لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت عوامل اقتصادی موثر برجريان پول و سرمایه(تحولات – تورم – تغییرات نرح بهره ) توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت عوامل اقتصادی موثر برجريان پول و سرمایه(تحولات – تورم – تغییرات نرح بهره ) قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

ادبيات موضوع

         “ماسون” جريان تراكم سرمايه را شامل سه مرحله مي‌داند:

افزايش در حجم واقعي پس‌اندازها

بسيج منابع مالي پس‌انداز از طريق موسسات پولي و مالي   

سرمايه‌گذاري وجوه پس‌انداز شده به منظور تراكم سرمايه مجدد.

اسلاید ۲ :

عوامل موثر بر شكل‌گيري پس‌انداز و سرمايه‌گذاري در كشور

درآمد

 با نگاهي به آمارهاي درآمد سرانه در كشور طي ۳۰ سال گذشته ملاحظه مي‌شود كه درآمد سرانه مردم ايران به قيمت هاي ثابت حدود ۱۲۰ درصد كاهش يافته است.

      براساس برنامه چهارم توسعه و چشم انداز ۲۰ ساله، در صورت استمرار نرخ رشد فعلي درآمد سرانه؛ شکاف بين درآمد سرانه بين ايران و کشورهاي مورد مقايسه افزايش بيشتري يافته و با توجه به نرخ رشد متوسط درآمد اين کشورها نسبت درآمد سرانه کره به ايران ۱۱٫۵ برابر، مالزي ۴ برابر، سنگاپور ۲۴ برابر و تايلند ۲ برابر خواهد شد.

       در سال ۱۳۸۲ بين هزينه و درآمد خانوار شهري۳۳۰ هزار تومان کسري وجود داشته است و بر اساس همين آمار در سال ۱۳۷۶ شكاف بين هزينه و درآمد خانوار ۱۲۳ هزار تومان و در سال ۱۳۸۱ ،۲۵۰ هزار تومان برآورد شده بود.

اسلاید ۳ :

  بازار مالي

پازل رشد اقتصادي- توسعه بازارهاي مالي

 در تئوري اول فرضيه“finance-led growth” مطرح مي‌شود.

 در اين جا فرض مي‌شود که فرايند  “عرضه- هدايت“ بين بازار مالي و رشد اقتصادي ايجاد ارتباط مي‌نمايد.

   يک بخش مالي قوي با زير ساخت‌ها و نهادهاي مالي، امکان تخصيص بهينه منابع محدود مالي از بخشهاي داراي مازاد به سمت بخش‌هاي داراي کسري فراهم می کند

اسلاید ۴ :

بازارهای مالی (بازار پول و بازار سرمايه)

در مديريت مالي دو نوع بازار مالي از هم تفكيك مي شوند كه عبارتند از:

۱ـ بازارهاي سرمايه  

۲ـ بازارهاي پولي و بانكها   

در كشور  ما در حوزه اقتصاد كلان يكي از موارد بسيار مهم براي توسعه اقتصادي كشور بازار سرمايه و پول است.

اسلاید ۵ :

بازار پولي كه عمدتا توسط نظام بانكي يك كشور اداره مي‌شود كه مهمترين كاركرد آن تامين اعتبارات كوتاه مدت است.

 بازار سرمايه كه كاركرد اصلي آن تامين مالي بلند مدت مورد نياز در فعاليت‌هاي توليدي و خدماتي مولد مي‌باشد

اسلاید ۶ :

سیاست پولی ،سیاست اقتصادی است که ازابزارهای پولی به منظور حصول اهداف کلان اقتصادی مثل تثبیت قیمت ها ،بهره می جوید

اسلاید ۷ :

به بیان دیگر استفاده ازابزارهایی برای قراردادن حجم پول یا نرخ بهره درسطوح مورد نظر بمنظور تحت تأثیر قراردادن فعالیت های اقتصادی ،سیاست پولی نامیده می شود.

اسلاید ۸ :

کسترش نقش دولتها درمدیریت تقاضا دردهه ۱۹۳۰وپس ازآن به منظور مقابله با نوسازی اقتصادی توجه به سیاست پولی رادر کنار سیاست مالی بعنوان یک ابزار تکمیلی ودربرخی ازکشورهای صنعتی باعث توجه بیشتر اقتصاددانان بویژه منتقدین کینز به نقش پول به عنوان مهم ترین عامل تورم شده بدین سبب مجددا نقش سیاست پولی البته برای کنترل عرضه پول و تورم مورد تأکید قرارگرفت.

اسلاید ۹ :

ابزارهای سیاست پولی

منظور ازابزارهای سیاست پولی ،ابزارهای اولیه است که مقامات پولی یک کشور درکنترل وتنظیم پول یا نرخ بهره برای تنظیم سطوح مطلوب فعالیت های کلان اقتصادی مورد استفاده قرارمی دهند

اسلاید ۱۰ :

متداولتربن ابزارهای سیاست پولی

۱- ابزارهای مستقيم

۱-۱- کنترل نرخ‌های سود بانکی

۱-۲- سقف اعتباری

۲- ابزارهای غيرمستقيم

۲-۱- نسبت سپرده قانونی

۲-۲- اوراق مشاركت

۲-۳- سپرده ويژه بانكها نزد بانك مركزی ونرخ تنزیل مجدد