لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت قوانين و مقررات در پرستاری توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت قوانين و مقررات در پرستاری قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

 قانون يك سري از مقررات يا سنت‌ها است كه فعاليت را كنترل، و اداره مي‌كند

اسلاید ۲ :

سازمان‌هاي نظارت قانوني

چهار سازمان قانوني مهم، جهت كنترل كاركنان مراقبت‌هاي بهداشتي به شرح ذيل مي‌باشد:

الف) دادگاه‌هاي حقوقي  

ب) دادگاه‌هاي جنايي

ج) دادسراي انتظامي

د) هيات‌هاي بدوي انتظامي

اسلاید ۳ :

ماده ۳۵:
هيات‌هاي بدوي انتظامي

 الف) يك نفر قاضي به معرفي رئيس دادگستري شهرستان‌ها براي شهرستان مربوطه

 ب) مسئول پزشكي قانوني شهرستان مربوطه يا نماينده

 ج) پنج نفر از پزشكان شهرستان مربوطه

 د) يك نفر از دندانپزشكان شهرستان مربوطه

 ه) يك نفر از دكترهاي داروساز شهرستان مربوطه

اسلاید ۴ :

 و) يك نفر از متخصصين علوم آزمايشگاهي و يا دكتراي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي شهرستان مربوطه

 ز) يك نفر از كارشناسان پروانه‌دار گروه پزشكي يا بالاتر شهرستان مربوطه

 ح) يك نفر پرستار به پيشنهاد سازمان نظام پرستاري

 ط) يك نفر از ليسانيسه‌هاي گروه مامايي و بالاتر شهرستان مربوطه

 

 

اسلاید ۵ :

 جرم: هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد (عمل مثبت يا منفي كه قانون آن را منع كرده است) و براي ارتكاب آن مجازاتي مقرر شده باشد. در امور اداري، مستخدم دولت ممكن است ،مرتكب سه نوع جرم و تقصير گردد:

 جرم عمومي

 جرايم مختص به مستخدمين دولت

 تقصيرات و تخلفات انضباطي.

اسلاید ۶ :

 خطا: در لغت به معني نادرست، ناراست، ضدصواب و گناهي كه از روي عمد نباشد، در اينجا منظور، خطا در حين انجام وظيفه است؛ خطا در اصطلاح حقوقي مقابل عمد است.

 خلاف (Offense ) در لغت به معني ناسازگاري كردن، مخالفت، ناحق، دروغ، سرپيچي و در اصطلاح حقوق عبارت است از، نوعي از جرايم كه ماهيت آنها مخالفت با نظامات عادي است

اسلاید ۷ :

 تخلف (Infringement ) در لغت به معني سرپيچي، روگرداني، خلاف كردن، خلاف گفته يا پيمان خود عمل كردن، آمده است ؛و در اصطلاح حقوقي به معني عدم انجام تعهد يا تأخير انجام تعهد

اسلاید ۸ :

 تخلف انضباطي (( Disciplinary نقض مقررات صنفي به وسيله يك نفر از افراد صنفي، مانند صنف پزشكان، وكلا و قضات، تخلف انضباطي ناميده مي‌شود.

 مسئوليت Responsibility ))در لغت به معني ضمانت، تعهد، مواخذه، موظف بودن به انجام كاري، متعهد بودن است.

اسلاید ۹ :

 غفلت: خطايي است كه از اهمال و فراموشي و بي‌توجهي و بي‌اعتنايي و به عبارت ديگر ترك فعل ناشي مي‌شود. منظور از غفلت خودداري از امري است كه مرتكب مي‌بايست به آن اقدام نموده باشد. بنابراين معناي اصطلاحي غفلت همان بي‌مبالاتي است.

اسلاید ۱۰ :

 – قصور(Failure ) :در لغت به معنی عاجز گرديدن، باز ايستادن، واگذاشتن كاري از روي عجز و درماندگي است. در اصطلاح حقوقي عبارت است از ترك يك قانون الزامي بدون اينكه مسامحه‌اي در آن شده باشد