لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت عامل و محيط توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت عامل و محيط قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

عاملها و محيطها

عامل می تواند يک انسان، يک ربات، ترموستات و يا يک عامل نرم افزاری باشد

عامل را می توان به صورت يک تابع در نظر گرفت.

ورودی: مجموعه ادراکات

خروجی: عمل

عملی که توسط يک عامل انجام می شود وابسته به ادراکات عامل است، اما لزوما تمام نتايج يک عمل توسط عامل قابل درک نيست و اثر آن بر محیط جزو چالشهاست.

 

اسلاید ۲ :

برنامه نرم افزاری عامل، تابعی از ادراکات به اعمال می باشد.

اين برنامه بر روی محیط عملیاتی تعریف شده عامل اجرا می شود.

اسلاید ۳ :

مثالی از يک عامل در محيط
(Vacuum Clea er Age t)

محيط: تشکيل شده از تعداد مربع هم اندازه

ادراکات: به صورت [محل، محتوا]. مثال [A، گردوخاک]

اعمال

حرکت به چپ

حرکت به راست

تميز کردن خانه (مربع) فعلی

اسلاید ۴ :

مفهوم Ratio ality

يک عامل ratio al، همواره کار صحيح را انجام می دهد؟

کار صحيح چيست؟

برآورد: موفق ترين عامل

معيارهای موفقيت؟

معيارهای ارزيابی کارآيی بايد Objective باشد:

مثال: ميزان آشغال جمع آوری شده در يک بازه زمانی مشخص

مثال: ميزان تميزی زمين (محيط)

معيار ارزيابی براساس آنچه که در محيط مورد نظر است تعريف می شود، نه براساس نحوه رفتار عامل.

اسلاید ۵ :

Ratio ality

آنچه که در يک زمان خاص منطقی است، به چهار مورد بستگی دارد:

معيار ارزيابی کارآيی

دانش قبلی در مورد محيط

اعمال قابل انجام

مجموعه ادراکات تا کنون

تعريف:

يک عامل ratio al، با استفاده از دانش  قبلی در مورد محيط و نيز مجموعه ادراکات تاکنون، عملی را برای انجام دادن انتخاب می کند که ميزان مورد انتظار معيار ارزيابی کارآيی را  به حداکثر برساند.

 

اسلاید ۶ :

Ratio ality در مقابل Efficie cy

يک عامل Efficie t، از نتيجه اعمال خود آگاهی دارد.

 

Ratio ality در مقابل Perfectio

Ratio ality، کارآيی مورد انتظار را به حداکثر مقدار خود می رساند، در حالی که Perfectio ، کارآيی واقعی را به حداکثر مقدار خود می رساند.

Ratio ality در مقابل Correct ess

 

اسلاید ۷ :

تعريف ارائه شده، مستلزم موارد زير است:

جمع آوری اطلاعات/اکتشاف

برای حداکثرسازی دستاوردها در آينده

يادگيری از ادراکات

توسعه دانش از قبل موجود

خودمختاری عامل

جبران دانش از قبل موجود (غلط)

اسلاید ۸ :

محيطها

برای طراحی يک عامل ratio al، بايد محيط انجام وظيفه آن را مشخص کنيم.

موارد مشخص شده در توصيف محيط:

معيار کارآيی

تعریف محيط ( شامل مختصات و ویژگیها)

عملگرها

حسگرها

اسلاید ۹ :

مثال: يک تاکسی خودکار

توصيف محيط:

کارآيی:

امنيت، رسيدن به مقصد، منفعت، رعايت قوانين، آسودگی مسافر

مختصات محيط:

خيابانها و جاده ها، وضعيت هوا، ساير خودروها، عابران پياده، …

عملگرها:

فرمان، پدال گاز، ترمز، …

حسگرها:

ويدئو، سرعت سنج، حسگرهای موتور، GPS، …

اسلاید ۱۰ :

تعریف محیط عامل

محیط عملیاتی در سیستم های مبتنی بر عامل دارای ویژگی های متفاوتی می باشد و طبقه بندی مختلفی دارد و خصوصیات آن قابل تعریف است.

هر محیط عبارت است از

E = مجموعه وضعیت های محیط

Vis = تابع دید

τ  تابع متغیر وضعیت محیط =

e0 = وضعیت اولیه