لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت قوانين و مقررات اخلاقي در پژوهشهاي پزشكي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت قوانين و مقررات اخلاقي در پژوهشهاي پزشكي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

تحقيقات پزشکي :

 • اهداف

بهبود و ارتقاء روش هاي تشخيصي، درماني و پيشگيري

شناخت علت و نحوه ايجاد بيماري ها

 • روشهاي تحقيقاتي در علوم پزشکي

lکار آزمايي هاي باليني

lهمگروهي، مورد شاهدي

lتوصيفي، ….

lتجربي

lساير

 • در بيشتر موارد انسان و موجود زنده بطور مستقيم محور انجام پژوهشها مي باشند

اسلاید ۲ :

ضرورت انجام تحقيقات پزشکي

 • آيا انجام تحقيقات خواست مردم مي باشد؟
 • حفاظت از مردم در برابر آسيب هاي احتمالي وظيفه کيست؟
 • تعادمل بين نياز به تحقيقات و خطرات تحقيق همواره به عنوان يک اصل اساسي محور تصميمات است.
 • نقش تعيين ضوابط در حفاظت از آزمودني ها

اسلاید ۳ :

 قوانين مقررات تحقيقات پزشکي

 • ملي
 • بين المللي
 • سازماني
 • فردي

اسلاید ۴ :

قوانين مقررات بين المللي

l1947 بيانيه نورنبرگ

l1964 بيانيه هلسينكي

l  ۱۹۷۵  توكيو  (ژاپن)

l1983  ونيز  (ايتاليا)

l1989  هنگ كنگ

l1996 آفريقاي جنوبي

l2000 ادينبورو ( اسكاتلند)

l2002- واشنگتن (آمريکا)

l 2004- توکيو (ژاپن)

l 2008- سئول کره جنوبي

 

 

اسلاید ۵ :

International Ethical Guidelines
 for Biomedical Research Involving Human Subjects
راهنماي بين المللي اخلاقي تحقيقات زيست پزشکي بر روي آزمودني انساني

 • سازمان جهاني بهداشت (WHO)
  شوراي سازمان هاي بين المللي علوم پزشكي (CIOMS
 • اين راهنما تفسير بيانيه هلسينکي نيست بلکه دستورالعملي براي اجراي آن در كشورهاي مختلف است.

اسلاید ۶ :

WHO/CIOMS: The basic responsibilities of ethical review committees are:

to determine that all proposed interventions, particularly the administration of drugs and vaccines or the use of medical devices or procedures under development, are acceptably safe to be undertaken in humans or to verify that another competent expert body has done so;

to determine that the proposed research is scientifically sound or to verify that another competent expert body has done so;

to ensure that all other ethical concerns arising from a protocol are satisfactorily resolved both in principle and in practice;

to consider the qualifications of the investigators, including education in the principles of research practice, and the conditions of the research site with a view to ensuring the safe conduct of the trial; and

to keep records of decisions and to take measures to follow up on the conduct of ongoing research projects.

اسلاید ۷ :

WHO/CIOMS

Sanctions. Ethical review committees generally have no authority to impose sanctions on researchers who violate ethical standards in the conduct of research involving humans. They may, however, withdraw ethical approval of a research project if judged necessary. They should be required to monitor the implementation of an approved protocol and its progression, and to report to institutional or governmental authorities any serious or continuing non-compliance with ethical standards as they are reflected in protocols that they have approved or in the conduct of the studies.

 Failure to submit a protocol to the committee should be considered a clear and serious violation of ethical standards.

اسلاید ۸ :

راهنماي اخلاقي WHO/CIOMS

 • ملاحظات اخلاقي پژوهش بر آزمودني انسان
 • کميته هاي اخلاق
 • مطالعات با پشتيبان خارجي
 • رضايت اگاهانه
 • ايجاد انگيزه براي مشارکت در پژوهش
 • نحوه ارزيابي سود و زيان
 • گروههاي پر خطر و جمعيتهاي محروم
 • گروه شاهد در کار آزمايي باليني
 • محرمانگي
 • جبران خسارت
 • توانمند سازي براي بررسي اخلاقي
 • تعهدات پشتيبان خارجي براي تامين خدمات مراقبتي
 • …………

اسلاید ۹ :

قوانين و مقررات ملي

 • پژوهشگران بايد از ضوابط و مقررات اخلاقي ، حقوقي و قانوني كشورشان و نيز ضوابط بين المللي درباره پژوهش روي انسان آگاه باشند.
 • آيا ضرورتي دارد؟ ترجمه قوانين بين المللي کافي نيست؟
 • آيا با مقررات بين المللي (هلسينکي) تقابل دارد.
 • تاکيد بر قوانين داخلي و بومي کشورها
 • كدهاي ۲۶ گانه حفاظت آزمودني انساني در پژوهش هاي علوم پزشكي (خرداد ۱۳۷۹)

اسلاید ۱۰ :

کدهاي ۲۶ گانه

lرضايت آزمودني (۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۲۲، ۲۴، ۲۵ )

lسود و زيان (۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶)

lجبران خسارت (۶، ۱۹)

lرازداري (۱۷)

lانتخاب آزمودني، گروههاي خاص (۴، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۱۶)

lارائه اطلاعات داروها (۱۸)

lرعايت حقوق مادي، معنوي آزمودني، پژوهشگر و سازمان مربوطه (۷)

lرعايت موازين ديني و فرهنگي آزمودني و جامعه (۲۰)

lملاحظات ديني ما در پژوهش کدامند؟