لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت فیزیک پایه ۱( مکانیک) توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت فیزیک پایه ۱( مکانیک) قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

هدفهای کلی درس

آشنایی با:

فیزیک ، مفهوم، مدل ، قانون ونظریه

بردارها: ضرب نرده ای وبرداری

ا نواع حرکت: یک بعدی و دوبعدی

حرکت سقوطی آزاد و دایره ای

حرکت نسبی

دینامیک ذره : قوانین نیوتن و اصطکاک

مفاهیم کار ، انرژی وتوان

پایستگی انرژِ ی : نیروهای پایستارو غیر پایستار

انرژی جنبشی و پتانسیل

تکانه خطی و قانون پایستگی تکانه خطی

سیستم ذرات : مرکز جرم ، حرکت مرکز جرم

دوران جسم صلب حول محورثابت : سینماتیک دورانی

دینامیک دورانی :تکانه زاویه ای و پایستگی آن

گرانش : قانون گرانش نیوتن

حل مسائل فیزیک مکانیک

 

اسلاید ۲ :

پیش آزمون دوران

شخصی بر لبه خارجی سکویی که با سرعت زاویه ای  w می چرخد ایستاده است.  اوتوپی در دست دارد و آنرا رها می کند.  با نگاه از بالا کدام یک مسیر توپ رانشان می دهد؟

اسلاید ۳ :

پاسخ:

درست قبل از رها شدن مسیر توپ مماس بر  دایره ای است که روی آن حرکت می کند.

اسلاید ۴ :

ادامه…

بعداز رها شدن در همان راستای مماس بر دایره به حرکت خود ادامه می دهد زیرا نیرویی وجود ندارد که مسیر آنرا تغییردهد.

اسلاید ۵ :

تکانه زاویه ای :تعریف

برای یک سیستم ذره ای نشان دادیم :

   
  تکانه پایستار است اگر:
 

مشابه زاویه ای این کمیت کدام است؟؟

 

مشابه نیروی F گشتاور است  

مشابه دورانی تکانه  p که تکانه زاویه ای نامیده می شود چنین تعریف می کنیم

 

اسلاید ۶ :

تعاریف…

آهنگ تغییر تکانه زاویه ای   را درنظر بگیرید :

اسلاید ۷ :

تکانه زاویه ای یک جسم صلب حول یک محورثابت

توزیع صلبی از نقاط مادی که در صفحه x-y حول محور z می چرخند مطابق  شکل زیر در نظر بگیرید.  تکانه زاویه ای کل مجموع تکانه های زاویه ای ذرات تشکیل دهنده سیستم است:

اسلاید ۸ :

تکانه زاویه ای یک جسم صلب حول یک محورثابت

به طور کلی برای جسمی که حول محور ثابت  (z) می چرخد می توان نوشت

  Z = I w                                                          

جهت   Z از قانون دست راست مشابه    w  بدست می آید.

از نظر سادگی اندیس  Z حذف می کنیم,
ومی نویسیم : = I w

اسلاید ۹ :

مثال : دو دیسک

یک دیسک به جرم  M وشعاع R حول محور  z با سرعت زاویه ای  wiمی چرخد.  دیسک مشابه دیگری که نمیچرخد را روی آن قرار می دهیم.  اصطکاکی بین این دو دیسک وجود داردو سرانجام با سرعت زاویه ای ,   wf    می چرخند.

اسلاید ۱۰ :

ابتدا فرض کنید که گشتاور خارجی براین دو دیسک وارد نمی شود.

çتکانه زاویه ای پایستار می ماند!

درابتدا تکانه زاویه ای فقط مربوط به دیسک پایین است