لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت طراحی خودکار مدارهای دیجیتال و آشنایی با مدارهای برنامه پذیر توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت طراحی خودکار مدارهای دیجیتال و آشنایی با مدارهای برنامه پذیر قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

— مقدمه

—حافظه فقط خواندني قابل برنامه ريزي(PROM) 

—افزاره منطقي برنامه پذير ((PLD   

—آرايه هاي منطقي قابل برنامه ريزي (PLA)   

—منطق آرايه اي برنامه پذیر (PAL) 

—منطق آرايه اي عمومي (GAL) 

—تکنولوژی ساخت PLD ها 

—

اسلاید ۲ :

—مدارات برنامه پذیر تراشه های همه منظوره ای که قابليت پيكربندي برای کاربردهای مختلف را دارند .

—ويژگي محصولات مختلف و جنبه های رو به پیشرفت  

—ظرفيت منطقي

—سرعت

—ساختار داخلي

—كاربرد

—قابليت اطمينان

—شیوه برنامه ریزی

اسلاید ۳ :

—حافظه های فقط خواندني برنامه پذير[۱] (PROM)

—افزاره هاي منطقي برنامه پذير[۲] (PLD)

—آرايه ی دروازه هاي برنامه پذير ميداني[۳] (FPGA)

—

[۱] Read Only Memory

[۲] Programmable Logic Devices

[۳] Field Programmable Gate Array

اسلاید ۴ :

—افزاره هاي منطقي برنامه پذير ساده[۱] (SPLD)

—

—افزاره هاي منطقي برنامه پذير پيچيده[۲] (CPLD)

—

[۱] Simple Programmable Logic Devices

[۲] Complex Programmable Logic Devices

اسلاید ۵ :

—حافظه

—شامل کل برنامه سیستم های کوچک

—بخشی از برنامه در سیستم های بزرگ

—مدار تركيبي دو سطحيAND-OR

—طبقه AND ثابت

—طبقه OR قابل برنامه ریزی

—مناسب براي پیاده سازی مدارات به فرم SOM

—بخش ترکیبی مدارات حالت

اسلاید ۶ :

—معادل حداكثر ۲۰۰ گيت NAND

—با اسامی

—PLA (Programmable Logic Array)

—PAL (Programmable Array Logic)

—GAL (Generic Array Logic)

—PLD (Programmable Logic Device)

در این ابزارهای ارایه ای از گیتهای ANDو OR در ورودی و خروجی افزاره دیده می شود.

—در دو نوع OTP و RP

—کاربرد: ماشين هاي حالت ساده، شمارنده ها

—

—

—

اسلاید ۷ :

—نوعا معادل ۲ تا ۶۴ SPLD

—اسامی

—EPLD (Erasable Programmable Logic Devices)

—PEEL (Programmable, Electrically Erasable Logic)

—EEPLD (Electrically Erasable Programmable Logic Devices)

—MAX (Multiple Array Matrix, Altera)

—

—انواع فن آوري هاي ساخت FLASH , SRAM , EPROM و EEPROM

—فرار و غير فرار

—امکانISP

—نسبت بهFPGA  گرانتر ولی ولي كارايي بالاتر و قابليت پيش بيني زماني

اسلاید ۸ :

—مدار تركيبي دو سطحي AND-OR

—هر دو طبقه قابل برنامه ریزی

—پیاده سازی عبارات بفرم جمع حاصلضرب

—هر دروازه AND = هر جمله ضربي دلخواه

—تعداد AND ها محدود

—دروازه هاي OR = تعداد خروجي ها

اسلاید ۹ :

—معرفي يك PLA

—تعداد ورودي ها

—تعداد خروجي ها

—تعداد جملات ضربي  (AND ها)

—

— يك PLA ي n×m با p جمله ضربي

—n  ورودي

—m  خروجي

—p  عدد AND ي ۲n  ورودي

—معمولا تعداد جملات ضربي (p) خيلي كمتر تعداد جملات مينيمم (۲n)

اسلاید ۱۰ :

—دو سطحي

—طبقه AND  قابل برنامه ريزي

—طبقه OR  ثابت

—

— يك صفحه قابل برنامه ريزي

—هزينه ساخت پايين تر

—سرعت بالاتر

—

—حالت خاصي از PLA

—داشتن پين هاي دوطرفه (ورودي/خروجي)