لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت فيزيك عمومی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت فيزيك عمومی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

فیزیک چیست ؟

فيزيك چيست؟ فيزيك, بنيادي ترين علم فيزيكي با اصول اساسي جهان سروكار دارد و پايه اي است كه علوم فيزيكي ديگر مانند نجوم, شيمي, زمين شناسي بر آن بنا نهاده شده است.

زيبايي فيزيك در سادگي نظريه هاي بنيادي آن و نيز تعداد كم اصول بنيادي, معادلات و فرضيه هاي  آن كه نظر ما را درباره جهان اطراف گسترش مي دهد قرار دارد.

فيزيك با رفتار و اجزاي سازنده ماده و برهم كنشهای آن در بنيادي ترين سطوح سروكار دارد و شامل دو شاخه فيزيك كلاسيك و فيزيك جديد مي باشد.

فيزيك كلاسيك   شامل سه شاخه عمده زير است:

۱- مكانيك: كه در آن حركت اجسام مادي بررسي مي شود .

۲- ترموديناميك: كه به مطالعه حرارت, دما و رفتار انبوهه هاي ذرات مي پردازد.

۳- الكترومغناطيس: كه به مطالعه نظريه هاي الكتريسيته, مغناطيس و امواج الكترومغناطيسي مي پردازد.

فيزيك جديد   كه از اول قرن بيستم بوجود آمد و شامل مباحث زير است:

۱- نسبيت – كه رفتار ذراتي كه با سرعتهاي بسيار بالا حركت مي كنند بررسي مي كند

۲- مكانيك كوانتمي – كه رفتار ذرات را در سطح بسيار ريز (زير ميكروسكپي) بررسي مي كند.

۴- نسبيت عام: نظريه اي كه نيروي گرانشي را به خواص هندسي فضا مربوط مي كند.

كليه پديده هاي فيزيك را مي توان بر حسب چهار  نيروي گرانشي, الكترومغناطيسي, قوي و ضعيف توضيح داد.

اسلاید ۲ :

محدوده فیزیک پایه یک :

lفیزیک کلاسیک:

ç   مکانیک : اجسام چگونه و چرا حرکت می کنند؟

ç  از نظر نظریه کلاسیک :

»اجسام   نه خیلی سریع حرکت می کنند:   (v << c)

»نه خیلی کوچک هستند:   (d >> atom)

lبیشتر مواردی که در زندگی روزمره با آن برخورد می کنیم را می توانیم برحسب :

ç  مسیر یک توپ بیس بال

ç  مدار سیاره ها

ç   وغیره

بیان کنیم .

اسلاید ۳ :

فيزيك چيست ؟

فيزيك علم اندازه گيري است و با رفتار و اجزاي سازنده ماده وبرهمكنشهاي

آن در بنيادي ترين سطوح سرو كار دارد .

قلمرو آن از درون هسته اتم تا ابعاد كهكشانها ست و به مشاهدات و چگونگي

انجام رويدادها مي پردازد .

اسلاید ۴ :.

سه شاخه عمده فيزيك كلاسيك

مجموعه موضوعاتي كه بين سالهاي ۱۶۰۰ تا ۱۹۰۰ در علم فيزيك تدوين شد فيزيك كلاسيك ناميده مي شود و شامل سه شاخه عمده است :

۱- مكانيك كلاسيك

۲- ترمو ديناميك

۳-  الكترو مغناطيس

اسلاید ۵ :

مواردي كه در هر يك از شاخه هاي عمده فيزيك كلاسيك مورد بررسي قرار       مي گيرند :

۱- حركت ذرات و شاره ها در مكانيك كلاسيك

۲- مطالعه دما ، انتقال گرما و خواص مجموعه ذرات در ترمو ديناميك

۳-  الكتريسيته و مغناطيس و امواج الكترو مغناطيس و اپتيك در الكترو مغناطيس

اسلاید ۶ :

نظريه هاي مهمي كه در فيزيك جديد از اوايل قرن بيستم شكل گرفت :

۱- نسبيت خاص ( توضيح رفتار ذرات با سرعتهاي بسيار زياد )

۲- مكانيك كوانتومي ( توضيح دنياي بسيار كوچك يا زير  ميكروسكوپ در رابطه با رفتار اتمها و ذرات درون آنها )

۳-  نسبيت عام ( ارتباط نيروي گرانشي به خواص هندسي فضا )

اسلاید ۷ :

فيزيكدانها تمام پديده هاي فيزيكي را امروزه بر حسب چهار نوع نيرو يا برهمكنش توضيح مي دهند :

۱- گرانشي

۲- الكترو مفناطيسي

۳- قوي

۴- ضعيف

اسلاید ۸ :

      مدلها٬ نظریه هاوقوانین

مدلها :تصویرهای ذهنی خیلی مفیدی هستند که به

کمک آنها می توان آنچه که در یک سیستم جریان

دارد ومستقیما به احساس در نمی آ ید ٬را مجسم کرد.

مثال: مدل سیاره ای اتم

نظریه: به مدلی که در تمام کاربردهایش موفق باشد

مثال ۱:نظریه موجی نور.

مثال۲: نظریه نسبیت خاص.

اسلاید ۹ :

قانون علمی آنچه را که در طبیعت به طور عام اتفاق

می افتد٬توصیف می کند.

مثال۱: قوانین حرکت نیوتن.

مثال۲: قانون گرانش نیوتن.

اهمیت آزمایش:

اعتبار مد لها٬ نظریه ها و قوانین را آزمایش تعیین

می کند.

اسلاید ۱۰ :

توجه: اگر در یک آزمایش قابل تکرار و با کیفیت

خوب پدیده ای مشاهده شود٬ بدون در نظر گرفتن

این که چقدر عجیب به نظر برسد ٬آن چیز واقعیت

دارد.