لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت طرح کسب و کار توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت طرح کسب و کار قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

۱- مقدمه

۲- مفهوم طرح كسب و كار

۳- اهميت طرح كسب و كار

۴- موارد اصلي قابل بررسي طرح كسب و كار

۵- علل شکست طرح های كسب و كار

۶- نتيجه گيري

اسلاید ۲ :

يكي ازمهمتـرين فعـاليتـها درزنـدگي اجتمـاعي بشر امروزمـديريت است كه به كمك اين فعاليت    مي توان ازطـريق اصولي و باتـوجه به منـابع وامكانـات موجود به نحو احسن به اهـداف سازمان    دست يافت. براي رسيدن به اين چنين اهـدافي مديران فرايندي رادنبال مي كنند،كه شامل اجزايي همچون برنامه ريزي، سازماندهي، نظارت وكنترل وهدايت وتصميمگيري است.برنامه ريزي به عنوان يكي ازوظايف اصلي وبـااهميت دربحث مديريت صحيح موردتاكيد قرارمي گيرد.

اسلاید ۳ :

برنامه ريزي يكي ازفعاليتـهاي پيچيده مـديريتي است. فرايندي است كه تعيين مي كند سازمان به آنجايي كه مي خواهد برسد، چـگونه برسد. دربـرنـامه ريـزي، مـديـران آينـده رامي نگرند، اهـداف سازمـان را مشخص مي كنند و استـراتـژيها را به منـظور نيـل به اينگونه اهـداف بسـط مي دهند. وسعت وپيـچيدگي برنـامه ريزي بستگي بـه پيـچيدگي وكثرت اهـداف دارد.

اسـاس برنـامه ريزي، بـرآگاهي از فـرصتـها و تهـديدهاي آتـي و چگونگي استـفاده ازفـرصتها ومبـارزه بـا تهـديدها قـرار دارد.

اسلاید ۴ :

هرچند بـرنـامه ريزي تضـميني براي موفقـيت جهت دست يابي به اهـداف سـازمان نيست،  ولي شواهدي وجود داردكه سازمـانهايي كه برنـامه ريزي رسمي و مدوني دارند نسبت به ديگر سـازمانها در طي دورة زماني معـلوم بهـتر بـرنـامه هاي خود را به اجـرا در مي آورند. بـه ندرت مي توان سـازماني را يافت كه با شانس و اقبـال و با تـأثيرات محيـطي مـؤفق بوده است. در واقع مي تـوان گفت برنـامه ريزي پلي است بيـن حـال وآينـده .

اسلاید ۵ :

علـي رغم محاسن زيادي كه برنـامه ريزي دارد، محـدوديتـهايي را نيـزبـه همراه داردكه عبارتنـد از:

  • با توجه به صرف هزينه و وقت، تعهـدي براي تحـقق اهـداف به دست نمي دهد.
  • بـه عـلت صرف هزينه و وقت، سـازمانهاي كـوچك از انجـام عمل برنـامه ريزي خـودداري مي كنند.
  • حـركت را درتمـام سطـوح سازمـان دركوتـاه مدت، مشكل يـاكند مي كند.
  • برنـامه ريزي بيشتر براسـاس احتمالات و حـدس است تا براسـاس يقين.

اسلاید ۶ :

همان طور که در فیلمسازی سناریو می نویسند تا چارچوب و طرح فیلم مشخص باشد در راه اندازی کسب و کار نیز به طرح نیاز دارید.

Business Plan (BP) را در بعضي از کتب و مقالات طرح کسب و کار، طرح تجاری، طرح توجیهی، برنامه کسب و کار و … نيز ترجمه كرده اند كه در این ارایه به تناوب از اين اصطلاحات استفاده شده است.

اسلاید ۷ :

طرح کسب و کار براي يک پروژه يا فعاليت تجاري در هر سازمان اقتصادی بزرگ و کوچک به عنوان سندی اصلی تلقی می شود که  مقیاسی برای کارمندان و مدیران خواهد بود تا به واسطه آن بتوانند میزان موفقیت های خود و شرکت را بسنجند و برای فعالیت های آتی تصمیم گیری کنند. این برنامه بر اساس توانایی های شرکت در نیروی انسانی، تجهیزات و سرمایه تهیه می شود.

به عنوان مثال داشتن یک برنامه کسب و کار مناسب هنگام ارائه تقاضای دریافت وام از موسسات اعتباری همچون بانک ها نقش موثری در تصمیم گیری آنها برای حمایت از شرکت و پروژه های در دست اجرای شما دارد.

اسلاید ۸ :

  • طرح كسب و كار سند مكتوبي است كه جزئيات كسب و كار پيشنهادي را مشخص مي كند. اين سند بايد ضمن تشريح موقعيت كنوني، نيازها، انتظارات و نتايج پيش بيني شده را شرح دهد.

اسلاید ۹ :

  • طرح كسب و كار نقشه اي براي تعیین موقعيت كسب و كار است و تصوير روشني از كسب و كار ارايه مي كند كه نشان مي دهد آن کسب و کار به كجا خواهد رفت؟ چطور به اهداف مورد نظر خواهد رسيد؟ و …

اسلاید ۱۰ :

  • طرح تجاری عبارت است از یک طرح که آینده و توسعه یک کسب و کار را معین می کند و اغلب یک دوره چند ساله را در بر می گیرد.