لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت كارآيي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت كارآيي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

نقاط آغازين در اقتصاد:
فرض هاي اوليه

 • اقتصاد: مطالعه چگونگي تخصيص منابع توليدي كمياب در ميان گزينه هاي رقيب و توزيع محصولات در ميان اعضاي جامعه
 • بنابراين، اقتصاد سلامت عبارت است از چگونگي تخصيص منابع كمياب براي توليد سلامت و چگونگي توزيع خدمات سلامت و خود سلامت بين افراد و گروههاي مختلف جامعه

اسلاید ۲ :

كميابي و هرينه فرصت

 • اقتصاد فرض مي كند كه منابع كمياب هستند، هرگز كافي نيستند و بنابراين بايد تصميم هاي بسيار دشواري گرفت. بنابراين، اقتصاد يكعلم شوماست.
 • تصميم براي استفاده از منابع كمياب در يك مورد مصرف خاص، ب ه معناي آن است كه اين منابع به مصرف ديگري نرسيده اند و بنابراين، منافع بالقوه آن مصارف ديگر از دست رفته اند.
 • مثال هاي هزينه فرصت: هزينه روي مراقبت هاي ردة سوم (tertiary care) در برابرمراقبت هاي بهداشتيدرماني اوليه
 • كميابي منابع در كنار هزينه فرصت بايد منابع در دسترس را با حداكثر كارآيي ممكن است مصرف كنيم.

اسلاید ۳ :

كارآيي

 • به فرض هميشگي بودن كميابي، بايد منابع را به بهترين وجه ممكن مصرف كنيم.

نياز داريم به ارزيابي و انتخاب ميان اقدام هاي مختلف، چه اين انتخاب ها صريحاً قيد شده باشند يا نه.

نياز داريم كه همه هزينه ها و هم نتايج گزينه هاي رقيب را ارزيابي كنيم.

 • تعريف كارآيي

بيشترينميزان منابع كمياب را به دست آوريم

Value for money,health volue for money 

اسلاید ۴ :

بازدهي هزينه
هزينهبازدهي هاي مختلف

   در نقطه A : نظام بطور كامل كارآ نيست:

۱- هزينه بازدهي فعلي را به حداقل برسانيد

۲- بازدهي را در هزينه فعلي حداكثر كنيد

۳- بازدهي را بالا ببريد، حتي اگر هزينه افزايش يابد

   در نقطه B : نظام بطور كامل كار است:

۴- هزينه ها و بهره وري را كاهش دهيد

۵- هزينه ها و بهره وري را بالا ببريد

  رفتار نابخردانه چه خواهد بود؟

۶- هزينه بالاتر، بهره وري كمتر

۷- هزينه بالاتر، بالا نرفتن بهره وري

اسلاید ۵ :

سه عنصر اصلي كارآيي

۱-  منابع را هدر ندهيد

از حداقل منابع براي رسيدن به بازده مطلوب استفاده كنيد.

كارآيي فني

مثال: ابعاد بيمارستان

۲-  هر بازده را با حداقل هزينه ممكن توليد كنيد (به حداقل رساندن هزينه )‏

  از نظر فني كارآ  رفتار كنيد و نهاده ها را طوري به كار بريد كه هزينه هاي هر واحد بازدهي به حداقل برسد

مثال: نيروي كار (L) ارزان و سرمايه (K) گران از L بيشتر و K كمتر استفاده كنيد.

۳- آن چيزهايي را به آن مقاديري كه مردم ارزش بيشتري بر ايشان قايلند، توليد كنيد Allocative efficiency — كارايي در تخصيص

اسلاید ۶ :

كارآيي: ”درست انجام دادن كارهاوانجام كارهاي درست

 • كارايي فني و به حداقل رساندن هزينه ها

<=” انجام درست كار

 • كارآيي در تخصيص

“Doing the right things” <=

–آيا كالاها و خدمات توليد شده، پاسخگوي نيازها هستند؟

تعيين ”كارهاي درست” يك مسئله ذهني (subjective)   است.

اسلاید ۷ :

مثال هايي از كارآيي

 • كارآيي فني؟
 • به حداقل رساندن هزينه ها؟
 • كارآيي در تخصيص؟

اسلاید ۸ :

پرسش: آيا توليد آنچه كه مصرف كنندگان مي خواهند، كارآ است؟

آيا كارآيي در تخصيص قادر به تأمين نيازهاي مصرف كنندگان است؟

 • نه لزوماً. اگر ميان ارزش هاي فردي و ارزش هاي اجتماعي و اگرايي داشته باشد، احتمال آن هست كه ارزش هاي فردي مصرف كنندگان منافع واقعي اجتماعي را منعكس نكند.
 • مثال: ايمن سازي
 • ايمن سازي در برخي از سطوح سبب ايمني جمعي و كاهش خطر ابتلا به بيماري مي شود. شايد برخي از افراد تقاضاي زيادي براي ايمن سازي نداشته باشند ولي جامعه، به عنوان يك تماميت، از ايمن سازي همان افراد ناراضي هم سود بسياري مي برد.
 • تقاضاي فردي ايمن سازي < تقاضاي اجتماعي ايمن سازي.

اسلاید ۹ :

نارسايي بازار

 • هنگامي كه منافع / هزينه هاي خصوصي برابر با منافع /هزينه هاي اجتماعي نيستند، نارسايي بازار به وجود مي آيد.
 • علل نارسايي بازار كدامند؟

عوارض خارجي (exernalitiesدر توليد: وقتي توليد يك كالا سبب هزينه / منافعي و راي توليد كننده شود (آلودگي ، عوراض خارجي منفي. ايمن سازي= عوارض خارجي مثبت)

عوارض خارجي در مصرف: آموزش منافعي براي جامعه مي آفريند كه بزرگتر از منافع شخصي افراد هستند (مشاركت در زندگي جمعي، شهروند خوب و …)

اسلاید ۱۰ :

نارسايي هاي رايج بازار سلامت

 • عوارض خارجي

در توليد

در مصرف 

 • عدم تقارن اطلاعات: توليد كنندگان (پزشكان) بيشتر از مصرف كنندگان (بيماران ) اطلاعات دارند. توليد در اقتصاد و سلامت