لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت كارگاه برنامه ريزي و تدوين طرح درس توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت كارگاه برنامه ريزي و تدوين طرح درس قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

فراهم آوردن زمينه ي لازم براي

  (( خود ارزشيابي )) و (( خود بهسازي ))

  مهارت تدوين طرح درس شركت كنندگان

اسلاید ۲ :

.۱تدريس براي چه ؟

.۲به چه كساني تدريس مي كند ؟

.۳كجا تدريس مي كند ؟

.۴چه چيزي تدريس مي كند ؟

.۵چگونه تدريس مي كند ؟

.۶با چه چيزهايي تدريس مي كند ؟

.۷چه چيزهايي را و چگونه ارزشيابي مي كند ؟

اسلاید ۳ :

   مفاهيم برنامه درسي ، آموزش ، تدريس و يادگيري و هم پوشي آن ها

برنامه ي درسي :

به محتواي رسمي و غير رسمي ، فرايند محتوا ، آموزش هاي آشكار و پنهان اطلاق مي گردد ، كه به وسيله ي آن ها فراگير، تحت هدايت موسسه ي آموزشي ، دانش لازم را به دست مي آورد ، مهارت ها را كسب مي كند و گرايش ها ، قدر شناسي و ارزشها را در خود تغيير مي دهد .

اسلاید ۴ :

آموزشي :

جريان واقعي اشتغال فراگيران با اشخاص و اشياء ديگر در تربيت زماني و مكاني خاص .

اسلاید ۵ :

تدريس :

عبارت است از تعامل يا رفتار متقابل استاد درس و فراگير ، بر اساس طراحي منظم و هدف دار استاد براي ايجاد تغيير در رفتار فراگير . اين تعريف دو ويژگي خاص براي تدريس مشخص مي كند .

  ۱- وجود تعامل يا رابطه متقابل بين معلم و فراگير

  ۲- هدف دار بودن فعاليت هاي معلم

اسلاید ۶ :

يادگيري :

عبارت است از فرايند تغييرات نسبتاًُ پايدار در رفتار بالقوه فرد بر اثر تجربه .

اسلاید ۷ :

تعريف طرح درسي :

عبارت است از برنامه ريزي و سازمان دادن به مجموعه فعاليت هايي كه مدرس در رابطه با هدف هاي آموزشي ، محتواي درسي و توانايي هاي فراگيران براي يك زمان مشخص تدوين مي كند .

اسلاید ۸ :

انواع طرح درس :

.۱روزانه

.۲ماهانه

.۳ترمي

.۴سالانه

اسلاید ۹ :

طرح درس روزانه :

الف ) مرحله ي طراحي (( فعاليت هاي قبل از تدريس ))

.۱موضوع درس

.۲هدف كلي درس

.۳اهداف جزئي درس

.۴اهداف رفتاري درس

.۵روش و فنون تدريس و وسايل كمك آموزشي

ب  ) مرحله ي اجرا (( فعاليت هاي ضمن  تدريس ))

.۱ارزش يابي تشخيصي و آزمون ورودي

.۲ارائه ي درس : – ايجاد انگيزه ( آمادگي مدرس و فراگير)

                           – تدريس هدف هاي رفتاري ( از ساده به مشكل )

ج   ) ارزشيابي : ۱- ارزشيابي از جريان تدريس

            ۲- تعيين تكليف 

اسلاید ۱۰ :

تعريف هدف و نقش هدف در برنامه ي درسي و طرح درس

هدف :

  آن حقيقت مورد نظر است كه آگاهي و اشتياق دستيابي به آن ، محرك انسان به سوي حركت ها وافعالي است كه آن حقيقت را قابل وصول مي كند .

هدف :

.۱به جريان آموزش جهت مي دهد.

.۲در افراد ايجاد انگيزه مي كند.

.۳معياري براي فرايند آموزش و تدريس است.

.۴معياري است بر انتخاب و سازماندهي محتوا

.۵معياري است براي انتخاب و سازماندهي تجارب يادگيري