لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت طرح جامع شهر مشهد مقدس توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت طرح جامع شهر مشهد مقدس قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

قرارداد طرح جامع مشهد با يك وقفه حدوداً ۲ساله در سال ۱۳۶۷به مهندسين مشاور مهر آزان ابلاغ گرديد.

در سال ۱۳۷۲ طرح جامع مشهد به تصويب شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران رسيد . نظر به اهميت شهر مشـهد و همچنين موارد منحصر به فرد آن در مطالعات طرح جامع علاوه بر تهيه طرح جامع برمبناي شرح خدمات تيپ ۱۲ موارد ذيل مورد بررسي قرار گرفته است .

۱- مطالعه بخش مركزي شهر مشهد باتوجه به مجموعه حرم مطهر امام رضا (ع) وتمركز فوق العاده انواع فعاليتهاي تجاري – خدماتي و اداري اطراف آن .

۲- مسائل مربوط به حومه شهر مشهد خصوصاًضلع شرقي شهر كه بدون هيچگونه طرحي از پيش انديشيده شده اي شكل گرفته و مسائل ومشكلات فراواني ايجاد كرده است .

۳- مطالعات زوارومسائل متعددي كه ازاين مسئله براي شهرمشهد ايجاد ميشود

اسلاید ۲ :

موقعيت جغرافيائي

شهر مشهد در دره كشف رود واقع شده است . ازشمال به كوههاي هزار مسجد واز جنوب وغرب به كوههاي بينالود محدودميگردد.ارتفاع اين شهر از سطح دريا ۹۴۳متر و شـيب عمومي از شمالغرب به سمت جنوب شرقي است.
علاوه بركشف رود كه از شمال شهر مشهد عبورميكند چند رودخانه ديگر نيز در اين حوضه جاري است كه از جمله آنهاميتوان به كارده ، طرق ، شانديز وجاغرق اشاره كرد.

اسلاید ۳ :

حوزه نفوذ شهر مشهد

  حوزه نفوذ شهر مشهد ، باتوجه به اهميت اين شهر در استان خراسان و منطقه شرق ايران بسيار گسترده است . همچنين باتوجه به نقش زيارتي اين شهر در ايران و مراجعه زوار به اين شهر دامنه نفوذ آن كل كشور را هم در برميگيرد. ليكن باتوجه به تعريف حوزه نفوذ در قراردادهاي توسعه و عمران شهري ( محدوده اي كه با در نظر گرفتن امـكان دسترسي مراكز جمعيتي اطراف به خدمات شهري تعيين ميشود .) ميتوان به محدوده حوزه نفوذ مستقيم شهر مشــــــهد دست يافت .بنابراين حوزه نفوذ مستقيم جنبه خدماتي دارد و شامل تمام محدوده اي است كه ساكنين آن براي استفاده ازخدمات شهري به شهر اصلي رفت و آمد ميكنند عوامل موثر در تعيين اين محدوده :۱- دسترسيهاو راهها ۲- موانع طبيعي ۳- مرزهاي اداري و تقسيمات كشوري۴حوزه هاي نفوذ رقيب ( شهرهاي مهم كه امكان ارائه خدمات شهري را دارند).
حوزه نفوذ مستقيم شهر مشهد ، باتوجه به ارتباطات موجود در سطح منطقه شمال خراسان خارج ازاين منـطقه نخواهد بود.محدوده حوزه نفوذ مستقيم شهر شمال مجموعه روستاهاي اطراف شهر است كه با آن رابطه روز مره دارند.
محدوده منطقه شهري : بخشي از حوزه نفوذ مستقيم شهر كه از لحاظ روابط سكونت وكار باشهر اصلي داراي رابطه تنگاتنگ است .
منطقه جمعيتي در كل حوزه نفوذ قابل تشخيص است بديهي است دراين تقسيم بندي شهر مشهد و سه شهر بزرگ پيش بيني شده در طرح جامع شهرهاي كوچك را تحت پوشش قرار خواهند داد. فقط در منطقه حاشيه اي دوري از شهرهاي بزرك موجب قطب شدن شهرهاي كوچك كلات و سرخس براي دهستانهاي منطقه شده است .
شهر مشهد به جهت مركزيت شهرستان و
جاذبه هاي بسيار قوي و غير قابل رقابتي كه در مقايسه با شهـــرهاي ديگر،شهرستان دارد از حوزه نفوذ بسيار وسيع و گسترده اي برخوردار است به طوري كه حتي روستـــاهاي واقع در حوزه هاي نفوذ محدود ساير شهرهاي شهرستان نيز جزء حوزه نفوذ شهر مشهد محسوب ميشود واين وضعي است كه در كمتر شهري از شهرهاي كشور وجود دارد.

اسلاید ۴ :

پيشينه تاريخي شهر مشهد

با ويران شدن دو شهر نيشابور و طوس، ساكنان اين دوشهر ناگزير ازمهاجرت به مناطق ديگر شدند.از مركزي كه سكونتگاه اين مهاجران را تشكيل ميداد نوغان وسناباد بود كه رفته رفته روبه توسعه نهاده و با ادغام آن دو شهر مشهد كنوني بوجود آمد .

در زمان ديالمه به خاطر توجهي كه آنان به مذهب شيعه و امام رضا(ع) داشتند مشهد مورد توجه بيشتري قرار گرفت ومردم از اطراف و اكناف به زيارت مرقد مطهر حضرت رضا(ع) مي آورند.

در قرن چهارم سبكتكين غزنوي گنبد و بارگاه حضرت را ويران كرد ومردم را منع زيارت نمود تا آنكه در اوايل قرن پنجم هجري سلطان محمود بكار تعمير بقعه وساختن حصاري به گرد شهر پرداخت و پسرش مسعود نيز ديواري برگرد بقعه كشيد. در سال ۶۱۷ نام آباديهاي طاهران و نوغان و همچنين دوقبر سناباد پايمال لشگريان مغول گرديدند و يكسره غارت وتاراج شدند.ولي در اثر توجه ثروتمندان شيعه دوقبري كه در مجاور طوس در قريه سناباد بودند مجدداً آباد شدند.

از قرن هشتم به بعد سناباد به مشهد معروف شد و در زمان حمد ا… مستوفي مشهد به صورت شهري بزرگ در آمد و در آن مزارهاي بسيار با گنبد هاي متعدد وجود داشت از آن جمله قبر محمد غزالي و قبر فردوسي راميتوان نام برد . در زمان صفويه مشهد واقعاً رونق گرفت وبه صورت دومين زيارتگاه با اهميت شيعيان جهان و مهمترين زيارتگاه شيعيان ايران در آمد.

اسلاید ۵ :

در دهه ۱۳۴۰ بيشترين توسعه شهر مشهد در ابتداي خيابان طبرسي به سمت شمال و در امتداد خيابان احمد آباد و كوهسنگي به سمت غرب و جنوب غربي و همچنين در امتداد خيابان امام رضا(ع) به سمت جنوب بوده است در حاليكه در دوره قبلي رشد شهر تقريباً به صورت يكسان گرداگرد حرم مطهر امام رضــــــا(ع) توسعه يافته بود. در دهه ۵۰ توسعه شهر به سمت شــرق و غرب از شدت بيشتري برخوردار شده و در طي دهه گذشته نيز مطابق با پيش بيني هاي طرح جامع بيشترين توسعه به سمت غرب و شمالغرب و اراضي قاسم آباد صورت گرفت اما به صورت غير اصولي وبدون برنامه ريزي توسعه بسمت شرق نيز در طي دهه مذكور ادامه داشت

مساحت محدوده ساخت وساز شده شهرمشهد در سال ۱۳۷۰ نزديك به ۱۸۵ كيلومترمربع بوده است .

اسلاید ۶ :

نرخ رشد متوسط ۴۰ ساله شهر مشهد ۲۷/۵درصد است.
پيش بيني جمعيت در طرح جامع با فروض سه گانه ذيل صورت گرفته است .
۱- فرض باروري  
پيش بيني جمعيت شهر مشهد بركاهش باروري در چهار چوب سياستهاي جمعيتي كشور با توجه به اهميت مهاجرت و باروري بالاي مهاجران تدوين شده است . در اين فرض روند كلي كاهش ميزان رشد طبيعي جمعيت از حدود ۵/۳درصددر آغاز دوره به  ۵۲/۲ در صد در پايان آن ملحوظ شده است .
۲- فرض مربوط به مرگ ومير
اين فرض باتوجه به سطح اميد زندگي و برآوردهاي اعمال شده در اين خصوص ميزان مرگ و مير براي سالهاي آينده پيش بيني شده است .
۳- فرض مربوط به مهاجرت
در پيش بيني جمعيت شهر مشهد فرض توقف مهاجرتهاي خارجي ونقش مهاجرتهاي داخلي يعني مهاجرتهايي كه به هر حال منشا’ روستايي دارند از اهميت خاصي برخوردار است . دراين رمينه باتوجه به نسبت جمعيت شهري و روستايي و نقطه نظرهاي مربوط به آن از ۸۴/۰ در آغاز دوره طرح به ۳۸/۰ در حدود سال ۹۵ برآورد ميگردد.

اسلاید ۷ :

در دهه ۸۰ – ۱۳۷۰ بخش خدمات همچنان سهم اصلي را در توليد ناخالص داخلي شهر برعهده خواهد داشت . توليد اين بخش در دهه مذكور رشدي درحدود۸درصد خواهد داشت . نقش زيارتي شهر در رشد بخش خدمـــــات بويژه هتل داري . فروش و حمل و نقل تاثيري عمده دارد
سريعترين رشد مربوط به بخش صنعت با رشد ۱۱درصدميباشد ورشد متوسط سالانه در بخش كشاورزي ۴ درصــد ميباشد.
پيش بيني هاي جمعيت فعال براي سال ۱۳۸۰ حاكي است كه دراين سال حدود ۶۸۰ هزار نفر در شهر مشهد       ا زنظر اقتصادي فعال به شماره ميايند بدين معني كه در فاصله سالهاي ۸۰ – ۱۳۶۵ بيش از ۳۰۰ هزارنفر به جمعيت فعال شهر مشــــــهد افزوده ميگردد.
طبق برآورد هاي انجام شده و تعداد شاغلين شهر مشهد از ۳۲۶ هزارو نفر در سال ۱۳۶۵ به ۴۳۰ هزار نفر در سال ۷۰ و ۶۴۰ هزار نفر در سال ۱۳۸۰ خواهد رسيد و ميانگين رشد سالان   اشتغال  در فاصله   سالهاي ۷۰ – ۱۳۶۵ برابر۷/۵ در صد  و در ده سال ۸۰ – ۱۳۷۰ برابر ۴ درصد خواهد بود. بدين ترتيب نرخ اشتغال درمشهد سير نزولي خواهد داشت و از   ۵/۱۱  در صد در سال ۶۵  وبه ۱۰ درصد در سال ۷۰ و ۵ در صد در سال ۱۳۸۰ پائين خواهد آمد.
توزيع شاغلين برحسب بخشهاي عمده اقتصادي  طبق نمودار زيربرآورد
شده است 

اسلاید ۸ :

باعنايت به مطالب فوق .ترار فيزيكي كليه ارگانهاي اجرايي شهر منفي خواهد بود وتنها تراز.مالي فيز.يكي شهرداري مثبت ارز.يابي  مي شودو

 .چنانچه ۱۵درصد از. درآمد هاي شهرداري صرف هز.ينه هاي اجتماعي گردد تراز. مالي فيز.يكي نزد يك به صفر خواهد شد