لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت عوام و خواص از منظرحضرت آیت لله خامنه ای(مدظله العالی) توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت عوام و خواص از منظرحضرت آیت لله خامنه ای(مدظله العالی) قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

مخاطبان شما عموم مردمند، نه مردم عوام!

¨در اين‏جا بحثى مطرح مى‏شود كه مخاطبان ما خواص و علما كه نيستند؛ عامه‏ى مردمند؛ اين‏را چه‏كار كنيم؟ اتفاقاً هنر اين‏جاست. فرق است بين اين‏كه ما چيزى براى عموم درست كنيم، و چيزى براى عوام درست كنيم. معناى لغوى «عوام» با «عموم» يكى است؛ اما معناى اصطلاحى «عوام» و «عموم» فرق مى‏كند. بيانات در ديدار با اعضاى «گروه ويژه» و «گروه معارف اسلامى» صداى جمهورى اسلامى ايران ‏ ۱۳/۱۲/۱۳۷۰

اسلاید ۲ :

معناي خواص

¨ببينيد عزيزان من! به جماعت بشرى كه نگاه كنيد، در هر جامعه و شهر و كشورى، از يك ديدگاه، مردم به دو قسم تقسيم مىشوند: يك قسمْ كسانى هستند كه بر مبناى فكر خود، از روى فهميدگى و آگاهى و تصميمگيرى كار مىكنند. راهى را مىشناسند و در آن راه – كه به خوب و بدش كار نداريم – گام برمىدارند. يك قِسم اينهايند كه اسمشان را خواص مىگذاريم. بيانات در ديدار فرماندهان لشكر ۲۷ محمد رسولالله (ص) / عوام و خواص ۲۰/۳/۱۳۷۵

اسلاید ۳ :

چگونگي تقسيم جامعه

¨پس، جامعه را مىشود به خواص و عوام تقسيم كرد. اكنون دقّت كنيد تا نكتهاى در باب خواص و عوام بگويم تا اين دو با هم اشتباه نشوند بيانات در ديدار فرماندهان لشكر ۲۷ محمد رسولالله (ص) / عوام و خواص ۲۰/۳/۱۳۷۵

اسلاید ۴ :

ارتباط خواص باطبقه يا قشري خاص

¨خواص چه كسانى هستند؟ آيا قشر خاصّى هستند؟ جواب، منفى است. زيرا در بين خواص، كنار افراد با سواد، آدمهاى بىسواد هم هستند. گاهى كسى بىسواد است؛ اما جزو خواص است. يعنى مىفهمد چه كار مىكند. از روى تصميمگيرى و تشخيص عمل مىكند؛ ولو درس نخوانده، مدرسه نرفته، مدرك ندارد و لباس روحانى نپوشيده است. بههرحال، نسبت به قضايا از فهم برخوردار است. بيانات در ديدار فرماندهان لشكر ۲۷ محمد رسولالله (ص) / عوام و خواص ۲۰/۳/۱۳۷۵

اسلاید ۵ :

تمثيل خواص و عوام

¨در دوران پيش از پيروزى انقلاب، بنده در ايرانشهر تبعيد بودم. در يكى از شهرهاى همجوار، چند نفر آشنا داشتيم كه يكى از آنها راننده بود، يكى شغل آزاد داشت و بالاخره، اهل فرهنگ و معرفت، به معناى خاص كلمه نبودند. به حسب ظاهر، به آنها عامى اطلاق مىشد. با اين حال جزو خواص بودند. آنها مرتّب براى ديدن ما به ايرانشهر مىآمدند و از قضاياى مذاكرات خود با روحانى شهرشان مىگفتند. روحانى شهرشان هم آدم خوبى بود؛ منتها جزو عوام بود. ملاحظه مىكنيد! رانندهى كمپرسى جزو خواص، ولى روحانى و پيشنماز محترم جزو عوام!

بيانات در ديدار فرماندهان لشكر ۲۷ محمد رسولالله (ص) / عوام و خواص ۲۰/۳/۱۳۷۵

اسلاید ۶ :

تمثيل خواص و عوام

¨مثلاً آن روحانى مىگفت: «چرا وقتى اسم پيغمبر مىآيد يك صلوات مىفرستيد، ولى اسم «آقا» كه مىآيد، سه صلوات مىفرستيد؟!» نمىفهميد. راننده به او جواب مىداد: روزى كه ديگر مبارزهاى نداشته باشيم؛ اسلام بر همه جا فائق شود؛ انقلاب پيروز شود؛ ما نه تنها سه صلوات، كه يك صلوات هم نمىفرستيم! امروز اين سه صلوات، مبارزه است! راننده مىفهميد، روحانى نمىفهميد!

بيانات در ديدار فرماندهان لشكر ۲۷ محمد رسولالله (ص) / عوام و خواص ۲۰/۳/۱۳۷۵

اسلاید ۷ :

¨اين را مثال زدم تا بدانيد خواص كه مىگوييم، معنايش صاحب لباسِ خاصى نيست. ممكن است مرد باشد، ممكن است زن باشد. ممكن است تحصيلكرده باشد، ممكن است تحصيل نكرده باشد. ممكن است ثروتمند باشد، ممكن است فقير باشد. ممكن است انسانى باشد كه در دستگاههاى دولتى خدمت مىكند، ممكن است جزو مخالفين دستگاههاى دولتىِ طاغوت باشد.

بيانات در ديدار فرماندهان لشكر ۲۷ محمد رسولالله (ص) / عوام و خواص ۲۰/۳/۱۳۷۵

اسلاید ۸ :

تعريف خواص

¨خواص كه مىگوييم – از خوب و بدش – (خواص را هم باز تقسيم خواهيم كرد) يعنى كسانى كه وقتى عملى انجام مىدهند، موضعگيرىاى مىكنند و راهى انتخاب مىكنند، از روى فكر و تحليل است. مىفهمند و تصميم مىگيرند و عمل مىكنند. اينها خواصند.

بيانات در ديدار فرماندهان لشكر ۲۷ محمد رسولالله (ص) / عوام و خواص ۲۰/۳/۱۳۷۵

اسلاید ۹ :

تعريف عوام

¨نقطهى مقابلش هم عوام است. عوام يعنى كسانى كه وقتى جوّ به سمتى مىرود، آنها هم دنبالش مىروند و تحليلى ندارند. يك وقت مردم مىگويند «زنده باد!» اين هم نگاه مىكند، مىگويد «زنده باد!» يك وقت مردم مىگويند «مرده باد!» نگاه مىكند، مىگويد «مرده باد!» يك وقت جوّ اين طور است؛ اينجا مىآيد. يك وقت جو آن طور است؛ آنجا مىرود!

بيانات در ديدار فرماندهان لشكر ۲۷ محمد رسولالله (ص) / عوام و خواص ۲۰/۳/۱۳۷۵

اسلاید ۱۰ :

تقسيم بندي خواص

¨خواص، طبعاً دو جبههاند: خواصِ جبههى حق و خواص جبههى باطل. عدّهاى اهل فكر و فرهنگ و معرفتند و براى جبههى حق كار مىكنند. فهميدهاند حق با كدام جبهه است. حق را شناختهاند و براساس تشخيص خود، براى آن، كار و حركت مىكنند.اينها يك دستهاند.

بيانات در ديدار فرماندهان لشكر ۲۷ محمد رسولالله (ص) / عوام و خواص ۲۰/۳/۱۳۷۵