لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت كارگاه آموزشي آشنايي با مدل تعالي سازماني EFQM توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت كارگاه آموزشي آشنايي با مدل تعالي سازماني EFQM قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

تعالي سازماني و كاربردهاي آن

مدل تعالي سازماني EFQM

منطق امتيازدهي RADAR

اسلاید ۲ :

چرا سازمان‌ها از مدل EFQM استفاده مي‌كنند؟

ارائه تصويري واقعي از كيفيت فعاليت‌هاي سازمان

شناسايي حوزه‌هاي تمركز فعاليتهاي بهبود

ساماندهي طرحهاي بهبود در چارچوبي واحد

تشويق يادگيري از طريق بهينه كاوي داخلي و خارجي

درك محرك‌هاي موثر بر نتايج كسب و كار

مقايسه تطبيقي سازمان‌ها و ايجاد زبان مشترك

اسلاید ۳ :

مزاياي مدل تعالي سازماني

رشد و ارتقاي سطح يك سازمان در تمامي ابعاد

کسب رضايتمندي کليه ذينفعان

  ايجاد تعادل بين خواسته‌ها و انتظارات کليه ذينفعان

 تضمين موفقيت سازمان در بلندمدت

اسلاید ۴ :

ويژگي هاي مدل تعالي سازماني

برخورداري اين مدل از ديدگاه سيستماتيك و فراگير

توجه به مديريت مبتني بر فرآيندهاي سازماني

توجه ويژه به نتايج كسب شده توسط سازمان

ايجاد زمينه براي مشاركت گسترده كاركنان

شناسايي نقاط قوت و زمينه‌هاي قابل بهبود براي مديران ارشد

ارائه تصوير واقعي از فعاليت هاي سازمان در محيطي واقع بينانه

ترويج تبادل تجربيات درون و برون سازماني با بكارگيري ابزار بهينهكاوي (Benchmarking)

امكان استفاده از رويكرد خودارزيابي براساس مدل به منظور تعالي سازمان

اسلاید ۵ :

۱۹۸۸EFQM  شکل گرفت.

ماموريت اين بنياد به شرح زير است:

EFQM brings together organisations striving for Sustainable Excellence  “

EFQM سازمان هايي را كه براي تعالي پايدار در  تلاشند را گرد هم مي آورد.

 و

 چشم‌انداز آن عبارتست از:

  EFQM is the recognised leader in promoting and supporting the implementation of Sustainable Excellence

EFQM در ترويج و حمايت از پياده سازي تعالي پايدار به عنوان راهبر به رسميت شناخته مي شود.

اسلاید ۶ :

۱۹۹۱– مدل EFQM ارائه شد

 ۱۹۹۵– مدل نوع سازمانهاي عمومي طراحي و بکار گرفته شد

 ۱۹۹۶– مدل نوع  SME’s طراحي شد

 ۱۹۹۹– بازنگري و بهبود اساسي در مدل داده شد (مفهوم RADAR)

 ۲۰۰۱– ارائه ويرايش SME

 ۲۰۰۳– بازنگري در مدل ارائه شده در سال ۱۹۹۱

 ۲۰۱۰– بازنگري در مدل  و منطق رادار براي كليه بخش ها

اسلاید ۷ :

دستيابي به نتايج متوازن: سازمان‌هاي متعالي از طريق برنامه ريزي و دستيابي به مجموعه‌اي متوازن از نتايج كه نيازهاي كوتاه‌ مدت و بلند مدت ذي‌نفعان را برآورده كرده و يا در موارد مربوط فراتر مي رود، ماموريت خود را محقق ساخته و به سوي چشم انداز پيش مي‌روند.

ارزش افزايي براي مشتريان : سازمان‌هاي متعالي مشتريان را علت وجودي اصلي خود مي‌دانند و تلاش مي‌كنند تا از طريق در ك و پيش بيني نيازها و انتظارات آنها برايشان نوآوري و خلق ارزش نمايند. .

رهبري با دورانديشي، الهام بخشي و درستي : سازمان‌هاي متعالي رهبراني دارند كه آينده را به تصوير كشيده و آن را محقق مي‌سازند و به عنوان الگو براي ارزش‌ها و اخلاق سازماني، ايفاي نقش مي‌كنند.

مديريت به وسيله فرآيندها : سازمان‌هاي متعالي از طريق فرآيندهاي ساخت يافته و همسو با استراتژي‌ها و با بهره‌گيري از تصميم‌گيري مبتني بر واقعيت‌ها مديريت مي‌شوند تا نتايجي متوازن و پايدار خلق كنند.

اسلاید ۸ :

موفقيت از طريق كاركنان : سازمان‌هاي متعالي كاركنان خود را ارج مي‌نهند و فرهنگ توانمندسازي را براي دستيابي متوازن به اهداف سازماني و شخصي ايجاد مي‌كنند.

پرورش خلاقيت و نوآوري : سازمان‌هاي متعالي از طريق نوآوري مستمر و نظام‌مند و با هدايت خلاقيت ذي‌نفعان خود، ارزش و سطوح عملكردي فزاينده‌اي ايجاد مي‌كنند.

ايجاد شراكت‌ها : سازمان‌هاي متعالي براي كسب اطمينان از موفقيت دوجانبه، با انواع شركا روابط مبتني بر اعتماد را جستجو، ايجاد و حفظ مي‌كنند. اين شراكت‌‌ها مي‌تواند به طور مثال با مشتريان، جامعه، تامين كنندگان كليدي، نهادهاي آموزشي و سازمانهاي غير دولتي شكل بگيرد.

مسئوليت‌پذيري براي آينده‌اي پايدار : سازمان‌هاي متعالي الگوي ذهني مبتني بر اخلاق، ارزش‌هاي شفاف و بالاترين استانداردها را براي رفتار سازماني، درون فرهنگ خود جاي داده‌اند كه اين موارد آنها را قادر مي‌سازد تا براي پايداري اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي تلاش كنند.

اسلاید ۹ :

تعريف:

سازمان‌هاي متعالي رهبراني دارند كه:

 آينده را به تصوير كشيده و آنرا محقق مي‌سازند

 و همواره به عنوان الگو براي ارزش‌ها و اخلاق سازماني، ايفاي نقش مي‌كنند

و الهام بخش اعتماد هستند.

آنها انعطاف پذيرند و سازمان را قادر مي‌سازند تا براي حصول اطمينان از موفقيت مداوم سازمان، آينده را به موقع پيش بيني كرده و عكس العمل نشان دهد.

اسلاید ۱۰ :

زيرمعيارها:

۱a– رهبران ماموريت، چشم انداز، ارزشها و اخلاقيات را ايجاد كرده، توسعه داده و خود به عنوان الگو عمل ميكنند.

۱b– رهبران، سيستم مديريت سازمان و عملكرد آن را تعريف، پايش، بازنگري و هدايت كرده و بهبود ميدهند.

۱c– رهبران با ذينفعان بيروني فعالانه در تعامل هستند.

۱d– رهبران با همراهي كاركنان سازمان، فرهنگ تعالي را تقويت ميكنند.

۱e– رهبران اطمينان مييابند كه سازمان منعطف است و تحول در آن به صورت اثربخش مديريت ميشود.