لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت علل درونی و بیرونی رکود تمدن اسلامی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت علل درونی و بیرونی رکود تمدن اسلامی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

علل درونی رکود تمدن اسلامی

 استبداد

 دنیا گرایی، تحجر و دور شدن از اسلام راستین

 جریان های عقلی و عقل گریز در جهان اسلام

اسلاید ۲ :

 استبداد چیست؟

 چرا استبداد به وجود می آید؟

 ویژگی های جوامع اسلامی استبداد زده کدام است؟

اسلاید ۳ :

علل درونی رکود تمدن اسلامی

 استبداد در لغت به معنای «یکه و تنها» و«خود رأی بودن»

  استبداد از لحاظ سیاسی «تصرف کردن یک نفر یا جمعی در حقوق ملتی بدون ترس از بازخواست.

 استبداد مستلزم نظامی است که فرد در رأس دولت تا زمانی قوانین را رعایت می کند که صلاح خود یا گماشتگان بداند

 در این نظام قوانین معنا و محتوایی ندارد

اسلاید ۴ :

علل درونی رکود تمدن اسلامی

منشأ استبداد در کشورهای اسلامی

تجزیه و تحلیل اقتصادی استبداد در این کشورها نشان می دهد که به شیوه های تولید، نحوه تعاملات اجتماعی و پایگاه های مختلف حاصل از آن برمی گردد.

 استبداد در ایران از تأثیر چهار عامل پدید آمده است که عبارتند از:

 اقتصاد و شیوه آبیاری

 مالکیت عمومی

 بوروکراسی (دیوانسالاری)

 خدا دادی بودن قدرت

اسلاید ۵ :

پیامدهای استبداد در کشورهای اسلامی

 ازبین رفتن حقوق فردی

 حق و حقوق نامحدود عناصر یک رده نسبت به رده پایین تر

 پذیرش ذهنیت جامعه تلفیقی از بی حقوقی و قدرتمندی هم زمان

 عدم رشد و پیشرفت همه جانبه روابط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی

اسلاید ۶ :

استبداد در جوامع اسلامی

 ظهور اسلام با رها سازی انسان ها از قید و بندهاست

 نخستین بار معاویه بود که به سخت گیری و شکنجه مسلمانان پرداختند تا جلوی شورش آن ها را بگیرند.

 سپس در بعضی اوقات دوران عباسی بدتر از امویان بود.

 همچنین استبداد در دوران عثمانی و قبل و پس از مشروطه در ایران

اسلاید ۷ :

دنیا گرایی، تحجر و دور شدن از اسلام راستین

 شروع خلافت امویان با دنیاگرایی و تجمل همراه بود.

 عامل تحجر نیز مانعی بر سر راه تعقل و نواندیشی بود.

اسلاید ۸ :

دنیا گرایی و دور شدن از اسلام راستین

ابن خلدون معتقد است دولت ها از زمان ظهور تا مرحله زوال پنج مرحله را پشت سر می گذارند

 مرحله اول پیروزی

 مرحله دوم تثبیت و انحصار

 مرحله سوم: حفظ خودکامگی و جمع آوری ثروت و تجمل گرایی

 مرحله چهارم: خرسندی حاکمان و رعایا و اوج قدرت

 مرحله پنجم انحطاط و زوال حکومت با اسراف و تبذیر

اسلاید ۹ :

دنیا گرایی و دور شدن از اسلام راستین

 آغاز سلسله بنی امیه و شروع تجمل

بدعت گذاری و زیر پاگذاشتن اصل برابری و مساوات و ترویج برتری عرب و عجم و درآمدهای دولت را صرف عیاشی ها و ساخت کاخ ها و بناهای مجلل و …

 ثروت هنگفت خلفا و امرا و نتایج آن

خلیفه فرمانروای تام الاختیار ممالک اسلامی بود و کلیه درآمد ها به دست او می رسید. بعد از خلفا به والیان و امیران

اسلاید ۱۰ :

تحجر و دور شدن از اسلام راستین

 تحجر یعنی ایستایی، تحول ناپذیری، جمود و برنتابیدن فرهنگ و اندیشه و ارزش های حقیقی و متعالی. تحجردر حوزه اندیشه و تفکر رخ می دهد و اگر در زمینه گرایش و رفتار ظاهر شود، جمود نام دارد

 در قرآن از تحجر مانعی برای شناخت حقیقت یاد شده است

ثُمَّ قَسَت قُلوبکُم مِن بَعدِ ذلِک فَهِیَ کَالحِجارَةِ اَو اَشَدَّ قَسوَة

(بقره،۷۴)