لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت كليماي تابش يا فضاي نفوذ نور در آبها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت كليماي تابش يا فضاي نفوذ نور در آبها قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

نور در آبها عامل اصلي و مهم بسياري از پديده هاي ليمنولوژيك در منابع آبي
 
تمام انرژي فعاليتهاي حياتي درياچهها و رودخانهها
 
نور خورشيد كه به سطح درياچه برخورد ميكند به دو  فاكتور مهم تبديل مي‌گردد:
 ۱-
گرما
 ۲- نور

اسلاید ۲ :

وضعيت نور از لحاظ فيزيكي:

 • جريان دائمي از امواج الكترومغناطيس
 • واحدهای مختلف طول موج:
 • -m) Angstrom10-10)
 • ۲- m) Nanometer9-10) يا ميلي ميکرون.
 • ۳- m) Micrometer6-10) يا ميکرون

اسلاید ۳ :

شدت تابش نور خورشید

 • تعریف: مقدار انرژي خورشيدي كه در واحد زمان از خورشيد عمود بر سطح خارجي به زمين می‌رسد.
 • واحد لانگلي (Langley) به دقيقه
 • عوامل مؤثر :
 • زاويه تابش خورشيد، عرض جغرافيايي وفصول مختلف و ساعات مختلف روز

اسلاید ۴ :

تغییرات نور خورشید با عبور از اتمسفر

تغييرات شديد  در شدت، جهت و يا طيف نور

 • پوششهاي ابري(Cloud) ، و يا ذرات معلق گرد
 • Co2و ازن
 • بخار آب
 • ارتفاع از سطح دريا براي يك درياچه و زاويه تابش خورشيد

اسلاید ۵ :

مجموعه تابشهايي رسیده به سطح آب

 • طول موج ۳۰۰۰۳۰۰ نانومتر بوده كه اصطلاحاً با آن Global Radiation
 • اشعه ماوراي بنفش با طول موج ۳۸۰–۳۰۰ نانومتر
 • دامنه نور مرئي با طول موج ۷۵۰-۳۸۰ نانومتر

امواج مادون قرمز با طول موج نانومتر و۳۰۰۰–۷۵۰

به دو صورت به سطح درياچه می رسند:

 • ۱) تابشهاي مستقيم (Direct radation)
 • ۲) تابشهاي غيرمستقيم (Indirect radation)

 

اسلاید ۶ :

 • نوري كه به سطح آب برخورد مي كند، به چند شكل مختلف در مي آيد:
 • بخشي از آن منعكس (Reflection) مي شود
 • بخشي از آن ممكن است جذب (Absorption) شود
 • بخشي ممكن است پخش (Scattering) شود
 • ) آن بخشي از نور كه نه منعكس شده و نه جذبپخش شده، از يك لايه آبي عبور کرده که اصطلاحا به آن نور عبور کرده يا نفوذي (Transmission) گويند.

اسلاید ۷ :

انعکاس (بازتابش) نور:   

 • ميزان انعكاس (بازتابش) نور را از طريق فرمول Fresnel
 • تابع وضعيت خورشيد
 • مواج بودن آب درياچه
 • رسوبات

اسلاید ۸ :

محاسبه شدت تابش در عمق مشخص

 • IZ= I0 ekz
 • IZ شدت تابش در عمق Z I0 شدت تابش در سطح آب – e لگاريتم نپرين –  K ميزان ضريب ناپديدشدگي و Z عمق لايه آب
 • K= Kw+ Kd + Kp

اسلاید ۹ :

جذب و پخش نور

 • پخش و انعكاس نور بدليل برخورد آن با جسمي و در نتيجه تغيير جهت نور
 • قانون Reiylagh

اسلاید ۱۰ :

 • رنگ آب به دو فرم حقيقي (True color) و ظاهري (Apparent color)
 • ۱ـ رنگ آسمان.
 • ۲ـ بعضي از منابع آبي بدليل وجود شرايط يا مواد خاص
 • ۳ـ ميزان مواد و املاح معلق داخل آب چه از نظر کمي و چه از نظر کيف