لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت فشار خون و صدا توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت فشار خون و صدا قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

رئوس مطالب

۱- اندازه‌گيري‌هاي مستقيم

۲- تحليل هارمونيكي شكل‌موج‌هاي فشارخون

۳- خواص ديناميكي سيستم‌هاي سنجش فشارخون

۴- اندازه‌گيري پاسخ سيستم و تاثير پارامترهاي آن روي پاسخ

۵- پهناي‌باند مورد نياز براي سنجش فشارخون

۶- اغتشاش در شكل‌موج فشار

۷- سيستم‌هاي اندازه‌گيري فشار وريدي

۸- صداهاي قلبي و صدانگاري قلبي (Phonocardiography)

۹- سوندزني (كاتتر زني) قلب

۱۰- تاثيرات انرژي پتانسيل و جنبشي روي اندازه‌هاي فشار

۱۱- اندازه‌گيري غيرمستقيم فشارخون

۱۲- فشارسنجي چشم (Tonometry)

اسلاید ۲ :

 مقادير فشارخون در حفره‌هاي‌قلب و سيستم رگ‌هاي جانبي مبين درستي كاركرد سيستم گردش‌خون

 اندازه‌گيري فشارخون با روش‌هاي مستقيم (تهاجمي) و غيرمستقيم (غيرتهاجمي)

 صداها: نوسانات فشار در محدوده فركانس شنوايي

 كار ‌گردش‌خون رساندن اكسيژن و مواد مغذي به بافت، و انتقال مواد زايد از سلول‌ها

 فرستادن خون توسط بطن‌چپ از طريق دريچه آئورتي به آئورت و توزيع در شبكه انشعابي شريان‌هاي بزرگ، كوچك، و مويرگها

 تنظيم مقاومت در برابر جريان‌‌خون بوسيله رگچه‌ها با كنترل‌محلي، عصبي، و غدد درون‌ريز

 برگشت خون به قلب راست از طريق سيستم وريدي، پرشدن دهليز راست، و انتقال خون به بطن راست از طريق دريچه تري‌كوسپيد (Tricuspid)

 فرستادن خون به سيستم ريوي از طريق دريچه ريوي توسط بطن راست

 جاري شدن خون در رگ‌ها، رگچه‌ها، و مويرگ‌هاي ريوي و برگشت از طريق وريد ريوي به بطن چپ

 بترتيب نفوذ اكسيژن و دي‌اكسيدكربن از جبابچه‌هاي ششي به خون، و بالعكس در مويرگهاي ريوي

 پرشدن بطن چپ توسط دهليز چپ از طريق دريچه ميترال، و پمپاژ خون به آئورت توسط بطن چپ در پاسخ به تحريك الكتريكي ماهيچه قلبي

 تفاوت فشارهاي قلب راست و چپ تاحدي در شكل و دامنه

 ارتباط صداهاي قلبي با حركت خون و وقايع مكانيكي و الكتريكي قلب در طول يك سيكل قلبي

اسلاید ۳ :

۱- اندازه‌گيري‌های مستقيم

-تقسيم‌بندي سيستم‌هاي حسگر فشارخون به دو گروه برحسب محل قرارگيري حسگر

-معمول‌ترين روش اندازه‌گيري مستقيم كلينيكي استفاده از يك حسگر خارجي از طريق يك سوند پرشده از مايع متصل به فشار رگي

-رهيافت دوم حذف كوپلاژ مايع با استفاده از يك حسگر در نوك سوند بنام حسگر فشار داخل رگي (Intravascular)

-حسگرها شامل: SG، LVDT، اندوكتانس و خازن متغير، الكترونيك‌نوري، پيزوالكتريك، و قطعات نيمه‌هادي

حسگرهاي بيرون رگي (Extravascular)

-ساخته‌شده از يك سوند متصل به يك شير سه‌وضعيتي و بعد حسگر فشار

-سيستم حسگر-سوند، پرشده از محلول قند-نمك، ريختن محلول جهت جلوگيري از لخته شدن خون در نوك

-انتقال فشارخون از طريق سوند ستون مايع به حسگر و سرانجام، ديافراگم

اسلاید ۴ :

حسگرهاي درون رگي (Intravascular)

-حذف اتصال هيدروليك بين منبع فشار و حسگر از طريق حسگرهاي نوك-سوندي

-اتصال هيدروليك موجب محدوديت پاسخ‌فركانسي سيستم حسگر-سوند بدليل ايجاد تاخير

-حسگرها شامل: Bonded SG با ديافراگم انعطاف‌پذير و سوند F 5 (مقياس فرانسوي براي قطر با اندازه تقريبيmm 0/33 براي هر واحد، F 5 سوند با قطر بيروني mm 1/67)

-عيب اين حسگرها گرانتر بودن و احتمال شكستن پس‌از چند بار استفاده، حسگر فيبر نوري در اندازه قابل قياس با SG و ارزانتر، اما متاسفانه فاقد روشي‌معمول براي اندازه‌گيري فشار بدون يك حسگر فشار ثانويه و ملزومات ديگر

-استفاده از حسگر فیبر نوری برای اندازه‌گیری in vivo در داخل بدن انسان، تغییر غشاء فلزی نازک در اثر فشارخون

-حسگر فیبر نوری جهت اندازه‌گیری فشار داخل جمجمه در نوزاد از طریق ملاج قدامی

حسگرهاي فشار یکبارمصرف

-حسگرهای یکبارمصرف جهت جلوگیری از انتقال عفونت و ارزانتر با قابلیت اطمینان بیشتر

اسلاید ۵ :

-امپدانس خروجی بالای این حسگرها، نیاز به یک مانیتور با امپدانس ورودی بالا

۱- تحلیل هارمونیکی شکل‌موج فشارخون

-تحلیل فرکانسی پالس شریانی حاوی اطلاعات بیشتر از خواص آن

اسلاید ۶ :

۳- خواص دینامیکی سیستم‌های سنجش فشارخون

-اهمیت فهم خواص دینامیکی سیستم سنجش فشار در دقت پویای فشار سنجیده‌شده

سیستم الکتریکی مشابه

-استفاده از روش مدلسازی پارامتری تکه‌ای در تقریب سیستم حسگر-سوند

-حرکت مایع از نوک سوند به سمت حسگر از طریق سوند با افزایش فشار موجب انحراف دیافراگم و حس شدن با یک سیستم الکترومکانیکی

-نمایش خواص سکون، اصطکاک، و کشسانی مایع بترتیب با سلف، مقاومت، و خازن

-حسگر نیز دارای خواص مشابه مایع، ولی دیافراگم دارای خاصیت کشسانی

-خازن دیافراگم بزرگتر از حسگر و سوند، مقاومت و سلف حسگر ناچیز، مدل ساده شامل خازن دیافراگم-مقاومت و سلف سوند

-RC مقاومت مایع سوند برحسب اختلاف فشار قسمت تحت مدل (ΔP , Pa) و نرخ جریان مایع (F , m3/S)، و یا سرعت متوسط (m/S) و سطح مقطع سوند (m2)

اسلاید ۷ :

-مقدار RC  قابل محاسبه برحسب طول سوند (L , m)، شعاع سوند (r , m)، و ویسکوزیته مایع ( η , Pa×S)

اسلاید ۸ :

-LC مایع سوند در ابتدا ناشی از جرم مایع، برحسب شتاب مایع (a, m/S2)

-m جرم مایع برحسب kg، ρ چگالی مایع برحسب kg/m3

-طول سوند درازتر و قطر آن کمتر در قیاس با حسگر، لذا اندوکتانس و مقاومت حسگر در برابر سوند قابل صرفنظر

-ظرفیت خازنی دیافراگم برابر است با

-Ed حجم کشسانی دیافراگم حسگر، باتوجه به مدار معادل ساده، بازای vi بعنوان فشار ورودی مقدار vo فشار دیافراگم

اسلاید ۹ :

-اثر حبابچه کاهش فرکانس میرایی و افزایش ضریب میرایی، کاهش فرکانس میرایی موجب اغتشاش فرکانس بالا در شکل‌موج فشارخون

۴- اندازه‌گیری پاسخ سیستم و تاثير پارامترهاي آن روي پاسخ

-تکنیک پاسخ‌پله‌گذرا، ساده‌ترین روش برای اندازه‌گیری پاسخ سیستم حسگر-سوند

-روش دقیقتر، اما پیچیده‌تر با تجهیزات ویژه، اندازه‌گیری پاسخ فرکانسی

پاسخ‌پله‌گذرا

-اعمال یک ورودی ناگهانی به فشار سوند و ثبت نوسانات میراشونده سیستم

-پاسخ‌پله‌گذرا نشان‌دهنده یک سیستم مرتبه دوم

-تعیین ضریب و فرکانس میرایی از روی دامنه و زمان بین پیکهای متوالی

تاثیر پارامترهای سیستم روی پاسخ

-ارتباط خطی بین فرکانس طبیعی میراشونده و طول سوند با رابطه ۱/(L)1/2

-ارتباط خطی بین فرکانس طبیعی میراشونده و قطرداخلی سوند

-جنس سوند، خمیدگی و پیچش سوند، و سوراخ سوزن موثر در فرکانس پاسخ

اسلاید ۱۰ :

۵- پهناي‌باند مورد نياز براي سنجش فشارخون

-باند فرکانسی لازم جهت عدم اغتشاش در مشخصات دامنه و فاز در شکل‌موج فشارخون

۶- اغتشاش در شكل‌موج فشار

-وابسته بشکل نامناسب پاسخ فرکانسی سیستم حسگر-سوند

-اغتشاش زیرمیرا موجب تخمین اضافی فشار در تشخیص نادرست بیماری تنگی دریچه‌های  قلبی (Aortic-valve stenosis)

-پاسخ فوق‌میرا ناشی از حباب‌های بزرگ هوا یا لخته خون در نوک سوند

-خم‌شدن و حرکت لرزشی سوند ناشی از جریان پالسی در اتصال به شریان بطنی موجب نوسان فرکانس پایین؛ کاهش این خطا با استفاده از سوند سفت یا قراردادن سوند در ناحیه با سرعت آهسته جریان خون

۷- سيستم‌هاي اندازه‌گيري فشار وريدي

-فشار وریدی یک پارامتر مهم در تشخیص عملکرد بستر مویرگی و قلب راست

-فشار وریدهای کوچک کمتر از فشار مویرگی و انعکاس‌دهنده فشار مویرگی

-فشار ورید ریوی (داخل سینه‌ای) مبین فشار دیاستول پرشدن بطن راست