لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت عمليات رواني يا بعد اجتماعي جنگ نرم توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت عمليات رواني يا بعد اجتماعي جنگ نرم قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

جنگ روانی (psychological warfar)

«جنگ روانی یعنی استفاده از هر نوع وسیله برای تأثیرگذاری بر روحیه و رفتار یک گروه با هدف نظامی مشخص». 

«از مجموعه اقدامات یک کشور برای اثرگذاری و نفوذ بر عقاید و رفتار دولتها و ملتها برای به دست آوردن نتایج مطلوب». )سياسي،اقتصادي و نظامي)

«دستکاری عقاید از راه به کارگیری یک یا چند رسانه ارتباطی و به بیان دیگر، ناتوان کردن دشمن برای کنش و واکنش».

اسلاید ۲ :

عملیات روانی

رسانههای جمعی شامل رادیو، تلویزیون، اینترنت، ماهواره و مطبوعات هستند که کارکرد عملیاتی دارند و در پایان، صحنهگردانان این جنگ رسانهها هستند؛(هوشمندترین، آگاهترین و تواناترین افراد در ردههای گوناگون رسانه شاغل هستند. )

اسلاید ۳ :

هدف جنگ (عملیات) روانی: 

هدف از عملیات روانی، تحت تأثیر قرار دادن و تحمیل اراده خود بر شخص یا گروه دیگر است. این گروه الزاماً یکی از سه دسته زیر را شامل میشود: طرفداران، مخالفان و افراد بی طرف.

(هدف اصلی عملیات روانی تقویت طرفداران، جذب افراد بی تفاوت و بی طرف و نیز تعدیل یا تشکیک در مواضع مخالفان است، به گونهای که بی اعتمادی به رهبران کشور یا جناح مقابل افزایش یافته و امید در جامعه کمرنگ شود. )

اسلاید ۴ :

تعریف آییننامه رزمی ارتش آمریکا از جنگ روانی مارس ۱۹۵۵

«استفاده دقیق و طراحی شده از تبلیغات و دیگر اعمالی که منظور اصلی آن تأثیرگذاری بر عقاید، احساسات، تمایلات و رفتار دشمن، گروه بی طرف و یا گروه دوست است، به گونهای که پشتیبانی برای برآوردن مقاصد و اهداف ملی باشد، آن هم با ابرازهایی غیر از ابزار نظامی، سیاسی و اقتصادی». بر این اساس، تبلیغات جزو اصلی و انکار ناپذیر جنگ روانی است، اما نه همه آن.

اسلاید ۵ :

«جوزف نای» از پیشکسوتان جنگ نرم ۱۹۸۹

«هدف جنگ روانی، تأثیرگذاری و انجام دادن رفتارهایی است که ما دلمان میخواهد طرف مقابل انجام دهد، بدون اینکه هیچ اجبار یا فشاری در کار باشد». به این ترتیب، برای نخستین بار قدرت نرم به جای جنگ نرم توسط جوزف نای مطرح شد و هم اکنون از مهمترین استراتژیهای کشورهای قدرتمند جهان به شمار میرود.

اسلاید ۶ :

برخی از مهمترین تاکتیکهای جنگ روانی توسط رسانه : 

۱- سانسور (censorship)

۲- تحریف (distortion):

۳- ایجاد دشمن فرضی (to make an imaginary enemy)

۴- القای بخشی از حقایق (to release face partially)

 ۵- محک زدن (probing)

گسترش ادعا به جای اظهار واقعیت (pretension instead of tr th)

۷- شایعه (R mor)

۸- استفاده از عواطف مخاطبین (to play on the emotions of the a dience)

۹- استفاده از دو خبر واقعی برای طرح یک خبر ساختگی  (to se two fact al news Items in order to leg itemize A false news )

۱۰- پیچیده کردن خبر برای کشف نشدن حقیقت:

۱۱- دروغ بزرگ ((Big-lie tactic

۱۲- ارایه قطرهچکانی اطلاعات (Dribble tactic)

اسلاید ۷ :

۱- سانسور (censorship): حذف عمدی مواردی از جریان عبور آگاهی برای شکل دادن عقاید و اعمال دیگران 

۲- تحریف (distortion): تغییر در متن پیام به شیوههای گوناگون و دستکاری خبر با تعدیل، شاخ و برگ دادن و جذب در پیام 

۳- ایجاد دشمن فرضی (to make an imaginary enemy): دشمن جلوه دادن شخص، اشخاص و یا هر هدف دیگری برای مخاطب با القای پیامهای گوناگون و پیاپی (زنجیرهای) با طراحی از پیش تعیین شده

اسلاید ۸ :

۴- القای بخشی از حقایق (to release face partially): حذف بخش یا بخشهایی از یک پیام برای تحت تأثیر قرار دادن مخاطب از راه کم رنگ کردن بخشی از پیام و پر رنگ جلوه دادن بخشی دیگر 
 ۵- محک زدن (
probing): انتشار پیامی خاص برای ارزیابی اوضاع جامعه و یا ملاحضه بازخورد نظر حاکمان یا گروهی خاص در جامعه 
۶- گسترش ادعا به جای اظهار واقعیت (
pretension instead of tr th): شیوهای که در آن پیامی مهم در سطح جامعه گسترش مییابد تا در پی آن، گروه یا شخصی خاص مجبور به ارایه پاسخ شود. 
۷- شایعه (
R mor): در جایی که خبر نباشد و یا منبع خبر موثق نباشد، رسانه با تولید شایعه به هدف القای پیام دست مییابد؛ این هدف میتواند شامل ایجاد یک تنش و یا تسکین تنشی در جامعه باشد 

اسلاید ۹ :

۸- استفاده از عواطف مخاطبین (to play on the emotions of the a dience): در این روش، رسانه با بهکارگیری الفاظی در متن پیام، تلاش میکند بار عاطفی پیام را افزایش داده و با برانگیختن احساسات او پیام خود را القا کند.

۹- استفاده از دو خبر واقعی برای طرح یک خبر ساختگی  (to se two fact al news Items in order to leg itemize A false news ): در این شیوه، رسانه می‌‌کوشد، دو خبر مرتبط به هم را که کاملاً سندیت دارد، به گونهای در کنار هم قرار دهد تا پذیرش خبر سوم مرتبط با آن که میتواند دروغ باشد، به راحتی برای مخاطب میسر شود.

اسلاید ۱۰ :

۱۰- پیچیده کردن خبر برای کشف نشدن حقیقت: در این شیوه، رسانه با فرستادن انبوهی از پیامهای گوناگون، ذهن مخاطب را از پیگیری پیام اصلی دور میکند. 

۱۱- دروغ بزرگ (Big-lie tactic): «گوبلز» میگوید: دروغ هر قدر بزرگ باشد، باور آن برای تودههای مردم راحت تر است. دروغ را به حدی بزرگ بگویید که کسی جرأت فکر و تکذیب آن را نکند. نمونه بارز این شیوه در جنگ آمریکا با عراق و تسخیر سریع بغداد با گسترش خبر جنگ الکترونیک توسط رسانههای آمریکایی رخ داد. 

۱۲- ارایه قطرهچکانی اطلاعات (Dribble tactic): در این شیوه، برای اعتماد سازی و نیز عادت دادن مخاطب به پیگیری اخبار، اطلاعات تدریجی در اختیار مخاطب قرار میگیرد.