لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت طيف سنجي ماورا بنفش توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت طيف سنجي ماورا بنفش قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

وقتي تابشی از يك ترکیب عبور كند بخشي از آن پرتو جذب مي گردد. در اثر جذب اين انر‍ژي، اتمها يا مولكولها از حالت پايه (حالت كم انرژي ) به حالت برانگيخته (حالت با انرژي بالاتر) منتقل مي شوند. اين فرايند كوانتايي بوده و مقدارانرژي پرتو الكترومغناطيسي جذب شده كاملا معادل اختلاف انرژي بين حالت پايه و حالت برانگيخته  الکترونی است.

 

اسلاید ۲ :

 انتقال از بالاترين اربيتال مولكولي اشغال شده Highest occupied molecular orbital  (HOMO)به پايين ترين اوربيتال اشغال نشده Lowest unoccupied molecular orbital  )       (LUMOاست. اختلاف انرژي بين ترازهاي الكتروني در اكثر مولكولها بين KJ/mol 125تا ۶۵۰متغيير است.

در كليه تركيبات به جز الكانها الكترونها قادر ند چندين انتقال احتمالي با انرژيهاي مختلف را انجام دهند. مهمترين اين انتقالات:

اسلاید ۳ :

 • هرچه مولكولهاي جاذب نور با طول موج معين در مولكول بيشتر باشد مقدار جذب نور بيشتر است. قانون بير- لامبرت ( Beer – lambert )
 • قدرت جذب مولی محدوده بين ۰تا ⁶  ۱۰می تواند داشته باشد.
 • قدرت جذبهاي ضعيف زير ³ ۱۰ میباشد.
 • جذبها شديد بالاتر از ⁴ ۱۰

 

اسلاید ۴ :

 • در طيف سنجي ماورا بنفش انتخاب حلال مهم است :

۱-حلال در ناحيه جذب ماده مورد نظر نبايد جذب داشته باشد , معمولاحلالهايي كه سيستم مزدوج ندارند مناسبترند.

۲-اثرحلال برروي شكل نوار جذبي – يك حلال قطبي با جسم مورد نظر پيوند هيدروژني داده و يك كمپلكس حلال وحل شونده را مي دهد. يك حلال غير قطبي اين توانايي را ندارد پس طيف حاصل شبيه آنچه كه از حالت گازي بدست مي آيد يكسان است .نقاط كور یا حداقل نواحی شفافیت تعدادي حلال در جدول زير داده شده

اسلاید ۵ :

۳-اثر حلال بر روي انتقالات  n→π*وπ→π*

 يك حلال قطبي انتقال     n→π*به سمت طول موجهاي كوتاهتر و انتقالات π→π* به سمت طول موجهاي بلندتر منتقل مي كند.

 • كروموفور (Chromophore)

جذب در يك ناحيه مربوط به گروهي از اتمها است نه خاص يك اتم به  اين دسته از   گروهها كروموفور مي گويند.

آلكانها انتقال σ→σ* با انرژي

 بالا و طول موج  پايين

اسلاید ۶ :

 • الكلها, اترها, آمينها وتركيبات گوگرددار: چون اين تركيبات داراي زوج الكترون غير پيوندي هستند انتقالات n→ σ* را انجام مي دهند.
 • الكل وآمين در محدوده nm 200-175
 • تيولها وسولفيدها درمحدوده nm 220 -200
 • آلكنها والكينها: در مولكول غير اشباعي انتقالات π→π*

در محدوده nm  ۱۷۵-۱۷۰

اسلاید ۷ :

 • تركيبات كربونيلي اين مولكولها داراي اتمهايي نظير اكسيژن ونيتروژن هستند پس داراي انتقالاتي از نوع n→π* هستند و در محدوده nm 290 -280 جذب دارند.

اسلاید ۸ :

استخلافهايي كه شدت جذب را افزايش مي دهند اكسوكروم مي نامند مثل گروههاي هيدروكسي, الكوكسي, هالوژن و آمين.

استخلافها نیز يكي از چهار اثر زير را دارند:

۱-باثوكرومي ياred-shift   تغيير مكان به  طول موجهاي بلند و فركانس پايين

۲-هيپسو كرومي ياblue-shift  تغيير مكان به طول موجهاي كوتاه با فركانس بلند

۳- هايپركرومي , افزايش شدت جذب

۴- هيپو كرومي , كاهش شدت جذب

اثر مزدوج شدن

يكي از مواردي كه مي توان اثر باثوكرومي را خيلي خوب مشاهده كرد درتركيباتي است كه پيوندهاي دوگانه مزدوج دارند.

اسلاید ۹ :

افزايش طول سيستم مزدوج باعث افزايش مقدار طول موج جذب مي شود. انتقالات  HOMO-LOMO  را نشان ميدهد

 

اسلاید ۱۰ :

اثر رزونانس زوج الكترون غير پيوندي با پيوند دوگانه باعث افزايش طول موج میشود.

گروههايي كه چنين اثري را از خود نشان مي دهند مثل OH, NH2, OR, X