لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت كارآفريني پروژه موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت كارآفريني پروژه موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

۱۳۰۴ –  نخستين قانون اوزان و مقياسها به تصويب مجلسين رسيد .

۱۳۳۲ موسسه استاندارد در قالب يك اداره آزمايشگاهي به منظور كنترل كيفي كالاهاي صادراتي آغاز بكار كرد .

۱۳۳۹ –  قانون ” اجازه تاُسيس موسسه استاندارد ايران “ در شش ماده به تصويب مجلسين وقت رسيد.

۱۳۴۳ – آزمايشگاههاي واقع در شهر صنعتي كرج (محل فعلي) ضميمه شد و نام موسسه استاندارد ايران به ” موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران “ تبديل يافت.

۱۳۷۱ –  قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از مجلس شوراي اسلامي گذشت كه جايگزين كليه قوانين و مقررات قبلي موسسه شد.

۱۳۷۶ اصلاحاتي در قانون موسسه استاندارد اعمال شد .

اسلاید ۲ :

 

تعيين , تدوين و انتشاراستانداردهاي ملي ( رسمي ) به استثناي مواد دارويي

تعيين ويژگي كالاها و مقايسه آن با استانداردهاي مربوط ( به استثناي مواد دارويي )

اجراي سيستم بين المللي يكاها و كاليبره كردن وسايل سنجش

انگ گذاري و تعيين عيار فلزات گرانبها

تاًييد صلاحيت شركت ها و موسسات بازرسي كننده داخلي و خارجي (سورويانس), آزمايشگاهها , كارشناسان استاندارد و گواهي دهندگان نظامهاي سيستمهاي مديريت كيفيت و مديريت زيست محيطي

اعطاي جايزه ملي كيفيت ايران

مرجعيت صنعت جوش

اسلاید ۳ :

     و از جمله ماموريت هاي :

مشاركت در تدوين استانداردهاي بين المللي

انجام تحقيقات كاربردي به منظور تدوين استانداردهاي ملي , بالا بردن سطح كيفيت كالاهاي توليد داخلي , كمك به بهبود روشهاي توليد و كارآيي صنايع

نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري

كنترل كيفيت كالاهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري به منظور حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كالاهاي نامرغوب خارجي و كنترل كيفيت كالاهاي صادراتي به منظور حفظ بازارهاي خارجي

آموزش مستمر مسئولين كنترل كيفيت واحدهاي توليدي

 

اسلاید ۴ :

  شوراي عالي استاندارد

تركيب شوراي عالي استاندارد عبارت است از :

۱-  رئيس جمهور كه رياست شوراي عالي رابر عهده دارد.

۲-  معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي ، معاون رئيس جمهور ورئيس سازمان حفاظت محيط زيست

۳- وزراي صنايع و معادن , بازرگاني , بهداشت , درمان و آموزش پزشكي , ارتباطات و فنآوري اطلاعات , جهاد كشاورزي , دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح , علوم , تحقيقات و فنآوري , كار و امور اجتماعي , مسكن و شهرسازي , نفت و نيرو

۴-  دادستان كل كشور

۵-  رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

۶-  رئيس موسسه به عنوان دبير شوراي عالي استاندارد

۷-  دو نفر كارشناس در امور استاندارد كه به پيشنهاد رئيس موسسه و به حكم رئس جمهور براي مدت سه سال به اين سمت انتخاب مي شوند .

   رئيس موسسه

         رئيس  موسسه به پيشنهاد وزير صنايع و معادن و تصويب شوراي عالي و حكم رئيس جمهور براي مدت سه سال انتخاب مي شود .

اسلاید ۵ :

   اهم وظايف شوراي عالي استاندارد

      جلسات شوراي عالي استاندارد حداقل سالي يكبار به دعوت رئيس شوراي عالي تشكيل ميگردد كه وظايف اصلي آن بشرح زير است:

تعيين خط مشي و سياست ها

تصويب چارت سازماني و بودجه سالانه

تصويب آئين نامه هاي مالي ، اداري و استخدامي موسسه با رعايت قوانين و مقررات

تصويب اجراي استانداردهاي اجباري

 تصويب تعرفه كارمزد ارائه خدمات ساليانه و خدمات آزمايشگاهي ، تحقيقاتي و آموزشي و ساير تعرفه هاي مورد نياز

اتخاذ تصميم در باره تفويض قسمتي از اختيارات اجرائي به ساير سازمانها

اتخاذ تصميم در مورد همكاري در زمينه استاندارد با سازمانهاي علمي و موسسات مشابه خارجي در چارچوب مقررات كشوري

اسلاید ۶ :

 • بالغ بر ۱۲۰ آزمايشگاه در ستاد كرج و نزديك به ۳۰۰ آزمايشگاه در استان ها مستقر مي باشد.
 • بالغ بر ۳۰ آزمايشگاه مستقر در مبادي ورودي و خروجي
 • آ‌‌زمايشگاه هاي احداث شده در استان هاي مرزي از جمله شهرهاي : سرخس، خوي، گناوه، آستارا، جلفا ، دو غارون و بندر شهيدرجائي بندرعباس كه نياز به تجهيز دارند.
 • طرح هاي توسعه و ايجاد از جمله مجموعه آزمايشگاهي در فرودگاه امام خميني و محور ترانزيتي چابهار

اسلاید ۷ :

   تدوين استانداردهاي ملي

۱- مراحل تدوين :

 • دريافت پيشنهادات از مراجع و مجامع علمي ، تخصصي . واحدهاي توليدي . خدماتي . انجمن هاي صنفي و مصرف كنندگان
 • تعيين الويت پيشنهادات با بررسي جوانب بهداشتي ، ايمني ، محيط زيست و اقتصادي
 • تعيين دبير
 • انجام تدوين در كميسيونهاي اوليه ، فني و نهايي با مشاركت افراد صاحبنظر . متخصصين . اساتيد دانشگاه . نمايندگان سازمانها و ارگانهاي ذينفع و ذيربط
 • تصويب در كميته هاي ملي استاندارد ذيربط مركب از نمايندگان واحدهاي توليدي . مصرف كنندگان، اساتيد دانشگاه . افراد صاحبنظر و متخصص
 • اعطاي شماره ملي
 • انتشار

توضيح : در حال حاضر اساس و پايه استاندارهاي ملي ، استانداردهاي بين المللي ISO  ، IEC ، ITU و CODEX مي باشد و در صورت عدم وجود استانداردهاي مزبور از استاندارد كشورهاي پيشرفته نظير DIN  آلمان ، BS انگلستان و JIS ژاپن استفاده مي شود .

   

اسلاید ۸ :

۲- عناوين كميته هاي ملي :

     در حال حاضر بر اساس مصوبه شوراي عالي استاندارد ۱۹ كميته ملي تدوين استاندارد در ارتباط با رشته هاي مختلف تخصصي بشرح زير ايجاد شده است :

  ۱- مهندسي برق و الكترونيك                                      

  ۲- مهندسي ساختمان و مصالح ساختماني

  ۳- خوراك و فرآورده هاي كشاورزي

  ۴- پوشاك و فرآورده هاي نساجي و الياف

  ۵- صنايع شيميايي و پليمر

  ۶- چوب و فرآورده هاي چوبي ، سلولزي و كاغذ

  ۷- مواد معدني 

  ۸- اوزان و مقياسها

  ۹- مهندسي پزشكي                                                      

  ۱۰- ميكروبيولوژي و بيولوژي    

`

  ۱۱- اسناد و تجهيزات اداري

  ۱۲- چرم و پوست و پايپوش

  ۱۳- مديريت كيفيت

        ۱۴- مكانيك و فلزشناسي

  ۱۵- مخابرات

       ۱۶- بسته بندي

  ۱۷- ايمني وسايل سرگرمي وكمك آموزشي      كودكان

        ۱۸- رايانه و فرآوري داده ها

  ۱۹- خودرو و نيروي محركه

 

اسلاید ۹ :

۳- تركيب اعضاء كميته هاي ملي :

 • نمايندگان موسسه استاندارد ( ۵ نفر )
 • نمايندگان توليد كنندگان ( ۵ نفر )
 • نمايندگان دستگاههاي كاربر ( ۵ نفر )
 • نمايندگان مصرف كنندگان ( ۵ نفر )
 • اساتيد دانشگاهها ( ۵ نفر )
 • صاحبنظران و متخصصين ( ۵ نفر )

;

توضيح : كميته هاي ملي با حضور حداقل نصف + ۱ رسميت يافته و با دو سوم آرا . پيش نويس تدوين ارائه شده به تصويب مي رسد  .

اسلاید ۱۰ :

۱- عضويت در كميته هاي فني و شوراي سازمان بين المللي استاندارد  :(ISO)

۱۳۵۷ –

 • عضويت در ۴۶ كميته فني اصلي و فرعي بعنوان عضو فعال (P)
 • عضويت در ۱۰۶ كميته فني اصلي و فرعي بعنوان عضو ناظر (O)
 • دو بار عضويت در شوراي ISO

۱۳۸۴

 • عضويت در۱۵۱ كميته فني اصلي و فرعي بعنوان عضو فعال (P)
 • عضويت در۱۲۲ كميته فني اصلي و فرعي بعنوان عضو ناظر (O)
 • عضويت در شوراي ISO (در سال ۸۳ انتخاب گرديد)