لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت لايه اتصال داده ها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت لايه اتصال داده ها قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

وظائف کلی اين لايه:

قاب بندی(Frammi g)

کنترل خطاهای انتقال

کنترل جريان(تنظيم سرعت فرستنده و گيرنده)

کنترل دستيابی به خط(Mac)

خدمات اين لايه می تواند ”اتصال گرا“ يا ”بدون اتصال“ باشد.

اسلاید ۲ :

قاب بندی(Frami g)

برای کنترل خطا لازم است بيتها در قالب ”قاب“ باشد.

قاب بندی، شکستن جريان بيتی به قابهای مجزا و محاسبه سرجمع برای هر يک است.

کنترل خطا با استفاده از سرجمع روی هر قاب انجام می شود.

 

اسلاید ۳ :

روشهای قاب بندی:

درج فواصل زمانی

فوق العاده پر خطا و نامطمئن

ارسال طول قاب در ابتدای قاب(بر حسب بايت)

با خطا دار شدن شمارنده، کل قابهای بعدی جابجا می شوند.

استفاده از کارکترهای خاص برای شروع و پايان

ممکن است کارکترهای مرزی، در متن وجود داشته با شند.

راه حل استفاده از Character stuffi g

طول قاب ضريبی از بايت است.

اسلاید ۴ :

روشهای قاب بندی…

استفاده از الگوی بيتی خاص در ابتدا و انتهای قاب.

قابهايی که طول آنها ضريبی از بايت نيست می توانند منتقل شوند.

دنباله ای از بيتها (مثلاً ۰۱۱۱۱۱۱۰) به عنوان علامت شروع و پايان قاب در نظر گرفته می شود.

از روش ”درج بيت“ برای ارسال داده های مشابه الگو استفاده می شود(Bit Stuff).

در گيرنده عکس طرف فرستنده عمل می شود.

مخالفت با کدها (سيگنالهای) لايه فيزيکی

 

اسلاید ۵ :

کنترل خطا:

نرسيدن قاب به گيرنده:

استفاده از زمان سنج برای کشف خطا در فرستنده

ميزان زمان ، زمان سنج بايد بر اساس ترافيک شبکه باشد.

آسيب رسيدن محتوای داده های قاب در بين راه:

برای  کشف اين خطا از تکنيک ”سرجمع“ (Checksum) استفاده می شود.

قابهای مضاعف:

وقتی Ack خيلی دير به فرستنده برسد رخ می دهد.

برای رفع مشکل به هر قاب يک شماره اختصاص می يابد تا گيرنده اشتباه نکند.

اسلاید ۶ :

تشخيص و تصحيح خطا

تشخيص خطا (Error Detectio )

اطلاعات ضميمه شده به داده ها امکان تشخيص خطای قاب را فراهم می کنند.

تصحيح خطا(Error Recovery)

اگر داده های تشخيص خطا کامل باشد، امکان تحصيح محدود خطا  نيز وجود دارد.

به علت نرخ خطای پايين خطوط(۱۰)، روش تشخيص خطا متداولتر است.

اسلاید ۷ :

بيت توازن(Parity Bit)

فاصله همينگ(Hmi g Dista ce)(d)

قانون ۱:

برای تشخيص d بيت خطا فاصله همينگ d+1 نياز است.

قانون ۲:

برای تصحيح بيت خطا فاصله همينگ ۲d+1 نياز است.

اسلاید ۸ :

قرارداد نمونه لايه پيوند داده

فرستنده اطلاعات کنترل خطا به قاب اضافه می کند و در هنگام ارسال يک زمان سنج را روشن می کند.

فرستنده منتظر يکی از رخدادهای زير می ماند:

خاموش شدن زمان سنج

دريافت تصديق از گيرنده

دريافت تصديق منفی از گيرنده (قاب ارسالی خطا داشته)

اين قرارداد بايد دارای امکان کنترل جريان نيز باشد.

اسلاید ۹ :

روشهای کنترل جريان(Flow C trl):

ايست و انتظار(Stop a d Wait)

قرارداد پنجره لغزان(Slidi g Wi dow)

اندازه پنجره  ارسال

به اندازه يک پنجره به فرستنده اجازه ارسال بدون Ack  را می دهد.

با دريافت Ack مربوط به اولين بسته ارسالی، اجازه ارسال يک بسته ديگر داده می شود.

در پنجره لغزان امکان Pipeli e وجود دارد.

اسلاید ۱۰ :

مشکل نرسيدن قاب در پنجره لغزان:

اگر گيرنده به قاب خطا داری برخورد کند، برای قابهای بعدی به ۲ روش ممکن است عمل کند:

برگشت به عقب(Go Back ):

همه قابها بعدی دور ريخته می شوند.

در شرايطی که فضای بافر کافی نباشد، استفاده می شود

تکرار انتخابی(Selective Repeat):

فقط قاب آسيب ديده تقاضا می شود و بقيه نگهداری می شوند.

مفهوم پنجره دريافت…

Piggybacki g: ادغام Ack با بسته داده ارسالی بعدی