لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت طریقه های الکتروکیمیاوی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت طریقه های الکتروکیمیاوی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

طریقه های الکتروکیمیاوی به اساس تبدیل شده انرژی کیمیاوی به انرژی برقی استوار اند.

انواع تعاملات الکتروکیمیاوی :

  1. تعاملات اسید قلوی
  2. تعاملات ترسبی
  3. تعاملات کامپلکسی
  4. تعاملات اکسیدوریدکشن

اسلاید ۲ :

پل نمکی یا Salt bridge و نقش آن در سل الکتروکیمیاوی

تعریف :  عبارت از یک نمک الکترولیت مشبوع  است که معمولآ از KNO3, KCl, NH4NO3,   استفاده میگردد  ایون های نمک الکترولیت پل نمکی باید دارای (Mobility ) مشابه باشند. بنآ بیشتر به این منظور از KCl  استفاده میگردد.

  1. خنثی نگهداشتن محلول الکترولیت از نگاه چارج در سل الکتروکیمیاوی
  2. کاهش Liquid Junction Potential

اسلاید ۳ :

پوتانشیل الکترود :

امکان  اندازه گیری مقدار پوتانشیل مطلق  یک الکترود میسر نبوده بلکه تنها اختلاف پوتانشیل بین دو الکترود را  که به ان ولتاژ گویند اندازه گیری نمود. تفاوت پوتانشیل بین الکترود ها متعلق به خصوصیات الکترود ها و غلظت محلول ها میباشد. بنآ یکی از الکترود ها باید به حیث الکترود مرجع انتخاب گردد.

اسلاید ۴ :

انواع الکترودها :

 الکترود مرجع (Reference electrode):

تعریف :  یک الکترود مرجع عبارت از یک نیمه سل اکسیدوریدکشن با پوتانشیل مشخص و ثابت در درجه حرارت معین میباشد.

الکترود نشان دهنده (Indicator electrode ) :

تعریف:  یک الکترود اندیکاتور عبارت از یک الکترود  است که  پوتانشیل آن وابسته به غلظت ماده تحت تجربه میباشد.

اسلاید ۵ :

الکترود نوع اول :

هرگاه فلزی با محلولی از ایون های خود در حال تعادل باشد الکترود نوع اول را تشکیل میدهد.

مثلا: یک ورق مس در تماس با محلول از ایون های مس دو ولانسه Cu°/ Cu2+ ویا Ag°/ Ag+  

الکترود نوع دوم :

شامل یک فلز در حال تعادل با یک نمک غیر منحل از همان عنصرمیباشد.

مثلآ:  Ag/ AgCl  وHg/ Hg2Cl2

الکترود خنثی یا ریدوکس :

هرگاه یک سیم ساکن معمولا پلاتینیوم در داخل یک محلول حاوی هر دو ماده اکسیدی کننده و ارجاع کننده

Fe2+, Fe3+قرار گیرد الکترود خنثی را میسازد. این نوع الکترود فاقد هرنوع پوتانشیل بوده و فقط نقش هادی الکترون  را به عهده دارد.

اسلاید ۶ :

الکترود های شیشه ای (Glass electrode)‏

این الکترود جهت اندازه گیری pH بکار میرود یک غشای نازک شیشه هادی محلول داخلیAg/ AgCl را از محلول خارجی ماده تحت تجربه مجزا میسازد، سطح خارجی این الکترود کتیون های خود را با ایون های هایدروجن محلول تحت تجربه تبادله میکنند.

اسلاید ۷ :

پوتانشیومتری Potentiometry

تعریف : پوتانشیومتری عبارت است از اندازه گیری اختلاف پوتانشیل بین الکترود های یک  گلوانیک سل تحت شرایطی که شدت عبور جریان صفر باشد.

سامان آلات پوتانشومتری:

اندیکاتور مرجع ، اندیکاتور نشان دهنده و آله پوتانشیومتر

محاسبه اختلاف پوتانشیل سل:

اسلاید ۸ :

محاسبات پوتانشیومتری

از مهمترین محاسبات پوتانشیومتری میتوان از تتریشن های پوتانشیومتریک نام برد . در این نوع محاسبات پس از مشخص شدن نقطه تعادل و با توجه به میزان مصرف محلول ستاندارد به کار برده شده، میتوان غلظت محلول مجهول را محاسبه نمود.

اسلاید ۹ :

تیتریشن های پوتانشیومتری

   دراین طریقه ازماده باغلظت مجهول بحیث تتر شونده   Titrate

و از محلول ستندارد با غلظت معین به حیث تتر کننده  Titrant استفاده میگردد.

مزایای میتود های پوتانشیو متری

مقدار پوتانشیل مهم نبوده فقط تغیرات آن اهمیت دارد

فعالیت ایون یا مالیکول مجهول مهم  نیست بنا از این طریقه برای تعین مقدار اسید ها و قلوی های ضعیف استفاده نمود.

از این طریقه برای تعین مقدار مواد رنگه و مکدر که در آنها اندیکاتور استفاده نمیشود استفاده میگردد.

دوزاژ محلولهای غیر آبی استفاده نمود.

اسلاید ۱۰ :

انواع تتریشن های پوتانشیومتریک

تیتریشن های اسید- قلوی

تیتریشن های ترسبی

تیتریشن های کامپلکسومتری

تیتریشن های اکسیدیشن – ریدکشن

تیتریشن های غیر آبی