لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت لباسهاي حفاظت فردي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت لباسهاي حفاظت فردي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

مقدمه

پوست يكي از ارگانهاي بسيار مهم بدن است .

 

مواد شيميايي از راه پوست نيز وارد بدن مي شوند. در برخي موارد، جذب پوستي سهم بزرگي از كل مواجهه تماسي با تركيبات شيميايي آلي فرار را تشكيل مي دهد.

 

پوست سالم نخستين سد حفاظتي در مقابل عوامل زيان بار محيطي مي باشد.

پوست به عنوان ارگان هدف توسعه بيماريهايي نظير درماتيت نيز مي باشد.

بيماريهاي پوستي تقريبا ۱۳% از بيماريهاي شغلي را تشكيل مي دهند.

اسلاید ۲ :

دلايل عمده آسسيب هاي بدن

nIntense heat

nSplashes of hot metals and other hot liquids

nImpacts from tools, machinery, and materials

nCuts

nHazardous chemicals

nRadiation

اسلاید ۳ :

سلسله مراتب كنترلي

كنترلهاي مهندسي

اجرايي يا اداري

روشهاي انجام ايمن كار

لباسهاي حفاظت فردي

(كاستن از ريسك مواجهه تماسي و ايجاد حداقل يك خط دفاعي)

اسلاید ۴ :

لباس كار 

۱-   لباس كار بايستي با توجه به خطراتي كه در حين كار براي فرد مربوطه پيش می آید انتخاب شده و به ترتيبي باشد كه از بروز خطرات تا حد ممكن جلوگيري نمايد .

۲-   لباس كار بايد مناسب با بدن فرد استفاده كننده بوده و هيچ قسمت آن آزاد نباشد . كمر آن هميشه بسته و جيبهاي آن كوچك بوده و حتي الامكان تعداد جيبها كم باشد .

۳-   كاركناني كه با ماشين كار مي كنند و يا در جوار ماشين آلات مشغول كار هستند بايد لباس كاري در برداشته باشند كه هيچ قسمت آن باز و يا پاره نباشد، بستن كراوات، آويزان نمودن زنجير ساعت و كليد و نظائر آنها روي لباس كار اكيداً ممنوع است .

اسلاید ۵ :

۵-   كاركناني كه در محيط آلوده به گرد و غبار قابل اشتعال و انفجار و يا مسموم كننده ، بكار اشتغال دارند نبايد لباس هاي جيب دار و يا لبه دار در بر داشته باشند چون ممكن است گرد و غبار مزبور در چين و لبه لباس باقي بماند .

۶-   لباس و كلاه حفاظتي مخصوص كاركناني كه با مواد خورنده و يا مضر كارمي كنند بايد آب و گاز در آن نفوذ ننموده و جنس آن مناسب با نوع ماده و يا موادي كه با آنها كار مي كنند باشد .

اسلاید ۶ :

۷-   برق كاران نبايد در موقع كار حلقه – انگشتر – دكمه يا نشان فلزي و امثال آن در بر داشته باشند .

۸-    لباس آغشته به روغن و يا گريس بايد فوراً از تن خارج شود چون ممكن است ايجاد ناراحتي پوستي نمايد .

۹-   لباس نسوز مخصوص حفاظت در مقابل حريق و يا انفجاري كه ممكن است ناگهان در حين انجام كار پديد آيد بايد لباس كاملي كه با دستكش و كفش از يك تكه و سرهم است ، ساخته شده باشد .

۱۰-   وسايل حفاظتي كاركناني كه با مواد راديواكتيو كار مي كنند بايد طبق

        نمونه هاي مخصوصي كه به تصويب واحد HSE رسيده است باشد .

اسلاید ۷ :

پيش بند

۱-    در صورت كار با قطعات دوار و متحرك ماشين ها و همچنين در جوار آنها نبايد از پيش بند استفاده شود

۲-    چنانچه در مقابل و يا در جوار قطعات دوار و متحرك ماشين ها استفاده از پيش بند ضروري باشد بايد پيش بند مزبور از دو تيكه تهيه شود به طوري كه قسمت پايين تنه از قسمت بالا تنه مجزا بوده و به قسمي بسته  شود تا در مواردي كه بطور اتفاقي قسمتي از آن را ماشين در حال كار بگيرد فوراً و به سهولت باز شود و بدين ترتيب خطري متوجه فرد مربوطه ننمايد .

۳-    پيش بندهاي مخصوص كاركناني كه در مقابل شعله و يا آتش هاي بدون حفاظ و يا در مقابل فلزات مذاب كار مي كنند بايد تمام سينه را پوشانيده و از جنسي تهيه شود كه در برابر آتش كاملاً مقاومت داشته باشد .

اسلاید ۸ :

۴-    پيش بند مخصوص كاركناني كه با مايعات خورنده مثل اسيدها و مواد قليايي سوزاننده كار مي كنند بايد از كائوچوي طبيعي يا صنعتي و يا از مواد ديگري تهيه گردد كه در مقابل مايعات خورنده مقاومت داشته و تمام سينه را نيز بپوشاند .

۵-    پيش بندهاي سربي براي حفاظت در مقابل اشعه ايكس بايد جناق و تمام قفسه سينه را پوشانده و ۳۰ تا ۴۰ سانتيمتر پائين تر از كمر را نيز محفوظ نگهدارد .

۶-    قدرت حفاظت پيش بندهاي سربي بايد لااقل معادل ضخامت يك ميليمتر سرب خالص باشد

اسلاید ۹ :

كاربرد لباسهاي حفاظتي

مكانهايي كه احتمال مواجهه با يك عامل خطرناك وجود دارد.

 

توليد و يا كار با مواد و فرايندهاي خطرناك

اسلاید ۱۰ :

در انتخاب لباس بايد به گونه اي عمل شود كه ضمن تامين درجه حفاظتي مناسب در شرايط مختلف از انعطاف پذيري بالايي نيز برخوردار باشد.

 

كاربران بايد بدانند كه وسايل حفاظت فردي به صورت تكي و تركيبي هيچ كدام قادر به حفاظت در برابر تمام مخاطرات بهداشتي نمي باشند.

 

اين وسايل بايد به عنوان روشهاي مكمل به همراه ساير روشهاي كنترلي به كار گرفته شوند.