • انواع سوالات پرسشنامه
 • اهداف پرسشنامه
 • مراحل طراحي پرسشنامه
 • مفهوم اعتبار و پايايي در پرسشنامه و عوامل موثر بر آنها
 • مفهوم حصارها و تاثيرات آنها بر نظرات و نگرشها

اسلاید ۲ :

در جمع آوري اطلاعات بايد موارد زير را در نظر داشت

–بدست آوردن دقيقترين اطلاعات مورد نياز

–بدست آوردن اطلاعات به سريعترين روش ممكن

–بدست آوردن اطلاعات به ارزانترين روش ممكن

–بدست آوردن اطلاعات به معتبرترين روش ممكن

اسلاید ۳ :

روشهاي جمع آوري اطلاعات (۲)

 • استفاده از اطلاعات و مستندات موجود
 • مشاهده
 • مصاحبه
 • پرسشنامه

اسلاید ۴ :

 • مزايا

–ارزان

–سريع

–گسترده

 • معايب

–كم بودن دقت و صحت اطلاعات

–عدم امكان دستيابي به همه متغيرهاي مورد نظر

–محدوديت در دستيابي به اطلاعات به دليل امنيت و يا معذوريتهاي اخلاقي

اسلاید ۵ :

 • انواع روشهاي استخراج اطلاعات از مستندات

–اطلاعات دسته بندي

–اطلاعات غير دسته بندي شده

اسلاید ۶ :

 • اطلاعات بدست آمده از ابزارها و وسايل آزمايشگاهي
 • مشاهده حوادث و اتفاقات پيراموني

–مشاركتي

–نيمه مشاركتي

–غير مشاركتي

اسلاید ۷ :

 • محدوديتهاي مشاهده

–تاثير حضور مشاهده گر

–اتكا به زمان حال

–حوادث غير قابل پيش بيني

–وسعت حادثه

–كيفي بودن اطلاعات

–متكي بودن به ظواهر امور

اسلاید ۸ :

 • انواع روشهاي مصاحبه

–ساختار يافته

–نيمه ساختار يافته

–غير ساختار يافته

اسلاید ۹ :

 • عوامل موثر بر نتايج مصاحبه

–مصاحبه كننده

–مصاحبه شونده

–محيط مصاحبه

–شيوه مصاحبه

اسلاید ۱۰ :

 • تفاوت بين فرم جمع آوري اطلاعات با پرسشنامه
 • مزاياي پرسشنامه

–سرعت

–ارزان بودن

–وسعت اطلاعات جمع آوري شده