لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت فراگیری تکنولوژی در ایران : درس هائی از خاور دور توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت فراگیری تکنولوژی در ایران : درس هائی از خاور دور قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

شرایط اقتصادی امروز ایران

  • رشد اقتصادی نازل ،حتی منفی
  • نرخ بیکاری بالا
  • تورم قیمت ها
  • کم ارزش بودن پول ملی
  • کسری بودجه دولتی
  • نرخ بهره بالا

 

اسلاید ۲ :

شرایط اقتصادی ایران

—بنگاه های انحصاری زیان ور دولتی که رایانه از دولت دریافت میکنند

—عقب ماندگی فناوری

—فساد مالی، رانتخواری

—بی عدالتی در توزیع درآمدها

—  منفی بودن تراز بازرگانی بین المللی بدون در آمد ارزی فروش نفت

—

اسلاید ۳ :

مشکلات ناشی از چیست؟ دگرگونی ساختاری

مشکلات ناشی از دگرگونی ساختاری اجتماعی-اقتصادی در ایران بعد از پیروزی انقلاب و عدم مدیریت مرکزی، مقتدر اقتصادی است.

دگرگونی ساختاری عبارت از تغیرات پایه ای در موسسات و فناوری

در این تعریف موسسه بمعنی «یک سلسله از حقوق و تعهداتی است که در زندگی اقتصادی مردم اثر گذار است.»

Structural transformation

Institution

اسلاید ۴ :

دگرگونی ساختاری از کجا سر چشمه میگیرد؟

دگرگونی ساختاری ممکن است از تضاد ناشی از وابسته بهم بودن  تولید کنندگان در استفاده از ابزار تولیدی و پراکندگی مالکیت  ابزار تولیدی باشد.

دگرگونی ساختاری بطور مدام در همه کشور های جهانی حتی در شرایط عادی توسعه آنها صورت میگیرد.

دگرگونی ساختاری در کشور ها دیگر ماهیتأ متفاوتند از دگرگونی ساختاری در ایران است.

اسلاید ۵ :

 تمایز دگرگونی ساختاری در ایران و کشور های صنعتی

—دگرگونی ساختاری در کشور های صنعتی ناشی از نوآوری کالا و یا  نوآوری فرایند تولید است

—دگر گونی ساختاری در ایران ناشی از تغییر صاحبان صنایع  بود.  (صاحبان صنایع رژیم ستم شاهی در تبعید قرار گرفتن و دولت وافراد دیگری در ایران صاحبان صنایع شدند) .

— حق مالکیت خصوصی در مواردی به چالش کشیده شد.

—قوانین و مقررات جدید بوجود آمد و بعضی از قوانین دوره سلطنت پهلوی ملغی گردید

اسلاید ۶ :

تمایز دگرگونی ساختاری

—سازمان های سیاسی بکلی تغییر پیدا کرد

—روابط قدرت تعریف مجدد گردید

—سرمایه در سطح وسیع در شروع و جریان انقلابی از کشور خارج گردید

اسلاید ۷ :

بهت صاحبان صنایع در جریان دگرگونی ساختاری

—در جریانات دگرگونی ساختاری معمولی ناشی از نوآوری که شومپتر آنرا «مصرف مخرب» نامید ، صاحبان ابزار تولیدی بی اطلاع از شرایط نوین حاکم بوده و  دارای بینش لازم برای هم آهنگ کردن فعالیت اقتصادی وابسطه بهم خود نیستند.

—

—

—این معضل در شرایط  رشد تضاد ها  اقتصادی-اجتماعی حاکم در اجتماع در جریان انقلاب باعث سردر گمی هر چه بیشتر صاحبان صنایع و مدیران بنگاه ها می شود. 

—

—

اسلاید ۸ :

نقش دولت بعنوان تنها مرکزیت مدیریت

—در این شرایط که شک و تردید در تصمیم گیری های اقتصادی شدت مییابد احتیاج به یک مرکزیت تصمیم گیری برای همگون کردن فعالیت های اقتصادی هر چه بیشترمحسوس میشود.

—

—در چنین شرایطی دولت بعنوان تنها قدرت مرکزی که توان بازی کردن نقش مدیر اقتصادی برای همگون کردن فعالیت های اقتصادی و دست آوری نتایج مطلوب را دارا می باشد می تواند وارد میدان شود.

اسلاید ۹ :

هم آهنگی اقتصادی

—هم آهنگی اقتصادی عبارت است از تنظیم فعالیت های اقتصادی مطلوب.

—

— هم آهنکی پدیده ایست که ما خواهان انجام آن در فعل و انفعال مان با دیگران هستیم.

اسلاید ۱۰ :

نقش دولت در هم آهنگی اقتصادی

—دولت دارای سه نقش در هم آهنگ کردن اقتصادی میباشد

—

.۱نقش سرمایه گذار:  دولت مجموعه ای از فعالیت ها آینده را میتواند در اختیار بنگاه های خصوصی قرار میدهد.

.۲ نقش مجری :ایجاد موسسات و ارگانهائی که بتوانند اهداف در رهنمود های عملیاتی را اجراء نمایند.

.۳ نقش ناظم :دولت میبایست  کشمکش های ناشی از فعالیت های اقتصادی را مدیریت کند.