لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت فيزيولوژي در فوتسال توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت فيزيولوژي در فوتسال قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

منظور از فيزيولوژي ، در واقع تغييرات نسبتا پايدار است که در اثر تمرين در ساختمان بدن و عملکرد آن رخ مي دهد. تمرين اثرات آني و دراز مدتي را بر روي عمل بافتها ، اعضاء و دستگاه هاي بدن دارد که اين اثر آني از طريق تغييرات فيزيولژيکي داخلي بدن رخ مي دهد.

اثرات آني شامل تغييراتي در ضربان قلب ، تنفس ، حرارت بدن و … است و اثرات دراز مدت نيز شامل تغييراتي در بازده قلبي ، توده عضلاني ، حجم تنفسي و … مي باشد.

ورزش شامل ۹۹ درصد آمادگي و ۱ درصد اجرا است. اين جمله مؤيد اين مهم است که تمرينات آمادگي بدني و تغييرات فيزيولوژکي حاصل آن ، بخش بسيار مهم ورزش است که مربيان و معلمان ورزش مي بايست در آن نهايت دقت را داشته باشند .

اسلاید ۲ :

در رشته ورزشي فوتسال نيز آمادگي ، سيستم انرژي و همچنين آمادگي جسماني به شکل اختصاصي

 مي باشد و نمي توان تمرينات رشته ورزشي ديگر حتي فوتبال را براي فوتسال بکار برد. اين تغييرات

 فيزيولوژيکي در اثر تمرين حاصل مي شود.

تمرين فرايندي تدريجي و آهسته است و هيچ گونه شتابزدگي در آن جاي ندارد. بنابر تعريف دکتر

نرفردريک ((تمرين ، ورزش ملايمي است که قابليت انطباق پذيري بدن را در مقابل فشارهاي وارده

 به تدريج و بطور مستمر افزايش مي دهد.))

متوجه مي شويم که تمرين بيش از اندازه و فشار بيش از حد نه تنها عملکرد را بهبود نمي بخشد

بلکه ورزشکار را دچار عارضه بيش تمريني مي کند که موجب باز داري او خواهد شد.

اسلاید ۳ :

اصول تمرين :

در تمرين اصولی طراحي شده که پیروي از اين اصول مي تواند مربيان و رزشکاران را در رسيدن

 به قله پيروزي کمک کند .

اصل ويژگي تمرين

از مهمترين نکاتي که مربيان و ورزشکاران در تمرينات بايد توجه کنند اصل ويژگي تمرين است

در گذشته خيلي از ورزشکاران حتي در سطح بالا بدون آنکه از نيازمندي هاي ورزش خود با خبر

 باشد مسافت هاي طولاني مي دويدند يا اينکه در تپه ماهورها مشغول بدنسازي بودند .

اسلاید ۴ :

ورزشکاران در رشته ورزشي فوتسال با توجه به نيازمندي خاصي که در زمينه سيستم انرژي

 (۵۰ درصد هوازي و ۵۰ درصد بي هوازي) و عضلات درگير ( عضلات اندام تحتاني و شکمي)

و نوع مهارتهاي ويژه اين رشته ورزشي ( دريبل ، شوت ، رفت و برگشتهاي کوتاه و سريع و … )

وجود دارد مي بايست برنامه تمريني خاصي را پيگيري کنند که تمام نيازمنديهاي اين ورزش را

 شامل شود، به همين خاطر است که با وجود نيازمندي بازيکن فوتسال به توان ، نبايد برنامه

 تمريني مقاومتي وزنه برداران را براي آنان در نظر گرفت و يا با وجود نيازمندي آنها به استقامت

 نبايد انتظار داشت بازيکن فوتسال چندين کيلومتر را بدود.

اسلاید ۵ :

در يک جمله مي توان چنين گفت که اصل ويژگي تمرين به اين مسئله تاکيد دارد که تمرين بايد به دستگاه هاي فيزيولوژيکي که براي عملکرد ورزش بهينه خاص آن ورزش اهميت دارند ، فشار وارد کند تا بتوان به سازگاريهاي ويژه تمرين دست يافت. بنابراين در تمرينات آمادگي بدني بهتر است علاوه بر تکيه بر سيستم انرژي تمرين را متناسب با احتياجات تکنيکي و تاکتيکي ورزش مورد نظرتان طراحي کنيد.  

اسلاید ۶ :

دستگاه هاي انرژي

بدون شک هر کدام از ما تعريف خاصي از انرژي داريم : واژه هايي مثل نيرو، توان، قدرت، زور، حرکت

اگر چه اين واژه ها کم و بيش مي توانند بيان کننده معناي انرژي باشند اما مهمترين تعريف از

انرژي که براي همگان قابل قبول است مي توان گفت: ((ظرفيت انجام کار را انرژي گويند.))

انرژي به شش حالت وجود دارد: شيميايي ، مکانيکي ، حرارتي، نوراني ،  الکتريکي ، هسته اي .

اما آنچه مد نظر ما در ورزش است انرژي شيميايي مي باشد که در ترکيبات شيميايي مختلف

از جمله انواع غذاها وجود دارد.

اسلاید ۷ :

ترکيبي که بدن به عنوان سوخت اصلي جهت کار مورد استفاده قرار مي دهد .مولکول پرانرژي است بنام

 آدنوزين تري فسفات (ATP) . اين ترکيب پيچيده داراي ۳ پيوند پر انرژي فسفات است که در اثر

شکستن آخرين گروه فسفات ، انرژي جهت انجام کار توليد مي شود . اين ترکيب در تمام سلول هاي

عضلاني بشکل هاي مختلف ذخيره اي وجود دارد ( مانند تري گليسريد ، گليکوژن و …) در اثر شکستن

 پيوند فسفاتي آن حدود ۷۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ کالري انرژي آزاد مي شود که نماينده منبع انرژي آني و فوري

 است که مي تواند به عنوان منبع سوخت مورد استفاده عضلات قرار گيرد.

 در بدن نيز دستگاه مجهز وجود دارد که اين ترکيب را ساخته و منجر به ذخيره آن مي شود. چون اگر قرار

 بود انرژي ذخيره اي بدن بعد ازمصرف دوباره سازي نشود طي مدت بسيار کوتاهي حيات مختل می شد.

اسلاید ۸ :

  • اولين و ساده ترين دستگاه توليد انرژي دستگاه ATP-PC يا فسفاژن است. اين دستگاه براي

دوباره سازي  ATP فقط يک سوبسترا دارد و آن ترکيب فسفوکراتين است و براي اين کار احتياج  به

O2 ندارد و از سيستم هاي توليد انرژي –  بي هوازي محسوب مي شود. فسفوکراتين همانند ATP

در عضلات در دسترس قرار دارد. همانند آن گروه فسفات پر انرژي است که با شکستن پيوند گروه

فسفات انرژي آزاد شده  هم در دوباره سازي ATPبکار گرفته مي شود. دوباره سازی فسفوکراتين

 در دوره برگشت به حالت اوليه در انرژی آزاد شده ATP به کارگرفته می شود.   

  • دستگاه دوم توليد ATP که اين نيز بي نياز به اکسيژن است دستگاه اسيد لاکتيک است . سوبستراي

 مورد نياز در اين سيستم گليکوژن است .

  • دستگاه سوم که براي توليد ATP از اکسيژن استفاده مي کند دستگاه هوازي مي باشد سيستم توليد انرژي چربي و کربوهيدرات مي باشد.

اسلاید ۹ :

مکانيسم کلي اين ۳ دستگاه يکسان است به طوري که انرژي آزاد شده از مواد غذايي درترکيب

 با مولکول ADP به ATP تبديل مي گردد. در ورزش نيز بسته به نوع فعاليت و مهارت هر کدام

 از سه دستگاه سهم بسزايي در توليد ATP دارند.

براي آماده سازي ورزشکار مي بايست او را در تمرين در شرايطي قرار دارد تا بتواند از سيستم هاي

 توليد انرژي که در شرايط مسابقه از آن استفاده مي کنند ، کار بکشد و آن را آماده سازد.

اسلاید ۱۰ :

دسـتگاه هاي انـرژي در فوتسـال

 فوتسال جزء رشته هايي است که براي کسب انرژي از تداخل هرسه دستگاه کمک مي گيرد.     

 فسفاژن :

در اين رشته ورزشي دستگاه فسفاژن در برخي از مهارت ها براي کسب انرژي ايفاي نقش مي کند.

همان طور که مي دانيم دستگاه هاي هوازي فسفاژن به علت عدم پيچيدگي و دسترسي آسان اولين

سيستم انرژي است که در فعاليت هاي کوتاه مدت چند ثانيه يي (۱ تا ۶ ) وارد عمل مي شود.

علت محدوديت زماني اين دستگاه محدوديت فسفوکراتين در عضله است. مهارت هايي نظير شوت

ناگهاني و يا رفلکس هاي دروازبان و يا جهيدن و پرش براي ضربه سر مي تواند مثال هايي باشد که

در طي بازي يک فوتساليست با آن مواجه است.