لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت كشورهاي فقير و غنی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت كشورهاي فقير و غنی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

اهداف فصل:                               

۱- آشنایی با اصطلاح کشورهای فقیروغنی    

 ۲- آشنایی با اصطلاح کشورهای در حال توسعه

 ۳- مراحل توسعه اقتصادی                     

 ۴- مشکلات کشورهای در حال توسعه        

۵- مهمترین عوامل موثر بر بیگانگی از کار

۶- آشنایی با اصطلاح کشورهای جهان سوم

۷- همگرایی و واگرایی بین کشورهای جهان سوم

۸- انواع کمکهای همه جانبه به کشورهای  جهان سوم

۹- نقش و تا ثیر شرکتهای چند ملیتی در جهان سوم

۱۰- اثرات سوء تک محصولی شدن کشورهای جهان سوم

۱۱- چگونگی تشکیل کمیسیون جنوب

۱۲- مسئولیتهای جنوب در ابعاد ملی

اسلاید ۲ :

اصطلاح كشورهاي فقير و غنی

طبق آمار سازمان ملل :

اروپا+آمريكا = ۳۲ درصد جمعيت جهان بر۸۳ درصد درآمد جهان دست يافتند.

آمريكاي لاتين  =  ۷  درصد جمعيت جهان بر۵/۴درصد درآمد جهان  

آفريقا  = ۷  درصد جمعيت جهان بر  ۲  درصد درآمد جهان

آسيا   =۵۴ درصد جمعيت جهان بر۵/۱۱درصد درآمد جهان

اسلاید ۳ :

طرز تفكر ابداع كنندگان اصطلاح ”كشورهاي فقير و غني“ اينطور بود كه كشورها به دو گروه تقسيم مي شوند :

در يك طرف گروه كشورهاي فقير با درآمد كم, فاقد ثروتهاي طبيعي و امكانات مادي در سوي ديگر كشورهاي غني با درآمد زياد

اما در حقيقت بسياري از كشورهايي كه فقير شناخته شده در اصل جزو ثروتمندترين نقاط و سرزمين هاي جهان هستند.

بر عكس كشورهايي كه غني شناخته شده اند فاقد ثروتهاي زير زميني و مواد خام هستند و در موارد زيادي نيز براي تامين مواد اوليه صنايع خود شديدا به منابع كشورهاي به اصطلاح فقير وابسته اند.

در حقيقت ثروت كشورهاي غني از طريق خريد ارزان مواد خام و تبديل آن به كالاي گران قيمت انباشته شده است.

اسلاید ۴ :

اصطلاح كشورهاي فقير و غني هدفهاي گوناگوني را دنبال ميكرد كه مهمترين آنها اين بود كه :

.۱وانمود كند كشورهاي سلطه گر در عقب ماندگي و فقر صاحب تقصير نيستند.

.۲امكان ادامه ي استثمار سرزمين هاي تحت سلطه را به سلطه گران بدهند.

اسلاید ۵ :

اصطلاح كشورهاي در حال توسعه

مراحل توسعه عبارت است از:

۱- جامعه ي سنتي و اغلب فئودالي

۲- مرحله ي انتقالي

۳- مرحله ي خيز

۴- مرحله ي در راه بلوغ

۵- مصرف انبوه

اسلاید ۶ :

مشكلات كشورهاي در حال توسعه :

۱- فقر و توزيع ناصحيح درآمد

۲- فشار جمعيت

۳- فقدان منابع مالي لازم براي اجراي اقدامات زيست محيطي

۴- پايين بودن سطح دانش فني, استانداردهاي صنعتي

۵- فقدان سيستمهاي اطلاعاتي مناسب

۶- مقررات زيست محيطي نامناسب و ناكافي

۷- ناآگاهي عمومي نسبت به اهميت مسائل زيست محيطي

۸- وابستگي تجاري آنها به كشورهاي صنعتي

۹- بيگانگي با كار

اسلاید ۷ :

بيگانگي از كار: احساس مسري بي قدرتي ،بي معنايي،بي هنجاري و انزواي اجتماعي از محيط كار و همنوعان و جامعه

عوامل موثر بر آن:

۱- نقش محوري خانواده

۲- احساس بي قدرتي در نظام اداري

۳- تقدم روابط دوستانه و خويشاوندي بر ضوابط سازماني

۴- فقدان نظام كارآمد اطلاع رساني

۵- نوع نگرش به زمان

۶- تعهد يا تخصص

اسلاید ۸ :

اصطلاح كشورهاي جهان سوم

كشورهاي جهان اول(كشورهاي صنعتي پيشرفته)

كشورهاي جهان دوم(كشورهاي سوسياليستي)

كشورهاي جهان سوم(كشورهاي طبقه سوم)

در حقيقت قرار دادن كشوري در گروه كشورهاي به اصلاح جهان سوم مجوزي است در دست چپاول گران بين المللي تا منابع آنها را به بهانه ي تامين ارز غارت كنند۰ از پيشرفت اقتصادي و صنعتي آنها به بهانه ي عدم تسلط آنها به علوم و فنون جديد جلوگيري كنند۰

اسلاید ۹ :

دلايل عقب ماندگي كشورهاي جهان سوم از صنعتي شدن :

-استعمار زدگی و کنترل آنها توسط استعمار گران

-عدم وجود نیروی کار تعلیم دیده ،عدم پس انداز و عدم درآمد کافی

-مقیاس کوچک بازار داخلی واقتصاد متمرکز وبسته

-تعلق رهبری تکنو لوژیک به کشورهای صنعتی پیشرفته وعدم توان رقابت کالاهای تولیدی در جهان سوم با کشورهای صنعتی

-عدم وجود سرمایه کافی برای ایجاد صنایع سنگین وصنعتی وسرمایه گذاری  

اسلاید ۱۰ :

انواع كمكهاي همه جانبه به كشورهاي جهان سوم

۱- سرمايه گذاري مستقيم

۲- استقراض

مطالبات بين المللي بر سه گونه است:

الف: وامهاي مستقيم بين دولتها يا پرداخت شده توسط سازمانهاي بين المللي

ب: نوع ديگر وامهاي بين المللي, مطالباتي است كه به دنبال خريد اوراق قرضه انتشار يافته توسط كشورهاي جهان سوم در بازارهاي خارجي يا بازار سرمايه بين المللي پيدا ميشود۰

ج: سومين نوع مطالبات بين المللي, وامهاي بانكهاي خارجي به يك دولت, يك بنگاه اقتصادي دولتي يا خصوصي و يا بانكهاي كشورهاي جهان سوم ميباشد۰