لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت عایق های حرارتی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت عایق های حرارتی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

۱-  جزئيات عايقکاري کرسي چيني آجري ساختمان
۲- 
جزئيات نصب عايق زير کف سازي داخلي
۳- 
جزئيات نصب عايق در زير شيب پله‌هاي خارجي
۴- 
جزئيات نصب عايق مابين ديوار آجري و سنگ پلاک خارجي
۵- 
جزئيات نصب عايق در تقاطع قاب پنجره با ديوار
۶- 
جزئيات نصب عايق مابين کاشيکاري داخلي و ديوار آجري ۱۵ سانت خارجي
۷- 
جزئيات نصب عايق مابين پانل گچي پيش ساخته و تخته کوبي داخلي
۸- 
جزئيات نصب عايق مابين دو ديوار آجري
۹- 
جزئيات نصب عايق مابين ديوار آجري خارجي و ورق پيش ساخته گچي داخلي
۱۰-
جزئيات نصب عايق در کف پنجره سنگي
۱۱-
جزئيات نصب عايق ما بين ديوار بتوني خارجي و ديوار آجري داخلي
۱۲-
جزئيات نصب عايق مابين پائل گچي و ورق ايرانيت پوششي از خارج
۱۳-
جزئيات نصب عايق در محدوده دستانداز پشت بام
۱۴-
جزئيات نصب عايق زير سقف نهايي   
۱۵- جزئيات نصب عايق در تقاطع ديوار خارجي با سقف مياني

اسلاید ۲ :

 

۱- نما سازي خارجي

۲- عايق حرارتي

۳- محافظ رطوبتي

۴- اندود داخلي

۵- ازاره سنگي يا چوبي داخلي

۶- كف سازي

۷- ملات ماسه و سيمان

۸- محافظ رطوبتي

۹- عايق حرارتي

۱۰- اندود خارجي

۱۱- سقف پيلوت

اسلاید ۳ :

۱- سنگ پله

۲- طاق ضربي

۳- محافظ رطوبتي

۴- عايق حرارتي

۵- اتصالات با فواصل معين

۶- توري سيمي يا رابيتس

۷- اندود داخلي گچ و خاك

اسلاید ۴ :

۱- اندود خارجي

۲- ديوار آجري

۳- اتصالات با واشر پلاستيكي با فواصل معين

۴- توري گالوانيزه

۵- سنگ پلاك يا اندود داخلي

۶- عايق حرارتي

۷- دو غاب سيماني

۸- محافظ رطوبتي

اسلاید ۵ :


         جزئيات عايقكاری كرسی چينی آجری ساختمان

۱ازاره بتوني خارجي
۲- عايق رطوبتي
۳- ديوار آجري
۴- اندود داخلي
۵- محافظ رطوبتي
۶- اتصالات
۷- شبكه چوبي
۸- عايق حرارتي
۹- ازاره چوبي
۱۰- كف سازي
۱۱- ملات ماسه و سيمان
۱۲- بتون كف
۱۳- محافظ رطوبتي
۱۴- بتون مگر۵ سانتي متر
۱۵- خشكه چيني بلوكاژ
۱۶- خاك كوبيده شده
۱۷- كرسي چيني

اسلاید ۶ :

 ۱- سنگ نما

۲- دو غاب سيماني

۳- قاب پنجره

۴- قاب چوبي يا سنگي

۵- كف پنجره سنگي

۶- شبكه چوبي

۷- اتصالات

۸- نماي داخلي (چوب و يا ورق گچي پيش ساخته(

۹- محافظ رطوبتي

۱۰- عايق حرارتي

 

اسلاید ۷ :

جزئيات نصب عايق مابين کاشيکاري داخلي و ديوار آجري ۱۵ سانت خارجي

۱- اندود خارجي يا داخلي

۲- آجر به صورت كله و راسته با فواصل مشخص شده

۳- عايق حرارتي

۴- محافظ رطوبتي

۵- توري مرغي يا رابيتس

۶- دو غاب سيمان

۷- اتصالات

۸- كاشي كاري داخلي

اسلاید ۸ :

جزئيات نصب عايق مابين پانل گچي پيش ساخته و تخته کوبي داخلي

۱- اتصالات

۲- تخته كوبي

۳- شبكه چوبي

۴- محافظ رطوبتي

۵- عايق حرارتي

۶- پانل پيش ساخته گچي

اسلاید ۹ :

جزئيات نصب عايق مابين دو ديوار آجري

۱- نماي آجري يا بند كشي

۲- توري گالوانيزه سراسري براي اتصال دو ديوار

۳- عايق حرارتي

۴- محافظ رطوبتي

۵- ديوار آجري داخلي

۶- اندود داخلي گچ و خاك

۷- ديوار خارجي

۸- توري گالوانيزه

۹- عايق حرارتي

۱۰- ديوار آجري خارجي يا بندكشي

اسلاید ۱۰ :

جزئيات نصب عايق مابين ديوار آجري خارجي و ورق پيش ساخته گچي داخلي

۱- آجر نما و بندكشي

۲- شبكه چوبي

۳- اتصالات

۴- ورق پيش ساخته گچي

۵- محافظ رطوبتي

۶- عايق حرارتي

۷- ديوار آجري