لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت فرهنگ و تمدن ساسانیان توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت فرهنگ و تمدن ساسانیان قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

وضعیت اجتماعی ساسانیان

وضعیت روستائیان

(۱زندگی خوبی نداشتند.

(۲فشار مالیات بر دوش آنان بود.

(۳از ترقی و دست یابی به مشاغل بالای اجتماعی محروم بودند.

(۴با این حال شکایت چندانی نداشتند زیرا تبلیغات ساسانیان به آنان باوراند که خون آنان با خون اشراف زادگان و بزرگان متفاوت است یکی زاده شده است تا کشاورز باشد دیگری زاده شده است تا آقای او باشد.

اسلاید ۲ :

جامعه عصر ساسانی :

بزرگان:

۱- خاندان شاهی

۲- خاندان های قدیمی

۳- حاکمان ولایت

۴- مقامات دولتی

۵- مقامات نظامی

 

توده مردم:

۱- کشاورزان

۲- صنعتگران

۳- پیشه وران

 

ارتقاء از طبقه ی پایین تر به طبقه  بالاتر غیر ممکن بود.

اسلاید ۳ :

هفت خاندان برتر در دوره ساسانی

اردشیر ۷ قوم از ایران را برای دستگاه پادشاهی خود برگزید اینان از مناطق مختلف ایران بودند و به عبارت دیگر نماینده برای دولت بر گزید تا این اقوام منافع همه اقوام ایران را در نظر بگیرد . زیرا وظیفه ملی پادشاه برقراری عدالت بین اقوام مختلف بود . به گفته تاریخ طبری این نمایندگان که به دربار شاهنشاه برای حفظ قومیت های ایرانی وارد شدند به این ترتیب بودند:

( خاندان کارن از قسمت ماه نهاوند در غرب ایران – خاندان سورن از سیستان – خاندان مهران از شرق – خاندان اسپندیار از ری شهر – خاندان سوخرا – خاندان سپهبد و خاندان ساسانی ) که در راس همه این خاندان ها شاهنشاه اردشیر پاپکان به عنوان شخص متحد کننده مردم ایران و پدر ایرانی قرار گرفت .

اسلاید ۴ :

تاثیر تمدن ساسانی

اوج شکوفایی تمدن عصر ساسانی

دوره خسروانوشیروان می باشد.

تمدن عصر ساسانی تمدن درباری است یعنی با دستگاه حاکم ارتباط زیادي داشت.

اسلاید ۵ :

تأثیر تمدن ساسانی

تمدن ساسانی با ظهور اسلام به حیات خود ادامه داد:

۱- طاق و ایوان در مسجد تجلی یافت.

۲- کلیله و دمنه و ویس و رامین به حیات ادبی خود ادامه دادند.

 

 

اسلاید ۶ :

طاق كسري

یکی از آثار دوره ساسانی طاق کسری است که بقایای دربار معروف خسرو اول و دوم در تیسفون می باشد . این طاق اکنون در کناردجله در نزدیکی بغداد در جایی به نام سلمان پاک قرار دارد . سقف آن به شکل بیضی زده شده و قسمتی از کاخ سفید است که انوشیروان در ۵۵۰ میلادی بناکرده بود و قالی زربافت معروف بهارستان، فرش این تالار بوده است . دهنه طاق به بیست و پنج متر و ارتفاع آن به بیست و نه متر می رسد . این اثر شگرف را بعضی از زمان شاپور اول نیز دانسته اند .

اسلاید ۷ :

ایوان مدائن در فرهنگ و ادبیات ایران نماد ناپایداری اوضاع جهان شناخته شده است.

هان ای دل عبرت بین از دیده عبر کن

 

ایوان مدائن را آیینه عبرت دان

از اسب پیاده شو بر نطع زمین رخ نه

زیر پی پیلش بین شه مات شده نعمان

(داستان خسرو پرويز و نعمان بن منذر)

اسلاید ۸ :

کاخ کسری

  • آن قصر که بهرام در او جام گرفت
  • آهو بچه کرد و روبه آرام گرفت
  • بهرام که گور گرفتی همه عمر
  • دیدی که چگونه گور بهرام گرفت؟

 

اسلاید ۹ :

کاخ تیسفون

آن قصر که بر چرخ همی زد پهلو

 

بر درگه او شهان نهادندی رو

دیدی که بر گنگره اش فاخته ای

بنشسته همی گفت که : کوکو،کوکو؟

اسلاید ۱۰ :

طاق کسری

این کهنه رباط را که عالم نام است

آرامگه ابلق صبح و شام است

بزمی است که وامانده صد جمشید است

گوریست که خوابگه صد بهرام است