لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت طراحی آزمونهای استاندارد درس تاريخ توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت طراحی آزمونهای استاندارد درس تاريخ قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

 • اهداف جزیی
 • آشنایی با:
 • ۱-انواع آزمونها
 • ۲-قواعد طراحی انواع آزمونها
 • ۳-مثالهای از انواع آزمونها در زمینه درس تاریخ ۲ انسانی

اسلاید ۲ :

 • تعریف: آزمون‌هایی که هر سؤال از یک جمله تشکیل می شود که آزمون شونده آن را به یکی از صورتهای صحیح ـ غلط، درست ـ نادرست و بله ـ نه پاسخ می دهد.

اسلاید ۳ :

vسؤال‌هایی  طرح کنید که:

 1. موضوع های مهم و مرتبط با هدف های آموزشی را بسنجد.
 2. درک و فهم را بسنجند و نه یادآوری کلمه به کلمه مطالب را

اسلاید ۴ :

 1. تا حد ممکن از پرسش های منفی خودداری شود.
 2. تعداد سؤالهای غلط کمی بیشتر از تعداد سؤالهای صحیح باشد.
 3. طول سؤالهای صحیح و غلط هم اندازه باشد.

اسلاید ۵ :

 • آيا داريوش در نبرد دريايي سالاميس توفيق نيافت؟ ۸۸-۸۹)
 • آيا رومي‌ها در ساختن پل و مجسمه پيشرفت نمودند؟
 • آيا نخستين اقدام پيامبر (ص) در بدو ورود به مدينه ساخت مسجد بود؟
 • آيا نخستين حكومت نيمه مستقل ايراني را يعقوب ليث تأسيس كرد؟
 • آيا عياران مردم فرودست شهري بودند كه به اخلاق و جوانمردي مقيد بودند؟

اسلاید ۶ :

v تعریف: آزمون جورکردنی از سه بخش راهنما، فهرست محرکها یا پرسشها و فهرست پاسخها تشکیل می شوند. آزمون شونده با توجه به توضیحات راهنما، فهرست پاسخها را با فهرست پرسشها جور می کند.

اسلاید ۷ :

vسؤال‌هایی طرح کنید که:

 1. موضوع‌های مهم و مرتبط با هدف‌های آموزشی را بسنجد.
 2. پرسشها و پاسخهای هر تمرین را متجانس انتخاب کنید؛ منظور از تجانس این است که مجموعۀ پرسشها و پاسخهای یک تمرین به یک مفهوم، طبقه یا زمینۀ واحد مربوط باشند.

v

اسلاید ۸ :

 1. توضیحات مفصل را در فهرست پرسشها قرار دهید و مطالب کوتاه را در فهرست پاسخها بگنجانید.
 2. پرسشها را با شماره و پاسخها را با حرف مشخص کنید.
 3. همۀ پرسشها و پاسخهای یک سؤال را در یک صفحه قرار دهید
 4. اطلاعات کامل در بارۀ چگونگی جورکردن پرسشها و پاسخها را در راهنمای سؤال بنویسید.

اسلاید ۹ :

نمونه هایی از روابط متجانس فهرست پرسشها و پاسخها

 1. اشخاص…………..اقدامات، دستاوردها
 2. تاریخ ها……………… رویدادها و جریان های مهم تاریخی
 3. اصطلاحات………….. تعاریف
 4. نمادها…………………. مفاهیم
 5. حوادث مهم تاریخی ……… نتایج و پیامدهای تاریخی
 6. رخدادهای مهم تاریخی ……. علل و عوامل اصلی تاریخی
 7. نویسندگان………… عنوان کتابها

اسلاید ۱۰ :

آزمون‌های چندگزینه‌ای

 انواع: پرسشی؛ ناتمام؛ نوع منفی؛ نوع جایگزینی؛ تنها گزینۀ درست و درست‌ترین گزینه