لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرایی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرایی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

سرفصل مطالب-بخش اول

 ویژگی های قانون مناقصات

 فرآیند برگزاری مناقصات

 ارزیابی فنی بازرگانی

 عدم الزام مناقصات

اسلاید ۲ :

تعاریف

—مناقصه فرآیندی است رقابتی برای تامین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت متناسب پیشنهاد کرده باشد واگذار می گردد.

 

  

اسلاید ۳ :

مفهوم و اهمیت مناقصه و مزایده

—مزایای رعایت قانون

—نظم در جامعه

—تسهیل کننده روابط فردی

—موجبات آرامش خاطر عمومی

—جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی

—حفظ حقوق دولت ، ملت و بیت المال

—

اسلاید ۴ :

مشمولین قانون برگزاری مناقصات

—قوای سه گانه ج.ا.ا

—موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که از بودجه کل کشور استفاده می نمایند.

—موسسات عمومی،بنیادها و نهاد های انقلاب اسلامی،شورای نگهبان قانون اساسی.وشهرداریها و….

—دستگاه ها و واحد هاییکه قانون خاص دارند واز قوانین عام نیز تبعیت می کنند نظیر

وزارت جهاد کشاورزي، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترشو

نوسازي صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوري اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی ایران،

سازمان صدا و سیماي جمهوري اسلامی ایران و شرکتهاي تابعه آنها موظفند در برگزاري مناقصه مقرراتاین قانون را رعایت

کنند.

اسلاید ۵ :

قانون خاص است که فقط برای معاملات دولتی کاربرد دارد.

به منظور تعیین روش و مراحل برگزاری مناقصات به تصویب رسیده است.

مناقصه : خریدار مال (یا اموال معین) وخدمات از طرف مامور رسمی به کمترین قیمتی که (متناسب باشد) از طرف فروشندگان پیشنهاد می شود.

مناقصه یک مسابقه است برای پیشنهاد ارائه کمترین قیمت و بهترین کیفیت.

منظور از معاملات در قانون (عقد یا قراردا دی که جنبه مالی و اقتصادی دارد) معاملات دولتی است که یک طرف آن دولت و طرف دیگر شخص حقیقی یا حقوقی می باشد.

اسلاید ۶ :

مشمولین بند ب ماده ۱ ق.ب.م).)۱ – مناقصه گزار

۲ – مناقصه گر (شخص حقیقی یا حقوقی که اسناد مناقصه رادریافت و در مناقصه شرکت می کند).

۳ – کمیسیون مناقصه.

۴– کمیته  فنی – بازرگانی.  

 

.۵ – هیات رسیدگی به  شکایات

۶ – هیات ترک تشریفات مناقصه.

اسلاید ۷ :

qرئیس دستگاه مناقصه گزار یا نماینده او

qذی حساب یا  بالاترین مقام مالی  دستگاه مناقصه گزار

qمسول فنی دستگاه مناقصه گزار یا واحدی که مناقصه به درخواست وی برگزار می شود.

qحضور ناظر از سوی شورای شهر در کمیسیون مناقصات شهرداریها الزامی است.

qکمیسیون با حضور هرسه نفر رسمیت دارد.

qتصمیمات با رای اکثریت است.

qاعضای آن در شرکتهای دولتی با انتخاب هیات مدیره است.

اسلاید ۸ :

معاملات کوچک: (کار پرداز یا مامورخرید با اخذ فاکتور به کمترین بهای ممکن).

معاملات متوسط: (کارپرداز یا مامور خرید با اخذ حداقل سه فقره استعلام کتبی – در صورت ممکن – باتایید مسول واحد تدارکاتی –عقد قرارداد یا   اخذ فاکتور).

معاملات بزرگ: (برگزاری مناقصه عمومی  ومحدود – یک مرحله ای یا دو مرحله ای).

  • وزارت امور اقتصادی و دارایی در ابتدای هر سال نصاب معاملات را براساس شاخص بهای کالا وخدمات ب.م. جهت تصویب به هیات وزیران پیشنهاد می نماید.سال۱۳۹۴-معاملات کوچک-۱۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ریال

اسلاید ۹ :

  • مناقصه عمومی – فراخوان از طریق آگهی عمومی – یک مرحله ای و  دو مرحله ای.
  • مناقصه محدود – به تشخیص ومسئولیت بالاترین مقام(باذکر ادله:دلیل فنی و بازرگانی- محدود بودن مناقصه گران صلا حیت دار – شرایط اضطراری) و ارسال گزارش و تایید بالا ترین مقام از طریق ارسال دعوتنامه برای مناقصه گران صلاحیتدار(ارزیابی کیفی شده –فهرست مناقصه گران صلاحیتدار وفهرست کوتاه  ) یک مرحله ای  و  دو مرحله ای –نیازی به انتشار آگهی نیست.

اسلاید ۱۰ :

مناقصه عمومی یا آزاد: از طریق آگهی بین مناقصه گران

—یک مرحله ای: ارزیابی شکلی و مالی واعلام برنده مناقصه و عقد قرارداد.

—دو مرحله ای:

الف – ارزیابی فنی – بازرگانی توسط کمیته فنی بازرگانی

ب – ارزیابی مالی واعلام برنده توسط کمیسیون مناقصه وعقد قرارداد.

                 

  1. مناقصه محدود: ازطریق دعوتنامه بین مناقصه گرانی که قبلا ارزیابی کیفی شده اند.

یک مرحله ای:

ارزیابی شکلی و مالی و اعلام برنده مناقصه وعقد قرارداد.

دو مرحله ای:

الف – ارزیابی فنی – بازرگانی توسط ک.ف.ب.                    

 ب  – ارزیابی مالی و اعلام برنده مناقصه.